7.5

Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan 'Koekangerweg 9a, Ruinerwold'
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 21 augustus 2020
Ontwerpbestemmingsplan "Koekangerweg 9a, Ruinerwold"
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 augustus 2020
de wolden - ruinen - ruinen
de wolden - gemeente - ruinen
Verordening bezwaarschriftencommissie De Wolden
Beheersverordening Buitengebied
Beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen De Wolden
Vaststelling bestemmingsplan ‘De Luttergreppel 15, Linde’
Vaststelling bestemmingsplan “Kerkinge 11, Zuidwolde”
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 15 juli 2020
Vaststelling bestemmingsplannen "Voor de Blanken 4, Ruinen" en "De Luttergreppel 15, Linde"
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 1 juli 2020
Algemene plaatselijke verordening 2016
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Koekangerveldweg ten zuiden van N375’
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe van 15 juni 2020
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Vaststelling bestemmingsplan “DE Vos van Steenwijkstraat 96, De wijk” en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe van 1 juni 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 mei 2020
gemeente De Wolden - -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 29 april 2020
Ontwerpbestemmingsplan De Luttergreppel 15 in Linde
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Subsidieregeling De Wolden 2016-II
Ontwerpbestemmingsplan “Kerkinge 11, Zuidwolde”
Ontwerpbestemmingsplan "Voor de Blanken 4, Ruinen"
Vaststelling bestemmingsplan “BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse”
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan “De Vos van Steenwijkstraat 96, De wijk” en bijbehorende gecoördineerde...
Beleidsregels Inkoop De Wolden
Besluit regeling meerkosten Wmo 2020
Aanwijsbesluit gasaansluitingen De Wolden
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening graf- en begraafrechten 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Tweede wijzigingsverordening jeugdhulp De Wolden
Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017
Regeling tarieven De Wolden 2020
Regeling toegang individuele jeugdhulp De Wolden 2020
Vaststelling bestemmingsplan "Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold"
Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
gemeente De Wolden - -
Beleidsregelsverlagen bijstand en woonsituatie 2019