Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019
gemeente De Ronde Venen - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Dorpsstraat Baambrugge
Vaststelling bestemmingsplan ‘Achterbos achter 32-42 en 48A’ in Vinkeveen
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van drie extra gehandicaptenparkeerplaatsen...
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Wsw-dienstverlening Gemeente De Ronde Venen
GROENUITGIFTEBELEID 2019-2024
Experimentenregeling toewijzing sociale huurwoningen nieuwbouw Futenlaan
Tijdelijk mandaatbesluitzomer 2019
gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht
- - Molenzicht Abcoude
Bestemmingsplan ‘Gosewijn van Aemstelstraat’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.
Welstand De Ronde Venen
Organisatiebesluit gemeente De Ronde Venen
Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Dorpsstraat Baambrugge
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente De Ronde...
Reglement burgerlijke stand 2019
Bestemmingsplan ‘RIJKSSTRAATWEG 107’ gewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan Stedin Schakelstation
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van een VOP in de vorm van een zebrapad...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het verduidelijken van de voorrangsregeling op de kruisingen...
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor Stationsweg 18, Mijdrecht
Raadsbesluit artikel 25h lid 5 Mededingingswet
Spelregels en aanwijzingsbesluit Koningsdag Mijdrecht 2019
Mandaat inzake aansprakelijkstellingen
Bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’ incl plan-Mer gewijzigd vastgesteld, reactieve aanwijzing bestemmingsplan...
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Aquamarijn Mijdrecht
Raadsbesluit Nota borg- en garantstellingen en Nota prijzen levering goederen en diensten
Mandaatbesluit Beeld van de uitvoering De Ronde Venen 2019
Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Huishoudelijke Hulp De Ronde Venen 2019
Gem De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Drossaardstraat Mijdrecht
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Gemeente De Ronde Venen - Verkeerbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijfzone...
Gem De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Zilveren Rijder Mijdrecht
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Burg. van Trichtlaan Wilnis
Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en fractieassistenten gemeente De Ronde Venen 2019
Regeling Reiskosten
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van...
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen in de straat Langhuis...
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Zuster den Hertoglaan
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Mandaatbesluit aanbesteding essentiële functies jeugd Utrecht-West 2019
Regeling Stagebeleid
Regeling Flexibele werktijden en verlof
Regeling Reiskosten
Sociaal Statuut gemeente De Ronde Venen 2014
Uitvoeringsregeling beloningsbeleid
Mandaat- en volmachtbesluit contracten Jeugd en Wmo De Ronde Venen