Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Zuster den Hertoglaan 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail
Mandaatbesluit aanbesteding essentiële functies jeugd Utrecht-West 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Regeling Stagebeleid 08-02-2019 08-04-2019 detail
Regeling Flexibele werktijden en verlof 08-02-2019 08-04-2019 detail
Regeling Reiskosten 08-02-2019 08-04-2019 detail
Sociaal Statuut gemeente De Ronde Venen 2014 07-02-2019 07-04-2019 detail
Uitvoeringsregeling beloningsbeleid 07-02-2019 07-04-2019 detail
Legesverordening 2019 04-02-2019 04-04-2019 detail
Mandaat- en volmachtbesluit contracten Jeugd en Wmo De Ronde Venen 04-02-2019 04-04-2019 detail
Nota Verbonden Partijen 2018 24-01-2019 24-03-2019 detail
Algemeen mandaatbesluit 2018.1 21-01-2019 21-03-2019 detail
Intrekking Brandbeveiligingsverordening gemeente De Ronde Venen 2009 18-01-2019 18-03-2019 detail
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente De Ronde Venen 2018 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Piet van Wijngaerdtlaan te Abcoude, tegenover huisnummer 18, ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Abcoude 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Helmstraat Mijdrecht 17-01-2019 17-03-2019 detail
Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht gemeente De Ronde Venen 2018 14-01-2019 14-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Achterbos achter 32-42 en 48A’ 10-01-2019 10-03-2019 detail
Tarieventabel 2019 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Jongerenadviescommissie De Ronde Venen 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie De Ronde Venen 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
subsidieverordening “Groene leges” De Ronde Venen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening watertoeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Algemeen controleplan Utrecht West 24-12-2018 24-02-2019 detail
Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag De Ronde Venen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Regeling Generatiepact 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag De Ronde Venen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit tot verlenging van het Integraal Handhavingsbeleid De Ronde Venen 2016-2018 en het Beleidsplan Vergunningverlening 2018 21-12-2018 21-02-2019 detail
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid De Ronde Venen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Kerkgaarde Abcoude 20-12-2018 20-02-2019 detail
Hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2016 (week 53 – 31 december 2015) 31-12-2015 detail