7.6

Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Albert Heijn locatie e.o.'
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Fraeilemaweg 13 te Losdorp
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen twee bomen t.b.v. nieuwbouw supermarkt Alberdaweg 9 te Spijk
Ontwerp bestemmingsplan 'Farmsum - Ubbens- en Actionlocatie'
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, wijzigen voorgevel en bestemming Luingaweg 24 te Bierum
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 2 lijsterbessen Dijkrecht 6 en 20 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen bewaarloods Hoofdweg – Zuid 35 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, herbouwen stookhuisje Ossenweg 2 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning Wegastraat 21 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen twee onder een kap woning met garage Saturnusstraat te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, constructief versterken gasstation Godlinzer Oudedijk...
Kennisgeving besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen schutting Wegastraat 11 te Delfzijl
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Molenbergplein'
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen steiger afwateringskanaal Duurswold bij Meedhuizen
Kennisgeving ontwerp verklaring van geen bedenkingen Gedeputeerde Staten, sloop van karakteristiek gebouw...
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Kennisgeving besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Molenbergplein'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Albert Heijn locatie e.o.'
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure,...
Ontwerp bestemmingsplan 'Farmsum - Ubbens- en Actionlocatie'
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verbreden uitweg Tonnistil 18 te Wagenborgen
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Besluit Hogere Waarden Geluidhinder 6 woningen Midscheeps
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren brug vanaf centrum naar dijk Handelskade Oost 1 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen schutting Hoenderhof 37 te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Voorbereidingsbesluit Industriegebied 'Oosterhorn'
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her) bouwen woning Lalleweer 10 te Borgsweer
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Voorbereidingsbesluit Industriegebied 'Oosterhorn'
Besluit Hogere Waarden Geluidhinder 6 woningen Midscheeps
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, landbouwgronden agrarisch bedrijf Hereweg 1 en Feldwerderweg...
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemming Piet Heinstraat 45 te Delfzijl
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, landbouwgronden agrarisch bedrijf Godlinzer Oudedijk 1...
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen voorgevel en bestemming Luingaweg 24 te Bierum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, renoveren 54 woningen Kleine Belt 1 t/m 107 (oneven)...
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen dakgoten 't Loug 19 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen erfafscheiding en zonnepanelen Ossenweg 2 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen werktuigenberging en aanpassen bovenbouw jongveestal Nansumerweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen afdak Ossenweg 9 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen bestemmingsplan Koperweg 9 te Farmsum
Milieumelding, veranderen bedrijf met realiseren groepsaccommodatie Hereweg 8 te Bierum
Aanvraag omgevingsvergunning, constructief versterken gasstation Godlinzer Oudedijk 9a te Godlinze
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen loods Nansumerweg 46 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen schutting Wegastraat 11 te Delfzijl