Vergunningen De Ronde Venen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Ronde Venen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Ronde Venen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Legesverordening 2019
Nota Verbonden Partijen 2018
Algemeen mandaatbesluit 2018.1
Intrekking Brandbeveiligingsverordening gemeente De Ronde Venen 2009
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente De Ronde Venen 2018
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Piet van...
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Helmstraat Mijdrecht
Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Achterbos achter 32-42 en 48A’
Tarieventabel 2019 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Verordening Jongerenadviescommissie De Ronde Venen 2018
Beleidsregels Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie...
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening hondenbelasting 2019
subsidieverordening “Groene leges” De Ronde Venen 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening watertoeristenbelasting 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Legesverordening 2019
Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag De Ronde Venen 2019
Regeling Generatiepact 2019
Algemeen controleplan Utrecht West
Verordening individuele inkomenstoeslag De Ronde Venen 2019
Besluit tot verlenging van het Integraal Handhavingsbeleid De Ronde Venen 2016-2018 en het Beleidsplan...
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid De Ronde Venen 2019
Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Kerkgaarde Abcoude
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Prinses Wilhelminalaan Mijdrecht
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van een tweede parkeerplaats voor het opladen...
Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011
Beleidsnotitie omgang met bomen
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van het...
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Malachiet Mijdrecht
Bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 45b Baambrugge’ gewijzigd vastgesteld
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Laan van Binnenrust Abcoude
Mandaat- en volmachtbesluit inkoop in Utrecht-Westverband 2018
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Albertijn Mijdrecht
Algemeen mandaatbesluit 2018.1
Besluit tot intrekking Beleid en procedure intrekken bouwvergunningen 2007/ tekstuele wijziging Beleidsregels...
Intrekkingsbesluit Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen II 2011
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Wagenmaker Wilnis
Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone en een algemene...
Bestemmingsplan ‘Hoofdweg 85C en Westerlandweg 4’ gewijzigd vastgesteld
Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Zwaan Mijdrecht
Beheersverordening 'Woongebied Baambrugge' van de gemeente De Ronde Venen