Vergunningen De Bilt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Bilt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Bilt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een terras, Leyenseweg...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een bijgebouw, op...
Mandaatbesluit gemeente De Bilt aan DPG GGDrU 2021
Gemeente De Bilt - Gehandicaptenparkeerplaats - Bilthoven
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het verhogen van de nok, op het perceel...
Gemeente De Bilt Vergunning Alcoholwet verleend voor uitoefening van een horecabedrijf in café / lunchroom...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor de exploitatie van een openbare...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een erfafscheiding in het...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van een zieke conifeer, Laurillardlaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een nokverhoging met een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van een es, Graaf Floris V weg 37-46...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 9 september t/m 15 september 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De noodkap van een grove den, Bosuillaan 36...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een uitbreiding aan de...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, De kap van een grove den ivm rotte gesteltak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het oprichten van een vrijstaande woning en...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van kozijnen, Albert Einsteinweg...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 2 september t/m 8 september 2021
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het van buitenaf isoleren van het schuine...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 2 september t/m 8 september 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een conifeer, Groen van Prinstererweg...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een slechte grove den, Julianalaan...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het innemen van een standplaats...
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Acceptatie kennisgeving Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met geluidhinder/lichthinder...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 26 augustus t/m 1 september 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een brandscheidende wand...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het oprichten van een nieuwe woning en een...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van de brandcompartimentering,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een enkelzijdige dakopbouw...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van de gevel en het doorvoeren...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een buitenberging aan de...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak,...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het realiseren van een uitweg, Prinsenlaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Kap van één dode boom, Soestdijkseweg Noord...
Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het brandveilig in gebruik nemen van...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, op het...
Gemeente De Bilt – Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit en het kappen...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven
Gemeente De Bilt Vergunning Algemeen Plaatselijke Verordening verleend voor het evenement...
Gemeente De Bilt Ontheffing Algemeen Plaatselijke Verordening verleend veroorzaken geluidhinder in Bilthoven
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het kappen van een berk, Prinses Beatrixlaan...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het oprichten van een vrijstaande woning en...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het bouwen van een paddock, het aanleggen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het wijzigen van de voorgevel door het dichtmetselen...
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak...
Gemeente De Bilt - Aangevraagde omgevingsvergunningen regulier, 19 augustus t/m 25 augustus 2021
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het tijdelijk plaatsen (2 maanden) van een...
Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 te De Bilt
Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning regulier, Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde...