Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen detail
Welstand De Ronde Venen detail
Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld. detail
Bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ gewijzigd vastgesteld en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ’Bestemmingsplan Stationslocatie Mijdrecht’ vastgesteld. detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Haagwinde te Abcoude detail
Beleidsregel voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens detail
gemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen detail
gemeente De Ronde Venen - - detail
Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2019 detail
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen detail
gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ en Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1 detail
Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019 detail
Beleidsregels Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019 detail
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Dorpsstraat Baambrugge detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Achterbos achter 32-42 en 48A’ in Vinkeveen detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van drie extra gehandicaptenparkeerplaatsen bij Dorpscentrum De Willistee - Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis detail
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Wsw-dienstverlening Gemeente De Ronde Venen detail
GROENUITGIFTEBELEID 2019-2024 detail
Tijdelijk mandaatbesluitzomer 2019 detail
Experimentenregeling toewijzing sociale huurwoningen nieuwbouw Futenlaan detail
gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht detail
Bestemmingsplan ‘Gosewijn van Aemstelstraat’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld. detail
- - Molenzicht Abcoude detail
Welstand De Ronde Venen detail
Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015 detail
Organisatiebesluit gemeente De Ronde Venen detail
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Dorpsstraat Baambrugge detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente De Ronde Venen 2019 detail
Reglement burgerlijke stand 2019 detail
Bestemmingsplan ‘RIJKSSTRAATWEG 107’ gewijzigd vastgesteld detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan Stedin Schakelstation detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van een VOP in de vorm van een zebrapad op het Dokter van Doornplein te Abcoude - Abcoude detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het verduidelijken van de voorrangsregeling op de kruisingen waar het parkeerterrein van supermarkt Plus uitkomt op de Amsterdamsestraatweg - Abcoude detail
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor Stationsweg 18, Mijdrecht detail
Raadsbesluit artikel 25h lid 5 Mededingingswet detail
Spelregels en aanwijzingsbesluit Koningsdag Mijdrecht 2019 detail
Mandaat inzake aansprakelijkstellingen detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’ incl plan-Mer gewijzigd vastgesteld, reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied-West en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ’Buitengebied-West’ vastgesteld. detail
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Aquamarijn Mijdrecht detail
Raadsbesluit Nota borg- en garantstellingen en Nota prijzen levering goederen en diensten detail
Mandaatbesluit Beeld van de uitvoering De Ronde Venen 2019 detail
Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Huishoudelijke Hulp De Ronde Venen 2019 detail
Gem De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Drossaardstraat Mijdrecht detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeerbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijfzone voor het parkeerterrein van Hoogvliet. - Mijdrecht detail
Gem De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Zilveren Rijder Mijdrecht detail