Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis wilnis
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen
Woonvisie 2025
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Pastoor Kannelaan Wilnis
Besluit mandaat Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Beleidsregels handhaving en gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente De Ronde Venen 2020
Mandaatbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 128a’ te Vinkeveen
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Zwaluw Mijdrecht
gemeente de ronde venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdweg Mijdrecht
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ in Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Achter de Kerken Abcoude
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Bonkelaar Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Turkoois Mijdrecht
Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee extra gereserveerde parkeerplaatsen...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor opladen van elektrische...
Gemeente De Rond Venen - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor...
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Stadhouderlaan Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats - Papehof Abcoude
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
Reglement geschillencommissie
Nadere regels lokale stimulering Sociaal Domein 2020
gemeente de ronde venen - gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis Wilnis
gemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Bolderik Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats - Vijzelmolen Mijdrecht
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling fietsoversteek Burg. Padmosweg -...
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Prinsenhuis Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkgaarde Abcoude
Tarieventabel 2020 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding
Verordening liggeld woonschepen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening Starterslening gemeente De Ronde Venen 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening forensenbelasting 2020