Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan “De Vos van Steenwijkstraat 96, De wijk” en bijbehorende gecoördineerde...
Beleidsregels Inkoop De Wolden
Besluit regeling meerkosten Wmo 2020
Aanwijsbesluit gasaansluitingen De Wolden
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening graf- en begraafrechten 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Tweede wijzigingsverordening jeugdhulp De Wolden
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Legesverordening 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017
Regeling tarieven De Wolden 2020
Regeling toegang individuele jeugdhulp De Wolden 2020
Vaststelling bestemmingsplan "Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold"
Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
gemeente De Wolden - -
Beleidsregels algemen bijstand gemeente De Wolden
Beleidsregelsverlagen bijstand en woonsituatie 2019
Beleidsregels kinpakket gemeente De Wolden 2019
Sociaal participatiefonds gemeente De Wolden 2019
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente De Wolden
Rectificatie
Gemeente De Wolden - -
gemeente De Wolden - -
Gemeente De Wolden - -
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoek Westerweiden – Kerkweg, Ruinerwold’
Kennisgeving ontwerpbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Standplaatsenregeling De Wolden
Aanvragen evenementenvergunning
Collecte
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen
Collecte
Verleende evenementenvergunningen
Collecte
Aanvragen evenementenvergunning
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen
Aanvraag evenementenvergunning/melding evenement
Collecte
Wegafsluiting
Verleende evenementenvergunningen
Verleende evenementenvergunning
Collecte
Aanvragen evenmentenvergunning
Aanvragen evenementenvergunning
Collecte
Wegafsluiting
Verleende evenementenvergunning