7.3

Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning: Dennenweg 4 en Schrapveen 4, Linde, het bouwen van een ligboxenstal en...
Vaststelling bestemmingsplan Oldenhave 17, Ruinen
Ontwerp Beschikking: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend...
verleende omgevingsvergunning (gewijzigd): Zuidwolde, Meppelerweg 5: realiseren van Bed & Breakfast vertrekken...
Verleende omgevingsvergunning: Veeningen, Veeningen 29: realiseren van een B&B in een bijgebouw
Verleende omgevingsvergunning: Kerkenveld, Jan Haarstraat 44c: plaatsen van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning: Ruinerwold, Boerpad 12: wijzigen van de bestemming g
ingekomen aanvraag: Ruinerwold, Kadastraal perceel M 1039: aanleggen van een mestbassin
Ingekomen aanvraag: Kerkernveld, Gedempte Hoofddiep; kappen van bomen t.b.v. het aanleggen van een fietspad...
Ingekomen aanvraag: Zuidwolde, Zuider Esweg 1c: aanleggen van twee padelbanen
Ingekomen aanvraag: Koekange, Eggeweg 8: verplaatsen van de uitrit/oprit
Ingekomen aanvraag: Veeningen, ’t Jaagpad (kavel 5): bouwen van een woning
Ingetrokken aanvraag: Koekange, Oude Toldijk 4: kappen van een boom
Ingekomen aanvraag: Zuidwolde, Middelveenseweg 11: bouwen van een vervangende
Ingetrokken aanvraag: Ruinerwold. De Weidenweg 27: plaatsen van een yurt
Legesverordening 2021
beleidsregels bestuurlijke boete Wet BRP gemeente de Wolden
Re-integratieverordening Gemeente De Wolden 2020
Beleidsregels briefadres gemeente de Wolden
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening graf- en begraafrechten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Afvalstoffenverordening De Wolden 2021
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening De Wolden 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 13-15, Koekange
Vaststelling bestemmingsplan Oldenhave 17, Ruinen
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, deelplan Ruinerweide 20, Ruinen
Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe voor asbesttaken
Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020
Afstemmingsverordening De Wolden 2020
Herstelbesluit bestemmingsplan 'Dunningen, 4e fase, de Wijk'
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 7 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 4 november 2020
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Gemeente De Wolden - - Defensieweg
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 14 oktober 2020
Vaststelling bestemmingsplan “Hoek Landschapslaan en Tripklompen, Zuidwolde"
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Koekangerveldweg ten zuiden van N375’
Ontwerpbestemmingsplan 'Koekangerweg 9a, Ruinerwold'
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 21 augustus 2020
Ontwerpbestemmingsplan "Koekangerweg 9a, Ruinerwold"
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 augustus 2020
de wolden - gemeente - ruinen
de wolden - ruinen - ruinen
Verordening bezwaarschriftencommissie De Wolden
Beheersverordening Buitengebied