Vergunningen Delft

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delft. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delft. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Delft - Instellen 30 km/uur-zone - Michiel de Ruyterweg
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Schieweg 15 te Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Maerten Trompstraat 16, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Mekelweg 4, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Van Kinschotstraat Noord 284, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Paulus Buijsstraat 181, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Van Kinschotstraat 128, Delft
Gemeente Delft - meldingen bodemenergiesysteem - Adama van Scheltemaplein 97, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Anthony Fokkerweg 5, Delft
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - restaureren van de monumentale karnschuur...
Gemeente Delft - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het clubgebouw - Botenpad...
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Rijksstraatweg 105, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Prometheusplein 1, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Vlinderweg 6, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Kleveringweg 35, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik niet akkoord - Molengraaffsingel 33, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Reinier de Graafweg 5, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - slopen van 6 aan elkaar gekoppelde gebouwen - Industriestraat 48 en...
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Brabantse Turfmarkt 76 en 78, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Paradijspoort 45, Delft
Gemeente Delft - meldingen sloop - asbest verwijderen - Oosterstraat 25, Delft
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom - Mercuriusweg 1, Delft
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van de gewijzigde kozijnen en het splitsen...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - restaureren van een woonhuis - Oude Delft 32, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een kunstwerk - thv. Heilige...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - maken van een constructieve doorbraak - Ternatestraat...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kappen en rooien van bomen langs de rijkswegen - Rijksweg...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kappen en herplanten van een boom - C. Fockstraat 15,...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - maken van een constructieve ingreep - Buitenwatersloot...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kappen bomen ivm. groenrenovatie parkeerterrein - Adama...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Schieweg 15 te Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijk vervangen en veranderen van een dakopbouw...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Eisenhowerlaan 51, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kappen van 9 bomen inclusief stobben om rioolvervanging...
Gemeente Delft - weigering omgevingsvergunning - kappen van een boom aan voorzijde van huis - Gerbrandylaan...
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - compleet renoveren en toekomstbestendig...
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning - Kastanjewetering,...
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een woning en aanleggen van...
Gemeente Delft - aanvraag evenementenvergunning - Highlight - 13-15 februari - 15 locaties in de stad,...
Gemeente Delft - aanvraag evenementenvergunning - Bluesfestival - 13-16 februari - diverse horeca, Delft
Gemeente Delft - aanvraag evenementenvergunning - Carnaval de Sepneuten - 14 februari - 3 kantines...
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Berckel, P.F.H.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Lutze, L.A.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Homola, M.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Tensen, T.O.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Quainoo, L.G.M.E.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Sinclair, O.J.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Weldeab Samuel Gebregiorgis
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Reedijk, G.C.B.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Munck, L.M.C.