Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen De Fryske Marren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Fryske Marren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Fryske Marren. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage 17-01-2019 17-03-2019 detail
Laatste en algemene oproep tot verwijdering van een vaartuig 17-01-2019 17-03-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage 17-01-2019 17-03-2019 detail
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: aanvraag vergunning nieuwbouw zorgkamers ter inzage (OV 20180277/3723173) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Delfstrahuizen, Pier Christaanswei 21: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning (OV 20190006/4130575) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Rottum, Vogelzangweg 2: aanvraag vergunning oprichten woning en veranderen bijgebouwen (OV 20190014/4136823) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, Handelswei 1 a: aanvraag vergunning opslaan GGO materiaal (OV 20190013/4135371) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Balk, Jelle Meineszleane 54 en 56: aanvraag vergunning verbouwen woning naar twee woningen (OV 20190012/4135511) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Oudehaske, Badweg 8: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180317/3777269) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, Blaauwhoflaan 82: verleende vergunning overkapping (OV 20180570/1940151286) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Broek, ter hoogte van It Súd 7: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning baggerdepot (OV 20180518/4040319) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Oudehaske, Jousterweg 60: verleende vergunning dakkapel (OV 20180572/4095359) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Echten, Hoofdweg 18: aanvraag vergunning plaatsen schuur en damwand (OV 20190010/4120893) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Lemmer, tussen de Sluisweg en het Fregat: aanvraag vergunning aanleggen fiets-voetpad (OV 20190011/4131733) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, Sinnebuorren: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (SV 20180032) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Balk, Bogermanstraat 3: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 19 januari 2019 (DO 20190001) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, Handelswei 1, 1 a en 1 b: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, opslaan GGO materiaal (MB 20190002) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bakhuizen, De Burde 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, aanschaffen dieseltank (MB 20190001) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Nijemirdum, De Hege Bouwen 10: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190007/4131885) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, It Súd: aanvraag vergunning aanleggen steigers en plaatsen damwanden (OV 20190008/4131173) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Intrekking Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen 2016 van 1 augustus 2016 16-01-2019 16-03-2019 detail
Balk, Dubbelstraat 1: aanvraag vergunning renoveren voormalig gemeentehuis (OV 20190005/4131635) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Joure, Eeltsjebaes 26: aanvraag vergunning vervangen schuur (OV 20190004/4126997) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: aanvraag vergunning nieuwbouw zorgkamers ter inzage (OV 20180277/3723173) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Reglement van Orde De Fryske Marren 2018 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aanwijzing heffingsambtenaar 15-01-2019 15-03-2019 detail
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen 2018 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verkeersbesluit behorende bij bouwwerkzaamheden De Merk 5 in Joure 14-01-2019 14-03-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - Geslotenverklaring i.v.m. bouwwerkzaamheden Houtmolenstraat - Joure 14-01-2019 14-03-2019 detail
Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeerterrein naast de kerk in Scharsterbrug 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeerterrein naast kerk - Scharsterbrug 11-01-2019 11-03-2019 detail
Joure, Koningin Julianalaan 8: verleende vergunning tuinhuis (OV 20180467/3984963) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Harich, Westerein 14: verleende vergunning uitbreiden werktuigenloods (OV 20180509/4030033) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Lemmer, Intang 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning dakkapel (OV 20180516/4038579) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Scharsterbrug, Rienstraat 33: verleende vergunning garage (OV 20180566/4103803) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Boornzwaag, Boarnsweachsterdyk 37: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden recreatiewoning (OV 20180367/3831011) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Lemmer, Straatweg 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 20180242) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Joure, Blaauwhoflaan 58: aanvraag vergunning vervangen fietsenhok (OV 20190003/4126023) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Joure, De Merk 13: ontvangen melding incidentele festiviteit op 16 januari en 21 maart 2019 (IF 20180103) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Terherne, De Achte 14: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 20180227/4120889) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bakhuizen, Beurtskipper 3: aanvraag vergunning plaatsen schuur (OV 20190002/4117611) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Joure, Skou 14: aanvraag vergunning vervangen kanteldeur garage door pui met deur, (OV 20190001/4123217) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 14 januari 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Agenda Petear 09-01-2019 09-03-2019 detail
Opheffing van het adres in Nederland van: G.J.W. Valk 08-01-2019 08-03-2019 detail
Lemmer, Lemsterpad 20: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijf met opslagruimte (MB 20180219) 02-01-2019 02-03-2019 detail
Balk, De Volharding 3: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20180424/3915799) 02-01-2019 02-03-2019 detail
'Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente De Fryske Marren 31-12-2018 28-02-2019 detail