7.5

Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Abcoude stationsgebied - Abcoude
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Helmstraat Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Zonnekroon Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Prinsenhuis Mijdrecht
Vaststelling bestemmingsplan ‘Demmerik 128a’ in Vinkeveen
Bestemmingsplan ‘Plashoeve’ niet vastgesteld
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Dorpsstraat...
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kamille te Mijdrecht
Tijdelijk mandaatbesluit zomer 2020
Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen
Mandaat- en volmachtbesluit overbrugging inkoop jeugdhulp en Wmo 2021
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer Z/19/150732) Botshol 14 te Abcoude
Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020
Subsidieregeling groene daken en gevels 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Botsholsedwarsweg 2d
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats in straat De Cleijen...
Legesverordening De Ronde Venen 2020
Intrekking Mandaatbesluit Beeld van de uitvoering De Ronde Venen 2019 en Mandaat inzake aansprakelijkstellingen
Algemeen mandaatbesluit 2020.1
Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden binnen de bebouwde kom
Aanwijzingsbesluit aanlijngebod voor honden buiten de bebouwde kom
Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis wilnis
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen
Woonvisie 2025
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Pastoor Kannelaan Wilnis
Besluit mandaat Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Beleidsregels handhaving en gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente De Ronde Venen 2020
Mandaatbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 128a’ te Vinkeveen
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Zwaluw Mijdrecht
gemeente de ronde venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdweg Mijdrecht
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ in Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Achter de Kerken Abcoude
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Bonkelaar Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Turkoois Mijdrecht
Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee extra gereserveerde parkeerplaatsen...
Gemeente De Rond Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor opladen van elektrische...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van...
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats - Papehof Abcoude