Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen De Fryske Marren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Fryske Marren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Fryske Marren. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Raadsbesluit 22-03-2019 22-05-2019 detail
Agenda raadsvergadering 22-03-2019 22-05-2019 detail
Rectificatie Agenda raadsvergadering 22-03-2019 22-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: E.H. Taoufik 22-03-2019 22-05-2019 detail
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE) 22-03-2019 22-05-2019 detail
Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren 22-03-2019 22-05-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - Brêgepop Festival Scharsterbrug op 12 en 13 april - Scharsterbrug 22-03-2019 22-05-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - watersportseizoen op 22 april 2019 - Terherne 22-03-2019 22-05-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - Vaststellen nieuwe bebouwde komgrens - Sint Nicolaasga 22-03-2019 22-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: N.C. Ţipar 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Torenstraat 9: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20190121/4281945) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Pastorielaan 30-32: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190022/4135341) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, 't Zand 3: aanvraag vergunning tuinhuis (OV 20190110/4055539) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, t.b.v. Sewei 3: aanvraag vergunning bewegwijzering (OV 20190111/4219387) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Lemmer, Kooiweg 17: aanvraag vergunning atelier (OV 20190114/4274019) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Lemmer, Gedempte Gracht 2: aanvraag vergunning verbeteren fundering (OV 20190116/4276967) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Tramwei: aanvraag vergunning projectinformatiebord (OV 20190117/4277759) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Sloten, Dubbelstraat 196-197: aanvraag vergunning dakrenovatie (OV 20190119/4281025) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: Ş. C. Gheorghişor 20-03-2019 20-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: L.D. Albu 20-03-2019 20-05-2019 detail
Terherne, Buorren 7: verleende vergunning dakopbouw (OV 20180535/4058645) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Bouwlust 20: verleende vergunning aanbouw (OV 20190041/4172511) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Koningin Julianalaan 1: gewijzigde vergunning gebruik kantoorruimtes (OV 20190072/4215919) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Balk, De Wurdze 10-12: verleende vergunning verbouwing/uitbreiding bijgebouw (OV 20190103/4258368) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Oudemirdum, De Brink 13: gewijzigde vergunning herbouwen boerderij (OV 20190035/4164245) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Rottum, Oude Postweg 46: verleende vergunning uitbreiding woonboerderij (OV 20190009/4134939) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ruigahuizen, Jan Jurjenssingel 9: verleende vergunning verbouwing/uitbreiding woning (OV 20180503/4019771) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Nijemirdum, Lyklamawei 36: verleende vergunning wijzigen monument (OV 20180377/3843103) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Joure, Hoge Zomerdijk 5: ontvangen melding incidentele festiviteit op 23 maart 2019 (IF 20190014/1940158432) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Lemmer, Schans 10: ontvangen melding incidentele festiviteit op 23 maart en 19 april 2019 (IF 20190016/1940160133) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: A. Minune 20-03-2019 20-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: V. Gherghinescu 20-03-2019 20-05-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: C.S. Lungu 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7 20-03-2019 20-05-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega, gemeente De Fryske Marren, ter inzage 18-03-2019 18-05-2019 detail
Wijziging subsidieplafond 2019 subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE) vastgesteld 18-03-2019 18-05-2019 detail
Agenda raadsvergadering 18-03-2019 18-05-2019 detail
Agenda Petear 18-03-2019 18-05-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega, gemeente De Fryske Marren, ter inzage 18-03-2019 18-05-2019 detail
Subsidieplafond 2019 subsidieregeling Advies Eigen Woning vastgesteld 14-03-2019 14-05-2019 detail
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: verleende vergunning nieuwbouw zorgkamers (OV 20180277/3723173) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Sondel, Delbuursterweg 2 A: aanvraag vergunning oprichten vrijstaande woning (OV 20180580/4107577) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Joure, Sneekermeer 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijfspand (MB 20190035) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Joure, Roggemolenstraat 2-4-6: verleende vergunning reclame (OV 20190075/4219769) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Oudega, Ige Galamawei 24: verleende vergunning verbouwing sportcomplex (OV 20180272/3726747) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Joure, Roggemolenstraat 2-4-6: verleende vergunning interne wijziging (OV 20190088/4230993) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: verleende vergunning nieuwbouw zorgkamers (OV 20180277/3723173) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Lemmer, Botter 13: aanvraag vergunning veranderen voorgevel woning (OV 20190099/4233983) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning plaatsen tijdelijke borden voor bouwverkeer Meer van Eysinga (OV 20190097/4251573) 13-03-2019 13-05-2019 detail