7.8

Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 mei 2020
gemeente De Wolden - -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 29 april 2020
Ontwerpbestemmingsplan De Luttergreppel 15 in Linde
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Subsidieregeling De Wolden 2016-II
Ontwerpbestemmingsplan “Kerkinge 11, Zuidwolde”
Ontwerpbestemmingsplan "Voor de Blanken 4, Ruinen"
Vaststelling bestemmingsplan “BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse”
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan “De Vos van Steenwijkstraat 96, De wijk” en bijbehorende gecoördineerde...
Beleidsregels Inkoop De Wolden
Besluit regeling meerkosten Wmo 2020
Aanwijsbesluit gasaansluitingen De Wolden
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening graf- en begraafrechten 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Tweede wijzigingsverordening jeugdhulp De Wolden
Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2017
Regeling tarieven De Wolden 2020
Regeling toegang individuele jeugdhulp De Wolden 2020
Vaststelling bestemmingsplan "Herontwikkeling De Dissel, Ruinerwold"
Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
gemeente De Wolden - -
Beleidsregelsverlagen bijstand en woonsituatie 2019
Beleidsregels algemen bijstand gemeente De Wolden
Beleidsregels kinpakket gemeente De Wolden 2019
Sociaal participatiefonds gemeente De Wolden 2019
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente De Wolden
Gemeente De Wolden - -
Rectificatie
Gemeente De Wolden - -
gemeente De Wolden - -
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoek Westerweiden – Kerkweg, Ruinerwold’
Kennisgeving ontwerpbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Standplaatsenregeling De Wolden
Aanvragen evenementenvergunning
Collecte
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen
Collecte
Aanvragen evenementenvergunning
Collecte
Verleende evenementenvergunningen
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen