Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van 71 bomen, op het perceel Koudelaan 23 en 25 te Bilthoven. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het rooien van struiken en bomen, op het perceel Koudelaan 23 en 25 te Bilthoven. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg, Groenekanseweg 112 te Groenekan 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Conifeer, Ockeghemlaan 14 te Bilthoven 15-05-2019 15-07-2019 detail
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Utrechtseweg 340 De Bilt. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Esdoorn, Hasebroeklaan 3 te Bilthoven 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt - Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 340, De Bilt’ 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Eiklaan 1 te Groenekan 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 2 t/m 8 mei 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Utrechtseweg 340 De Bilt. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt - Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 340, De Bilt’ 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder als gevolg van incidentele festiviteit in De Bilt 09-05-2019 09-07-2019 detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 25 april t/m 1 mei 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het plaatsen van een tijdelijke blaashal, Tweelingen 142 te Bilthoven 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf voor kinderen van 0- 4 jaar, Koningin Wilhelminaweg 469 te Groenekan 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het kappen van 11 bomen en het planten van 26 bomen, N237 t.b.v het verbinden van de Kapelweg en de Oude Bunnikseweg 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het omvormen van 9,6 hectare bos tot heide en droog schraalland en grasland, Boetzelaersveld te Maartensdijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het bouwen van twee geschakelde woningen, Lindenlaan thv 63 en 65 te Groenekan 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het vervangen van het flauwhellende dak door een geïsoleerd plat dak, Lassuslaan 79 te Bilthoven 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Koningin Julianalaan 29 te Maartensdijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Eiklaan 1 te Groenekan 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente De Bilt Melding Activiteitenbesluit milieubeheer. 07-05-2019 07-07-2019 detail
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Hollandsche Rading. 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het kappen van vier bomen, Sweelincklaan 77 te Bilthoven 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Geweigerde omgevingsvergunning regulier, het plaatsen van twee dakkapellen en realiseren van constructieve wijzigingen, Bilthovenseweg 22 te De Bilt 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het wijzigen van een gevel en de indeling van drie woningen, Looydijk 63 te De Bilt 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het aanpassen van de bestaande kapconstructie en een vergroting van de zolder, Waterweg 48 te De Bilt 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het veranderen van kantoorfunctie naar woonfunctie, Kapelweg 4 te De Bilt 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het kappen van een kastanjeboom, Kastanjelaan 1 te Groenekan 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 18 t/m 24 april 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in De Bilt/Bilthoven 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in Hollandsche Rading 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in De Bilt 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in De Bilt 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder als gevolg van incidentele festiviteiten Hockey Club Voordaan 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Geweigerde omgevingsvergunning regulier, het plaatsen van een overkapping, Parklaan 1 te Bilthoven 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Geweigerde omgevingsvergunning regulier, het realiseren van een terras, Dorpsstraat v/o Steenstraat 41 - 43 te De Bilt 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt –Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, bestaand bijgebouw tijdelijk verbouwen tot mantelzorg woning, op het perceel Tolakkerweg 42 te Hollandsche Rading. 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een RVS schoorsteen op een bedrijfsruimte ter vervanging van een bestaande schoorsteen, Dierenriem 7 te Maartensdijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het realiseren van een tijdelijke woning, Dr. Welfferweg 81 te Westbroek 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het verbouwen van het bestaande pand en het samenvoegen van bestaande uitbouwen tot een nieuwe uitbouw, Eikensteeg 1 te Maartensdijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het plaatsen van een dakopbouw, Lathyrusstraat 1 te De Bilt 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het kappen van een acacia, Palestrinalaan 15 te Bilthoven 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, het kappen van een fijnspar (noodkap), Hobbemalaan 15te Bilthoven 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 11 t/m 17 april 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement 4 mei herdenking in Westbroek 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente De Bilt - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats Maertensplein - Maartensdijk 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in Westbroek 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder als gevolg van incidentele festiviteit in Hollandsche Rading 19-04-2019 19-06-2019 detail