Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Aanvraag muur verwijderen, Aeolusweg 131 te...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen en te verhogen van het dak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Een aantal percelen opgehogen met gebiedseigen...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het maken van een oeververbinding, op...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Verbreding oprit, Jan Gossaertlaan 10 te Bilthoven
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Esdoorn, Soestdijkseweg...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren van een B&B in een bestaand...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Maken dakkapel achtergevel en dakterras tbv...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een beukenboom, Kerkdijk 26...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een reclamebord, P.C. Staalweg...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 31 oktober t/m 6 november 2019
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op het...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het veranderen van de kozijnen, Leyenseweg...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor de verkoop van consumentenvuurwerk...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor de exploitatie van een openbare...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor de verkoop van consumentenvuurwerk...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Maartensdijk
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een Amerikaanse eik, Händellaan...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het brandveilig gebruiken van een gebouw...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Verbouw schuur bij hospice, op het perceel...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 24 t/m 30 oktober 2019
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen uitgebreid, 24 t/m 30 oktober 2019
Gemeente De Bilt – Weigering omgevingsvergunning regulier, Het renoveren/realiseren van een paardenstal,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het in de oorspronkelijke staat brengen gevel...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het uitvoeren van constructieve wijzigingen,...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het brandveilig gebruiken van een gebouw...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in De...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Aanbrengen gevelisolatie met stucwerk, Nachtegaallaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Aanvraag PV cellen op platte daken Sluishoef,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen dakkapellen op het voor- en achterdakvlak...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 17 t/m 23 oktober 2019
Wet milieubeheer
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Westbroek
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het verbouwen van de woning, Hasebroeklaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een constructieve doorbraak...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van dakkapellen (dakopbouw),...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het vervangen van handelsreclame, Maertensplein...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van bomen en struiken,...