Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen
Aanvraag evenementenvergunning/melding evenement
Collecte
Wegafsluiting
Verleende evenementenvergunningen
Verleende evenementenvergunning
Collecte
Aanvragen evenmentenvergunning
Verleende evenementenvergunning
Collecte
Wegafsluiting
Aanvragen evenementenvergunning
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Nummer 12, 13 augustus 2019, Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders De Wolden
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen
Wegafsluitingen
Aanvraag evenementenvergunning
Koekange, Prinsesseweg 18
Aanvraag evenementenvergunning
Wegafsluiting
Verleende evenementenvergunningen
Gemeente De Wolden - -
Kennisgeving besluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvragen evenementen vergunning
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning/meldingen
Verleende evenementenvergunningen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’
Wegafsluitingen
Aanvragen evenementenvergunning
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen
Aanvragen evenementenvergunning
Wegafsluiting
Bekendmakingen
Collecte
Collecte
Wegafsluiting
Verleende evenementen vergunning
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen
Collecte
Ingetrokken vergunning
Wegafsluitingen
Aanvraag evenementenvergunning/melding evenement