7.4

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018...
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Verordening rioolheffing 2019
Legesverordening 2019
Verordening reinigingsheffingen 2019
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Ontwerp-omgevingsvergunning Stationgebied, Feanwâlden
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Gj.W. van der Meijstrjitte te Damwâld
Ontwerp wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15a, Broeksterwâld’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Nijewei, Damwâld’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder,...
Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
OPNIEUW GEPUBLICEERD: VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD”
Ontwerp bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Salomon Levystrjitte_Herstructurering’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Agrarisch perceel De Falom’
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Campus Damwâld’
VASTGESTELD  WIJZIGINGSPLAN  “8 WONINGEN AUKE JANSSTRJITTE TE BROEKSTERWÂLD” (GEWIJZIGDE VASTSTELLING)
Legesverordering 2018
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Omgeving Hubo te Feanwâlden’
Algemene Plaatselijke Verordening 2011
Verordening jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2018
Intrekken verordening Lauwersregeling
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij/Plusboerderij’
Gemeente Dantumadiel - Gehandicapten parkeerplaats - Ljurkstrjitte De Westereen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Haadwei 5, De Falom
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - de Bjirken in De Westereen
Damwâld Yndyksloane 3, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Ontwerp wijzigingsplan ‘8 woningen Auke Jansstrjitte Broeksterwâld’
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Agrarisch perceel De Falom’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oastersingel 11A, De Westereen’
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Ljurkstrjitte Feanwâlden
Ontwerp bestemmingsplan “Readtsjerk”
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, Van Sytzamawei 35 te Driezum
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Moark 15, Feanwâlden
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, Mûnewei 21, 9109 NX, De Falom
Gemeente Dantumadiel - Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Kavelwei 39 te Broeksterwâld
Gemeente Dantumadiel - Instellen 30 km zone aan het Koweblomke en de Koekoeksblom - Damwâld
Gemeente Dantumadiel - Individuele gehandicapten parkeerplaats aan de Ljurkstrjitte - De Westereen
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dantumadiel
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dantumadiel
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dantumadiel
Ontwerp bestemmingsplan ‘Omgeving Hubo te Feanwâlden’
Ontwerp omgevingsvergunning Moark 15, Feanwâlden
Verordening rioolheffing 2018
Verordening reinigingsheffingen 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018