6.6

Vergunningen De Fryske Marren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Fryske Marren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Fryske Marren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nabij de Wieken 1 te Sint Nicolaasga (kadastrale Aanduiding: Lwr02/S/860): : verleende vergunning voor...
Jachthaven de Klokkenstoel te Goingarijp: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een...
Haskerhorne, Kerkpad 40: aanvraag vergunning voor een tweede inpandige woning en twee recreatieappartementen...
Noed 13 a te Idskenhuizen: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens een jubileumfeest...
Ontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10
Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe schuur (OV 20210312/6019637)
Lemsterpad 52 te Lemmer: verleende vergunning voor het deels slopen, geheel uitbreiden en gevels bestaande...
Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: verleende vergunning houden van een incidentele festiviteiten (IF 20210003)
Dwarsryd 19 te Idskenhuizen: verleende vergunning realiseren van een garage-opbouw (OV 20210238)
van Swinderenstraat 55 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een overheaddeur achtergevel winkelpand...
Sinnebuorren te Joure: verleende evenementenvergunning voor het houden van de Jouster Merke kermis (EV...
Buorren 54 te Terherne: verleende vergunning vervangen van bestaand kozijn/ wijzigen van een gevel (OV...
Oudega, Sanne Windwei 2 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning samenvoegen van Sanne Windwei...
Idskenhuizen, Stripedyk 41 : aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20210639)
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 68 : aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210637)
Balk, Lytse Side 10 : aanvraag vergunning ombouwen van werkplaats naar kantoor (OV 20210633)
Elahuizen, Tsjerkewei 1 en 2 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verplaatsen van 2...
Joure, Woudfennen 9 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van het kinderdagverblijf...
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 65 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een...
Lemmer, 't Wijd 32 : aanvraag vergunning vernieuwen en aanpassen van de walbeschoeiing (OV 20210631)
Joure , Morseweg 10 : aanvraag vergunning nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw opgedeeld in 6 loodsen. (OV...
Broek, It Noard 75: aanvraag vergunning slopen en nieuw bouwen van de woning (OV 20210628)
Joure, Sinnebuorren 10 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verbouwen en uitbreiden...
Siebe de Ruiterweg 1 , Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van het kinderdagverblijf (OV 20210629)
Sloten, Koestraat 27 : aanvraag revisivergunning (OV 20210324)
Tjerkgaast, Gaestdyk 60 a : aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636)
Balk, van Swinderenstraat 59 : aanvraag vergunning verbouwen van het pand (OV 20210635)
Balk, Dubbelstraat 11 : aanvraag vergunning kappen van 6 bomen t.b.v. nieuwbouw (OV 20210632)
Welleweg 1, Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitbreiden van de stal (OV 20210028)
Oudega, Ige Galamawei 10 : aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210398)
Joure, De Merk 4 : aanvraag vergunning verbouwen van een bedrijfspand (OV 20200687)
Tjerkgaast, Gaestdyk 60 a : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van de bestaande...
Agenda raadsvergadering
Terherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw...
Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20210030/Z.66452. Verkeersmaatregelen in verband...
Lemmer, Lemsterpad 52: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning deels slopen, geheel uitbreiden en...
ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers te Joure: verleende vergunning wijzigen eerder verleende...
Jachthavendyk 9 te Balk: verleende vergunning onttrekken inpandige bedrijfswoning en uitbreiden bedrijfsruimte...
Verlaet 2-4 Lemmer: verleende vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs (SV 20210020)
Verlenging vergunning: parkeerterrein bij sporthal de Hege Fonnen, Betelgeuze 2 Lemmer: verleende vergunning...
Havenstraat 4 te Bakhuizen: verleende vergunning kappen van een boom (OV 20210078)
Ontwerpwijzigingsplan Haskerweide
Omkromte 26 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1597): verleende vergunning bouwen van een woning...
Bovenkruier 13 te St. Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/884): verleende vergunning realiseren...
parkeerterrein Sinnebuorren in Joure: verleende vergunning innemen van een standplaats verkopen van kerstbomen...
Bosmastrjitte 5 te Balk: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens een bruiloft...
Barkentijn 31 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210618)
Binnendyk 33 te Rottum: verleende vergunning vervangen en verhogen van de kapconstructie (OV 20210536)
Sinnebuorren 10 te Joure: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de supermarkt (OV 20210551)
Gaestdyk 12 te Tjerkgaast: verleende vergunning kappen van een monumentale Iep (OV 20210199)