Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen aanvraag: Dijkhuizen 13 te Ruinerwold: gastenverblijf ook gebruiken als recreatiewoning (22-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Ruinerweg 18 1 te Echten: huisvesten van arbeidsmigranten (22-09-2021)
Verlenging Beslistermijn: Madeweg sectie L , nr.127, Ansen: kappen en vervangen van 26 essen bomen (20-09-2021)
ingekomen aanvraag: Oshaarseweg 13 te Echten: bouwen van een schuur (17-09-2021)
Geaccepteerde sloopmelding: Molenstraat 39 te de Wijk: slopen van de woning (22-09-2021)
Kennisgeving Besluit - verlenen omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure) Het college van burgemeester...
Niet in behandeling genomen aanvraag: Hooidijk 1 te Ansen: bouwen van een kapschuur (13-09-2021)
Verleende vergunning: Meppelerweg 3 te Zuidwolde: uitbreiden van de bestaande werkplaats (13-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Molenstraat 39 te de Wijk: vergroten en verbeteren van de woning (13-09-2021)
Ingetrokken aanvraag: Eursinge 4a te Eursinge: interne wijziging van het vee bestand (15-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Oshaarseweg 55 te Koekange: plaatsen erfvergister en mestzak (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Koekanger Dwarsdijk 38 a te Koekange: plaatsen van een erfvergister en mestzak (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Schoonveldeweg 2 te Koekange: plaatsen van een erfvergister en mestzak (09-09-2021)
Ingetrokken aanvraag: Hoogeveenseweg 17 te Zuidwolde: bouwen van een berging (13-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Dijkhuizen 13 te Ruinerwold: gastenverblijf gebruiken als vakantiewoning (16-09-2021)
Verlenging Beslistermijn: Weerwilleweg 13 te Koekange: oprichten van een garage (13-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Schoolweg 3 te Veeningen: kappen van vijf berken in de voortuin (13-09-2021)
Verlenging Beslistermijn: Dijkhuizen 8a te Ruinerwold: verbouwen van het eetcafé De Kastelein (13-09-2021)
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Het college van burgemeester en wethouders...
Ingekomen aanvraag: Boerpad 12 te Ruinerwold: bouwen van een schuurwoning i.h.k. van ruimte voor ruimte...
ingekomen aanvraag: Hoge Linthorst, Sectie A, nr. 770 Koekange : plaatsen van een hekwerk (15-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Schoolstraat 6 te Zuidwolde: uitbreiden van de woning (14-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Achter de Broeken 1 te Ruinen: kappen van een berkenboom (15-09-2021)
Leidraad invordering De Wolden 2021
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar / belastingdeurwaarder
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure). Burgemeester en wethouders maken bekend...
Veleende omgevingsvergunning: Kroezenlot 4 te Ruinen, begraafplaats Ruinen: kappen van 2 berken (07-09-2021)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Drogterweg 26, Zuidwolde’
Ingekomen aanvraag: Schoonveldeweg 6 te Koekange: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Koekanger Dwarsdijk 25 te Koekange: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Zuidwolde, diverse locatie De Wolden: kappen van gemeentelijke bomen met rode stip...
Ingekomen aanvraag: Hoogeveenseweg 17 te Zuidwolde: bouwen van een berging (06-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Oosterbroeken 2 te Koekange: plaatsing van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Dijkhuizen 121 te Ruinerwold: verzoek om toestemming volledige reguliere bewoning...
Ingekomen aanvraag: Landschapslaan 5 Zuidwolde: aanleggen van een uitrit (03-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Mandehof 2 te Ruinerwold: realiseren van een dakopbouw op de bestaande berging (03-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Oshaarseweg 29 te Echten: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Oshaarseweg 36 te Echten: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Oshaarseweg 26 te Echten: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Eggeweg 19 te Koekange: plaatsen van een erfvergister(09-09-2021)
ingekomen aanvraag: Burg Tonckensstraat 57 te Zuidwolde: vervangen pluimveestal(len) (31-08-2021)
Ingekomen aanvraag: Panjerdweg 3 te Koekange: plaatsen van een erfvergister (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Eggeweg 34 te Koekange: plaatsen van een gasopwerking (09-09-2021)
Ingekomen aanvraag: Broekhuizen 36 te Koekange: plaatsen van een erfvergister(09-09-2021)
Ingetrokken aanvraag: Armstraat 27 Ruinen: plaatsen van een mantelzorg woning (06-09-2021)
Ingekomen aanvraag: De Vennen 14 te Zuidwolde: vervangen van buitenspouwbladen, gevelkozijnen en dakbedekking...
Verlenging Beslistermijn: Achterma 2 Ruinen: plaatsen van een aarden wal in de tuin (06-09-2021)
Publicatie meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer: De gemeente De Wolden maakt bekend de volgende...
Legesverordening 2021
Verleende omgevingsvergunning: Sectie L 1004 en 1005 (Anserweg) te Ruinen: verplaatsen van een uitrit...