Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning van rechtswege, Het bouwen van een bijgebouw met kelder, Obrechtlaan 52 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 4 juli t/m 10 juli 2019 detail
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Maken of veranderen van een uitweg, Blauwkapelseweg 41 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een dam met duiker en het aanleggen van een inrit, Achterweteringseweg 59 te Maartensdijk detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Grove Den, Zweerslaan 7 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een hek en een overkapping, op het perceel Soestdijkseweg Noord 340 te BILTHOVEN. detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van 2 bomen, Bilderdijklaan 106 te Bilthoven detail
Gemeente - Reserveren parkeerplaats voor elektrisch laden - Iepenlaan detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet gemeente De Bilt detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Melding mobiel breken bouw- en sloopafval, Holle Bilt 4, De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Het toevoegen van twee zelfstandige woningen, (appartementen) in een reeds bestaand woongebouw, op het perceel Hessenweg 125A te De Bilt. detail
Gemeente - parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Plutolaan detail
Gemeente De Bilt - - detail
Gemeente - parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - detail
Gemeente - parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Dierenriem detail
Gemeente De Bilt –` Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Holsblokkenweg 2017’ detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, Steenen Camer 46 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van twee erkers en luifels aan de voorgevel van de 2-onder-1-kap woning, Burg Huydecoperweg 1 en 3 te Westbroek detail
Gemeente De Bilt –` Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Holsblokkenweg 2017’ detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 27 juni t/m 3 juli 2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het aanleggen van een Fietsbrug N237, Fietsbrug over N237 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een dode boom, Binckhorstlaan 1 te Hollandsche Rading detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het ingebruikname van parkeerplaatsen t.b.v. bouwplaats, Hessenweg 71 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van zonnepanelen op een uitbouw, Oude Brandenburgerweg 99 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Het vervangen van de luifel en het verplaatsen en uitbreiden van de pompen, op het perceel Utrechtseweg 360 te De Bilt. detail
Gemeente De Bilt Bekendmaking ontvangen melding op grond van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) detail
Gemeente De Bilt Bekendmaking ontvangen melding op grond van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Plaatsen erfafscheiding, aanpassen kozijnen, Dr. Letteplein 20 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 20 juni t/m 26 juni 2019 detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Transformatie restaurant naar woonhuis en gedeeltelijk en detailhandel, Hessenweg 191 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Plaatsen dakkapel op dakvlak voorgevel, Park Arenberg 100 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van rietenbedekking door pannenbedekking op boerderij, Achterweteringseweg 59 te Maartensdijk detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in Bilthoven detail
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement in De Bilt detail
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in De Bilt detail
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven detail
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder als gevolg van incidentele festiviteit in De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van het dak, het restaureren van metselwerk en het restaureren van ramen, Kerkdijk 12 te Westbroek detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van de brandcompartimentering en het wijzigen van de buitengevels, Jan van Eycklaan 8 en 10 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 13 juni t/m 19 juni 2019 detail
Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Biltstein 82 De Bilt detail
Verordening Jeugdhulp De Bilt 2019 detail
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, op het perceel Julianalaan 53A te Bilthoven. detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning,realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning, op het perceel Looydijk 133A te De Bilt. detail
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, op het perceel Blauwkapelseweg 67 te De Bilt. detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een kastanjeboom, Aeolusweg 8 te De Bilt detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een boom, Nicolailaan 7 te Bilthoven detail
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De restauratie van een kerkdak (monument), Kerkdijk 12 te Westbroek detail