7.4

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Klachtenregeling GR DDFK gemeenten bij aanbestedingen
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 Dantumadiel.
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgrechten 2016, Dantumadiel
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 Dantumadiel
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 Dantumadiel
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 Dantumadiel
Verlening omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan "Feanwalden - Kukhernewei 9 "
Verlening omgevingsvergunning
Gemeente Dantumadiel - Gesloten verklaring voor vrachtwagens van de Mieden te De Westereen - Miedloane
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN
Verlening omgevingsvergunning
Beleidsregels Participatiewet Dantumadiel
Ontwerp omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning Bosksingel 14 in Feanwâlden
Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan “Broekloane Walterswald”
Ontwerpbestemmingsplan "Broekloane Walterswald"
Regeling aanleg uitwegen Dantumadiel
De raad van de gemeente DANTUMADIEL;
Ontwerpbestemmingsplan