Vergunningen De Fryske Marren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Fryske Marren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Fryske Marren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Welleweg 1, Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitbreiden van de stal (OV 20210028)
Oudega, Ige Galamawei 10 : aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210398)
Joure, De Merk 4 : aanvraag vergunning verbouwen van een bedrijfspand (OV 20200687)
Tjerkgaast, Gaestdyk 60 a : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van de bestaande...
Agenda raadsvergadering
Terherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw...
Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20210030/Z.66452. Verkeersmaatregelen in verband...
Lemmer, Lemsterpad 52: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning deels slopen, geheel uitbreiden en...
ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers te Joure: verleende vergunning wijzigen eerder verleende...
Jachthavendyk 9 te Balk: verleende vergunning onttrekken inpandige bedrijfswoning en uitbreiden bedrijfsruimte...
Verlaet 2-4 Lemmer: verleende vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs (SV 20210020)
Verlenging vergunning: parkeerterrein bij sporthal de Hege Fonnen, Betelgeuze 2 Lemmer: verleende vergunning...
Havenstraat 4 te Bakhuizen: verleende vergunning kappen van een boom (OV 20210078)
Ontwerpwijzigingsplan Haskerweide
Omkromte 26 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1597): verleende vergunning bouwen van een woning...
Bovenkruier 13 te St. Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/884): verleende vergunning realiseren...
parkeerterrein Sinnebuorren in Joure: verleende vergunning innemen van een standplaats verkopen van kerstbomen...
Bosmastrjitte 5 te Balk: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens een bruiloft...
Barkentijn 31 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210618)
Binnendyk 33 te Rottum: verleende vergunning vervangen en verhogen van de kapconstructie (OV 20210536)
Sinnebuorren 10 te Joure: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de supermarkt (OV 20210551)
Gaestdyk 12 te Tjerkgaast: verleende vergunning kappen van een monumentale Iep (OV 20210199)
Meer van Eysinga te St. Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen...
Meer van Eysinga 28 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20210555)
It Súd 22 te Broek: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210152)
Lemmer, Barkentijn 31: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210618)
Oudemirdum, Jan Schotanuswei 57: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren van een...
Elahuizen, Tsjerkewei: aanvraag vergunning slopen en nieuw te bouwen van twee gemalen (OV 20210279)
Oudemirdum, Gaestwei 7: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bronsystemen...
Joure, It Reidlân 3 : aanvraag vergunning verbreden van de steiger (OV 20210621)
Joure, de Scharrewiel 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een nieuw bedrijf...
Wijckel, Sânmar 4: aanvraag vergunning herbouwen van de bestaande schuur (OV 20210276)
Elahuizen, Buorren 5: aanvraag vergunning uitbreiden van de verdieping (OV 20210622)
Goingarijp, It String 11: aanvraag vergunning plaatsen van een schuurtje (OV 20210620)
Balk, Dubbelstraat 11: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bronnering plaatsen rondom...
Sint Nicolaasga, Sietze Hepkemalaan 20 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden/nieuwbouw...
Marktverordening De Fryske Marren
Gemeente De Fryske Marren - Verkeersbesluit GPP op kenteken - Echtenerbrug
Gemeente De Fryske Marren - Verkeersbesluit GPP op kenteken - Lemmer
Pier Christiaanswei, Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning rondreizende kennismakingsprogramma...
Molenlaan 9 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van een kap op de bestaande uitbouw (OV 20210371)
Pier Christiaanswei 1 te Delfstrahuizen: verleende vergunning vergunning voor het verlagen van de borstwering...
Buorren 49 te Langweer: verleende vergunning vervangen van de dakgoten aan linker zijkant van de woning...
Nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (kadastrale Aanduiding: Bal00/L/2113): verleende vergunning bouwen...
Midstraat 115 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een tuinmuur/keerwand aan de Sinnebuoren (OV...
Jonkersbosje 12 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210371)
Plattedijk 63 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een overkapping/loods (OV 20210569)
Buorren 59 te Langweer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210464)
Museumstraat 2 te Joure: verleende vergunning voor een terras (TV 20210016)
Straatweg 27 te Follega: verleende vergunning uitbreiden van de melkstal (OV 20210566)