7.4

Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het uitbreiden van een supermarkt, Neptunuslaan...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Bunnikseweg 13 te De Bilt
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 11 maart t/m 17 maart 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het realiseren van een erfafscheiding, Paltzerweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een reclame-uiting aan de...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Bunnikseweg 13 te De Bilt
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een afgescheiden en overdekte...
Wet milieubeheer
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een schuur met overkapping,...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 4 maart t/m 10 maart 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Kleurwijziging en herstel voegwerk van verschillende...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een uitbouw aan de voorgevel,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kapen van twee grove dennen en een spar,...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Groenekanseweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het gebruiken van een pand met een functieaanduiding...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van kozijnen in de voorgevel,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een erker aan de voorzijde...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het doorvoeren van diverse interne constructieve...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het legaliseren van een reeds doorgevoerde...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het verplaatsen van een sloot en het kappen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel, Oranje Nassaulaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een aanbouw op de bestaande...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een dakkapel aan de...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van een zwembad, op het...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een kozijn in de voorgevel,...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het innemen van een standplaats...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voor-...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De aanleg van een natuurontwikkelingsproject,...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, het kappen van een Berk, Van Ostadelaan 19...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakopbouw t.b.v. een...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Het verhogen van de nok met dakkapel...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 25 februari t/m 3 maart 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van twee dakkappellen in het...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Amerikaanse eik en een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het doorvoren van een interne constructieve...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van een gezamenlijke dakkapel...
Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een erker en het plaatsen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van acht douglassen en een grove...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een fijnspar, Van Ostadelaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het omzetten van grasland naar akkerland en...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 18 februari t/m 24 februari 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het renoveren van een onderwijsgebouw (Aeres...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclame-uiting aan...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het vergroten van een supermarkt, op...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het uitvoeren van fase 5 van het vernieuwen...
Gemeente De Bilt – Openbare bekendmaking verkiezingen 2021
Wet milieubeheer