Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen loods Nansumerweg 46 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen vrijstaande woning Botterlaan te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen bedrijfshal Zinkweg 11 te Farmsum
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren nieuwe entree Landstraat 1 te Delfzijl
Milieumelding, opslaan inerte goederen, niet zijnde bodemdreigend aan Valgenweg 5d tot en met 5f te Farmsum
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen woning Mello Coendersbuurt 41 te Termunterzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, versterken woonhuis Stolderijweg 4 te Wagenborgen
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen keuken Cornelis Houtmanstraat 9 te Delfzijl
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 27 bomen t.b.v. windpark Geefsweer aan Ideweersterweg 2 te Meedhuizen...
Gemeente Delfzijl - Tijdelijk verkeersbesluit Schrijversbuurt Delfzijl - Schrijversbuurt, Delfzijl Noord
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen container Burgemeester Boeremalaan 3a te Delfzijl
Milieumelding, starten autoreparatiebedrijf Zinkweg 11 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren tweede uitweg Hoofdmannenlaan 2 te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving besluit Archeologische Monumentenvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten woning Hoofdstraat 45 te Meedhuizen
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen 60 woningen Saul van Messelstraat 2 t/m 24...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen grondwal, graven watergang en plaatsen voetgangersbrug Oosterhorn...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren winkel en eetgelegenheid Eemskanaal Z.Z. 62...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen 3 opslagloodsen Valgenweg 5d, 5e en 5f te Farmsum
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren 3 woonruimtes Singel 77 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bungalow kadastrale sectie M nummer 3148 te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen 3 dakramen Hoofdweg-Zuid 6 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig in gebruik nemen pand Hogelandsterweg 16 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom Vlamoven nabij nummer 10 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 4 bomen nabij Heemweg 6 nabij Zwaagweg 22 nabij...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren bouwweg en uitweg (tijdelijk 3 jaar) Hooidwarsweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom Polen 2 te Spijk
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen fundering Borgweg 131 te Farmsum
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren buitenruimte Zwet 40 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren huisvesting in kantoorgebouw Hogelandsterweg 16 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen rookkanaal Concordiastraat 23 te Delfzijl
Gemeente Delfzijl - -
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen boerderij Dijkweg 15 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Nesweg 11 te Spijk
Kennisgeving besluit weigering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Verleende horecavergunning, Rijksweg 35 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tweede uitweg Hoofdmannenlaan 2 te Delfzijl
Milieumelding, starten stallingslocatie Metaalpark 7 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning starten Bed en Breakfast Polen 2 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouw bestaande woning met serre, slaapkamer en douche doormiddel van...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen 3 digitale informatiesystemen Oosterveldweg, Damsterlaan en Zwet...
Kennisgeving besluit weigering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure,...