Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realisatie bypass Veenkoloniale Afvalwaterleiding ten oosten Nieuwstad 1 te Bierum detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen diverse groenstroken nabij AE-weg te Woldendorp detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemmingsplan: wonen bedrijf aan huis Klapsterweg 42 te Woldendorp detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiding Contitank Tankstorage Melasseweg 1 te Farmsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemmingsplan Oude Schans 18 te Delfzijl detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren schuur Hoofdstraat 47 te Meedhuizen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke huisvesting school (10 jaar) Borgshof 16 te Farmsum detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, versterken woning Achteromweg 1 te Spijk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, medegebruik BSO gebouw voetbalvereniging NEC Burgemeester Boeremalaan 3 te Delfzijl detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen verlichting, ballenvanger Hoofdweg 38 te Holwierde detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 5 vrijstaande woningen Midscheeps (plan Doklanden) te Delfzijl detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren netwerk ten behoeve van project Snel Internet Groningen Loodweg 2 te Farmsum detail
Kennisgeving ontwerpbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren appartementen in boerderij Farmsumerweg 38 te Delfzijl detail
Rechtspositieregeling Burgemeester en wethouders 2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen spuitcabine Oosterhorn 4 te Farmsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, project Snel Internet Groningen Boslaan 5 te Wagenborgen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren aanbouw pand aan de Hereweg 16a te Bierum detail
Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning detail
Gemeente Delfzijl - verkeersbesluit Marconi, fase 3 - Kustweg, Zeebadweg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Delfzijl - Schrijversbuurt' detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, nieuw bouw woning na brand Dijkweg 1 te Holwierde detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Piet Heinstraat 17 te Delfzijl detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemmingsplan wonen naar horeca Rijksweg 35 te Delfzijl detail
Aanvraag omgevingsvergunning, (her) bouwen woning, schuren Krewerderweg 25 te Holwierde detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren toegangspoort Waddenweg 16 te Delfzijl detail
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bierumerweg 4 te Holwierde detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Delfzijl - Schrijversbuurt' detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen diverse groenstroken nabij AE-weg te Woldendorp detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten woning Polarisweg 16 te Delfzijl detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren kindcentrum Tamarinde 1 te Wagenborgen detail
Verleende horecavergunning, Hoofdweg 152A te Wagenborgen detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen verlichting, ballenvanger Hoofdweg 152 te Wagenborgen detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren kindcentrum Willem de Merodelaan 2a te Spijk detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen telecommast Boterweg nabij nummer 1 te Spijk detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vervangen woning scheidende wand Uiteinderweg 6 te Holwierde detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, nieuw te bouwen woning (na brand) Dijkweg 1a te Holwierde detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, technisch onderhoud boerderij Tweehuizerweg 14 te Spijk detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, woningverbetering 8 woningen Havenweg 44 t/m 50, Tuinbouwweg 25 t/m 31 te Spijk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen procesinstallatie Oosterhorn 12a te Farmsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuur/dierenverblijf Lage Trijnweg 1 te Spijk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, versterken woning Achterom 1 te Spijk detail
Regeling Budgethouders gemeente Delfzijl detail
Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, starten bedrijf vanuit gemeenteloods Hoofdweg-Zuid 166 te Wagenborgen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke huisvesting Zwet 9 te Delfzijl detail
Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik tijdelijke huisvesting Zwet 9 te Delfzijl detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 detail