Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het innemen van een standplaats...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor de exploitatie van een openbare...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het innemen van een standplaats...
Wet Milieubeheer
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een slaapkamer op de begane...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van 21 gemeentelijke bomen, Verschillende...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vergroten van de kapverdieping, Nachtegaallaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van werktuigenberging en opslag...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een ombouw voor containers,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van twee Douglassparren, Soestdijkseweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakkapel, Strausslaan...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 6 februari t/m 12 februari 2020
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Achterweteringseweg 30 Maartensdijk
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan Achterweteringseweg...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Achterweteringseweg 30 Maartensdijk
Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning bouwactiviteit
Gemeente De Bilt - Snelheidslimiet 50km/u - Dr Welfferweg, Korssesteeg en Achterweteringseweg nabij Westbroek...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Groenekan
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder...
Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2020
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, bouwen 4 woningen (2 vrijstaand, 1...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, bouwen 4 woningen (2 vrijstaand, 1...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van interne constructieve wijzigingen,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een woning, Ensahlaan 2 te...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 23 t/m 29 januari 2020
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het veranderen van de constructie van een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een erfafscheiding, 1e Brandenburgerweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, voor het gebruiken van het perceel Voordorpsedijk...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het vernieuwen van de driving range,...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 30 januari t/m 5 februari 2020
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Verduurzaming bouwwerk, Anne Franklaan te...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een dode boom, Palestrinalaan...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van het Koetshuis op landgoed...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het aanpassen/moderniseren van de bestaande...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van de dakrand, Utrechtseweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van twaalf bomen, Henri Dunantplein...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een nieuwe supermarkt,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, voor het gebruiken van het perceel Voordorpsedijk...
Gemeente De Bilt - -
Gemeente De Bilt - -
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder...
Verordening doelgroepen sociale en middenhuurwoningen gemeente De Bilt 2019
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Mandaatbesluit gemeente De Bilt 2020