7.4

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking opheffing Gemeenschappelijke regeling uitvoering Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a....
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel
Vaststelling bestemmingsplan “Bûterwei 26 De Westereen”
OMGEVINGSVERGUNNING (Weigering)
Vaststelling beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Dantumadiel
Invoering Landelijke Handhavingsstrategie Dantumadiel
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN "HOEKSTERLOANE 17a DAMWÂLD"
Besluit en bezwaar evenement ‘Sport op de As’
Intrekking beheersverordening begraafplaatsen Dantumadiel 2014
Gemeente Dantumadiel VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)
Gemeente Dantumadiel ONTWERP WIJZIGINGSPLAN “WMR RINSUMAGEAST”
Dantumadiel Bûtefjild 3 Feanwâlden, vaststelling wijzigingsplan en verlening omgevingsvergunning voor...
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herinrichting Haadwei De Falom’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel’
Besluit Nadere regels Wmo 2015 gemeente Dantumadiel
VERLEENDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016 – Dantumadiel
VERLEENDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vastgesteld bestemmingsplan Damwâld - Koekoeksblom
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "De Westereen-east, omgeving De Tuorrebout (2016)"
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "HOEKSTERLOANE 17a DAMWÂLD
Besluit Nadere regels Wmo 2015 - Dantumadiel
Coördinatieregeling en terinzagelegging ontwerp wijzigingsplan Bûtefjild 3 Feanwâlden en ontwerp omgevingsvergunning...
Ontwerp bestemmingsplan “Bûterwei 26 De Westereen” (de bouw van een woning inclusiefondergeschikte bebouwing...
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
VERLEENDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp bestemmingsplan “Bûterwei 26 De Westereen” (de bouw van een woning inclusief ondergeschikte bebouwing...
Nadere subsidieregels maatwerkadvies Dantumadiel 2016
Gemeente Dantumadiel - Instellen invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein bij dorpshuis De Pipegael...
Ontwerp-bestemmingsplan “Boppewei 17 De Westereen”
Gemeente Dantumadiel - Invalidenparkeerplaats aan de Master Klokwei te Damwâld gemeente Dantumadiel....
Ontwerp-bestemmingsplan “Boppewei 17 De Westereen”
Vastgesteld bestemmingsplan “Broekloane Wâlterswâld”
Gemeente Dantumadiel - Vaststellen grenzen bebouwde kom De Falom gemeente Dantumadiel - De Falom
Nadere subsidieregels Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Dantumadiel 2016
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vaststelling bestemmingsplan “Feanwalden-Kukhernewei 9” (westelijke verplaatsing dienstwoning)
Vaststelling bestemmingsplan “bedrijfsverplaatsing in De Westereen” en verlening omgevingsvergunning...
Ontwerp bestemmingsplan Herinrichting Haadwei De Falom (afwaardering en herinrichting van de Haadwei
Ontwerp omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
VERLEENDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel"
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Dantumadiel
Ontwerpbestemmingsplan "Damwâld - Koekoeksblom"
Vastgesteld bestemmingsplan “Jagerswei 1 Broeksterwâld”