Vergunningen De Wolden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van De Wolden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door De Wolden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Collecte
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 9 en Langedijk 2, Koekange’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’
Verleende evenementenvergunningen
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Verkiezing leden Europees Parlement: stemmen met een kiezerspas
Wegafsluiting
Verkiezing leden Europees Parlement: stemmen bij volmacht
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement
Aanvragen evenementenvergunningen
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen
Aanvragen evenementenvergunning
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen
Kennisgeving beoordelingsbesluit milieueffectrapportage
Kennisgeving beoordelingsbesluit milieueffectrapportage
Nummer 9, 11 april 2019, Mandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden
Nummer 10, 11 april 2019, Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 De Wolden
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Verwijdering gegevens uit Landelijk Register Kinderopvang
Nummer 8, 1 april 2019, Verordening Stimuleringslening gemeente De Wolden
Nummer 1, vervallen
Verleende evenementenvergunningen
Wegafsluiting
Aanvraag evenementenvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’
Concept-standplaatsenregeling
Verleende evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Aanvragen evenementenvergunning
Wegafsluitingen
Verleende evenementenvergunningen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase, de Wijk’
Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingingen
Aanvragen evenementenvergunning
Vaststelling beheersverordening buitengebied De Wolden 2019
Nummer 7, 5 maart 2019, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
Verleende evenementenvergunning
Aanvragen evenementenvergunningen