Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente de ronde venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Wethouder van Damlaan Wilnis
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang De Ronde Venen 2019
Vaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder...
Vaststelling bestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ in Vinkeveen
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Wethouder van Damlaan Wilnis
Gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Schelling Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Souverein
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor deelauto's - Carpoolstrook...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen...
Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid, versie 1.2 van augustus 2018
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen...
Welstand De Ronde Venen
Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.
Bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ gewijzigd vastgesteld en besluit hogere waarden Wet geluidhinder...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van...
Beleidsregel voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens
gemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen
gemeente De Ronde Venen - -
Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2019
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen
gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht
Ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ en Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor...
Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019
Beleidsregels Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Dorpsstraat Baambrugge
Vaststelling bestemmingsplan ‘Achterbos achter 32-42 en 48A’ in Vinkeveen
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van drie extra gehandicaptenparkeerplaatsen...
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Wsw-dienstverlening Gemeente De Ronde Venen
GROENUITGIFTEBELEID 2019-2024
Experimentenregeling toewijzing sociale huurwoningen nieuwbouw Futenlaan
Tijdelijk mandaatbesluitzomer 2019
gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht
- - Molenzicht Abcoude
Bestemmingsplan ‘Gosewijn van Aemstelstraat’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.
Welstand De Ronde Venen
Organisatiebesluit gemeente De Ronde Venen
Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Dorpsstraat Baambrugge
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente De Ronde...
Reglement burgerlijke stand 2019
Bestemmingsplan ‘RIJKSSTRAATWEG 107’ gewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan Stedin Schakelstation
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het verduidelijken van de voorrangsregeling op de kruisingen...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van een VOP in de vorm van een zebrapad...
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor Stationsweg 18, Mijdrecht
Raadsbesluit artikel 25h lid 5 Mededingingswet