Vergunningen Delft

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delft. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delft. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregel wet aanpak Woonoverlast
Beleidsregel ambtsinstructie leerplicht en RMC, Delft 2020
Gemeente Delft - meldingen sloop - verwijderen asbest - Korte Geer 1, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een kantoorgebouw met drie appartementen...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - vervangen en schilderen van deuren, kozijnen en voegwerk...
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Cubalaan 36, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - kandelaberen van 1 schietwilg - nabij Aan ’t Verlaat,...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - volledig renoveren en toekomstbestendig maken van drie...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - hergebruiken van het bestaande entreegebouw - Korte...
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van een koffiehuys - Schoemakerstraat 4, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning - Gerbrandylaan...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning uitgebreid - brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning uitgebreid - brandveilig gebruiken van het gebouw - Reinier...
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - legaliseren van de gewijzigde kozijnen...
Gemeente Delft - meldingen sloop - verwijderen asbest - Hugo de Grootstraat 23, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik niet akkoord - Mekelweg 2, Delft
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Giovanetti Ramirez, C.
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - creëren van een tussenverdieping - Prof. Schermerhornstraat...
Gemeente Delft - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - intern verbouwen woning Molen de Roos...
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik niet akkoord - Oude Delft 72, Delft
Gemeente Delft - verwijderen voertuig - bromfiets/scooter zonder kenteken - Molslaan, Delft
Gemeente Delft - omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - indienen van een NEN rapportage Kwantum...
Gemeente Delft - meldingen sloop - verwijderen asbest - Stevinweg 1, Delft
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - samenvoegen van de woningen - Oosterstraat 49 en 51,...
Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - maken van een dakterras - Isaäk Hoornbeekstraat 37, Delft
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - herindelen en samenvoegen van twee woningen - Vlamingstraat...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - intern wijzigen van appartementen - Oude Delft 233,...
Rectificatie: Gemeente Delft - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een tijdelijk theater - Heertjeslaan...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - rooien van een boom in de voortuin - De Mirandastraat...
Gemeente Delft - verlening omgevingsvergunning - Wijzigingsbesluit mbt. het nieuw bouwen van een villa...
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik niet akkoord - Mercuriusweg 1, Delft
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Styrbjorn, R.N.B.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Hamouti Aslimani, H.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Riegger, F.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Yang, J.
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Lorentzweg 1, Delft
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Zeng, J.
Gemeente Delft - meldingen sloop - verwijderen asbest - Frederik Hendrikstraat 34 A, Delft
Gemeente Delft - meldingen bodemenergiesysteem - Kastanjewetering 34, Delft
Gemeente Delft - meldingen brandveilig gebruik - Mekelweg 2, Delft
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Schieweg 15G te Delft
Beschikking Activiteitenbesluit milieubeheer, Buitenwatersloot 17 te Delft
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Mahamed, I.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Welzel, L.L.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Walle, J.M.E.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Guan, Q.
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Steenweghen, A.Van
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Hughes, C.
Gemeente Delft - ontheffing geluidshinder - onderhoudswerkzaamheden aan de tramrails - 30 maart 2020...
Gemeente Delft - vertrokken met onbekende bestemming - Farooq, A.