Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan “Rubenslaan 17 te Bilthoven”
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, aanbrengen gevelisolatie met stucwerk,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een vrijstaande woning met...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het renoveren en het wijzigen van het dak...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 29 t/m 4 september 2019
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan “Rubenslaan 17 te Bilthoven”
Gemeente De Bilt – Gehandicaptenparkeerplaats De Bilt
WET MILIEUBEHEER
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een aanbouw en het vernieuwen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een waterkwaliteitsstuw (gemaal),...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 22 t/m 28 augustus 2019
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven
Wet milieubeheer
Wet Milieubeheer
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van 4 Zomereiken, Betje Wolfflaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van een garagedeur, Meuteplein...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 15 t/m 21 augustus 2019
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Leyenseweg 5 te Bilthoven, Het maken van een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Waterweg 136 te De Bilt, het plaatsen van...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Groenekanseweg 56 te De Bilt, Het aanpassen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Groenekanseweg 66 te Groenekan, Het kappen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Burgemeester Fabiuspark 139 te Bilthoven,...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het transformeren van bedrijfsruimte naar...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 8 t/m 14 augustus 2019
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Verbouwing van kantoor op begane grond...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Verbreding oprit, op het perceel Jan...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw aan de...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in De...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Het realiseren van een kinderdagverblijf,...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Het vergroten van de voorgevel, Groenekanseweg...
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het uitbouwen van de woonkamer, Ballotweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Grove Den, Vermeerlaan...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 1 t/m 7 augustus 2019
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Het realiseren van een kinderdagverblijf,...
Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente De Bilt 2019
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in De...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een dakopbouw en energetische...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van de voorgevel van een bestaande...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 25 juli t/m 31 juli 2019
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het tijdelijk plaatsen (10 jaar) van een scootersafe,...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, Het brandveilig gebruiken van een kinderopvang/BSO...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakopbouw en het verbouwen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een boom, Dr. Julius Röntgenlaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Transformatie kantoor naar woongebouw, Dorpsstraat...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het uitbreiden van een woonhuis., Blauwkapelseweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van twee Dennen, Rembrandtlaan...