7.3

Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 24 december t/m 30 december 2020
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, Binckhorstlaan...
Gemeente De Bilt –` Aankondiging opstellen Omgevingsvisie De Bilt 2040 inclusief het uitvoeren van een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het gebruiken van bestaande inpandige parkeerruimte...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het slopen van uitbouwen en het bouwen van...
Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2021
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, het vergroten van de woning door het realiseren...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 17 december t/m 23 december 2020
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het doorvoeren van interne constructieve wijzigingen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen en vergroten van de bestaande...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, het aanleggen van een extra uitrit, C. de...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een pand ten behoeve...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunning ten behoeve van de jaarlijkse kapronde van dode bomen...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het oprichten van een vrijstaande villa,...
Straatnaambesluit intrekken “Prinschelaan”
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met Carbid-schieten...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met Carbid-schieten...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het oprichten van 2 appartementen in een voormalig...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van kozijnen in de voorgevel,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van een handelsreclame, Melchiorlaan...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 10 december t/m 16 december 2020
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het aanpassen van de kap en het plaatsen van...
Wet milieubeheer
Legesverordening 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Marktgeldverordening 2021
Retributieverordening 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Groenekan
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van 25 bomen, Perceel kadastraal...
Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 3 december t/m 9 december 2020
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een schuur, Beukenburgerlaan...
Besluit ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, het kappen van bomen ten behoeve van de uitbreiding...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een berk, Hobbemalaan 24-GB1...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Prof. Dr. T.M.C. Asserweg...