Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen De Fryske Marren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Fryske Marren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Fryske Marren. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Wijziging subsidieplafond 2019 subsidieregeling Internationale betrekkingen vastgesteld 24-05-2019 24-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - Oldtimerevenement Vroem - Joure 24-05-2019 24-07-2019 detail
Sint Nicolaasga, Noed 11: verleende vergunning wijzigen bedrijfsvoering (OV 20190018/4142395) 23-05-2019 23-07-2019 detail
Lemmer, Tramweg 26: aanvraag vergunning winkelruimte (OV 20190239/4423309) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Langweer, Buorren 40: aanvraag vergunning gevelwijziging (OV 20190240/4425193) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Langweer, Tsjillânleane 18: aanvraag vergunning tuinhuisje (OV 20190229/4415757) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Langestreek 83: verleende vergunning herstel fundering (OV 20190141/4297883) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Boornzwaag, Houtvaartweg 77 0184: verleende vergunning bouw schuur (OV 20190125/4287293) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Zijlroede 20: geweigerde vergunning bouw carport (OV 20190128/4283409) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Wim Reinderslaan 26: verleende vergunning aanbouw (OV 20190158/4317931) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Doraweg 5: verleende vergunning uitbreiding werktuigenberging (OV 20190186/4354847) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Rijs, Marderleane 3: aanvraag vergunning brandveilig gebruik (OV 20190169/4342361) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Joure, De Wetterkamp 57: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190220/4399193) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Rijs, Mientwei 1: verleende vergunning brandveilig gebruik (OV 20180469/3986197) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Bantega, Koepeinse 6: aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190225/4410913) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Van Enden 2: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen walbeschoeiing (OV 20190085/4220363) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Joure, Vegelinsweg 1: aanvraag vergunning verplaatsen propaantank ter inzage (OV 20180501/4017957) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Heegermeerstraat 4: aanvraag vergunning dakkapel en gevelwijziging (OV 20190232/4420043) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Nijehaske, Jousterweg 30: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190233/1940170190) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Joure, De Wielen 5: verleende vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20180474/3981985) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Rijs, Marderleane 3: verleende vergunning bestemmingswijziging (OV 20190115/4275709) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Harich, Stinsenwei 36 A: verleende vergunning uitbreiding overkapping (OV 20190124/4286611) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Rijs, Marderleane 3: aanvraag vergunning bestemmingswijziging (OV 20190115/4275709) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Delfstrahuizen, Marwei 28: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190038/4155439) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Joure: Midstraat, De Merk, Sinnebuorren en Douwe Egberts Plein: verleende evenementenvergunning Vroem op 15 juni 2019 (EV 20190064/1940166083) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lemmer, Industrieweg: verleende standplaatsvergunning verkoop ijs e.d. (SV 20190008/1940143661) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Oudehaske, Badweg 32: ontvangen melding incidentele festiviteiten op 25 mei en 7 en 28 juni 2019 (IF 20190040) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Terherne, De Achte 13: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190092) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Joure, De Brekken 11: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190098) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Sint Nicolaasga, Westend 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190093) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Oosterzee, Herenweg: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190094) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gewijzigde openingstijden 20-05-2019 20-07-2019 detail
Agenda Petear 20-05-2019 20-07-2019 detail
Subsidieregeling Internationale betrekkingen 20-05-2019 20-07-2019 detail
Agenda raadsvergadering 20-05-2019 20-07-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren, ter inzage 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief ontwerp welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage. 16-05-2019 16-07-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren, ter inzage 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief ontwerp welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage. 16-05-2019 16-07-2019 detail
Oudemirdum, Sminkewei 3: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20190194/4364915) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Boornzwaag, Mûzekamp 15 a: aanvraag vergunning verandering inrichting (milieu) ter inzage (OV 20180386/3864063) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Joure, t.b.v. Sewei 3: verleende vergunning bewegwijzering (OV 20190111/4219387) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Rottum, Binnendyk 12: verleende uitritvergunning (OV 20190065/4206055) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Balk, Wilhelminastraat 66: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190150/4311675) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Lemmer, Kadijk 16: verleende vergunning container (OV 20190129/4289059) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Rottum, Vogelzangweg 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten hondenschool (MB 20190086) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Lemmer, Bjirkestrjitte 25: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning overkapping (OV 20190189/1940166665) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Joure, De Wetterkamp 57: aanvraag vergunning plaatsen tuindeuren (OV 20190220/4399193) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Lemmer, kruising Melkweg/Grote Beer en Melkweg/Orion: aanvraag vergunning plaatsen twee fiets-voetgangersbruggen (OV 20190224/4408555) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Lemmer, Tramweg 16-24: aanvraag vergunning uitbreiden winkelruimte (OV 20190223/4407965) 15-05-2019 15-07-2019 detail