Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te Godlinze
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen serre/overkapping Borgweg 129 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen (essen) Afwateringskanaal te...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen boom (es) Eilandweg te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen (essen) Heerd te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen schuur Kraaienbos 15 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen nabij Stelterweg te Godlinze
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen (essen) verschillende locaties...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen (essen) Ossenweg langs parallelweg te...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, uitbreiden Aldi De Wending 16 te Delfzijl
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Krommeweg 1 te Losdorp
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen (essen) nabij Borkumerrif Middelplaat...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen (essen) Uitwierderweg te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen verschillende locaties (Zuidwesthoek)...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen bomen (essen) groenstrook Nansumerweg te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwkundig versterken woning Steenhuis 6 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, restaureren woonboerderij Tweehuizerweg 14 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen tijdelijke woonunit Ossenweg 2 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen kleine windmolen Geefsweersterweg 8 te Meedhuizen
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen (essen) Westendorpweg te Losdorp
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Zwet 40'
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Zwet 40'
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Bredeweg 2 te Bierum
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Bredeweg 7 te Bierum
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Kloosterweg 4 te Krewerd
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen geluidsruimte Burgemeester Boeremalaan 3a te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, breder maken garage Koperzand 48 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, brandschadesanering gedeeltelijke sloop door brand getroffen monumentale...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen loods Geefsweersterweg 10a te Meedhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning, nieuw te bouwen (vervangende) woning Havenweg 26 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen kozijnen Hoofdweg 84 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, grondgebonden zonne-energie-installatie 1.092 zonnepanelen Oosterwierum...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 19 bomen Zuidwesthoek Meedhuizen als onderdeel Project "Verkeer...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen schuur/dierenverblijf Lage Trijnweg 1 te Spijk
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Korenhornsterweg 8 te Godlinze
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen huisartsenpraktijk op voormalig Groot Bronswijk...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, medegebruik door B.S.O. gebouw voetbalvereniging NEC Burgemeester...
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Lage Trijnweg 44 en Spijkster Oudedijk 7-8 te Spijk
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen nabij Ede Staalstraat Saul van...
Aanvraag omgevingsvergunning, inkoopstation Enexis aansluiting, Kadastrale sectie N, Kadastraal perceelnummer...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen in buitengebied te Meedhuizen...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen bestemmingsplan wonen bedrijf aan huis Klapsterweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen nabij Spijksterweg en Luingaweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen diverse bomen verschillende locaties wijk Bornholm
Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen heg plaatsen schutting Schildkamp 1 te Woldendorp
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen straatkast (prefab beton) op grond Prorail bij station Johan van...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen loods Meedhuizerweg 7 te Meedhuizen