Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen supermarkt Alberdaweg 9 te Spijk
Bestemmingsplan ‘Meedhuizen - Geefsweersterweg 2'
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren thee- en koffieschenkerij Pastorieweg 5 te Krewerd
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan ‘Meedhuizen - Geefsweersterweg 2'
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen es naast trainingsveld vv Holwierde Hoofdweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 7 essen Fraeilemaweg 18 te Losdorp
Verleende horecavergunning, Hoofdweg 87 te Wagenborgen
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen dakkapel Munster 3 te Woldendorp
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen winkelpui realiseren ingang bovenwoning Waterstraat 44 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen wilg Dijkweg (nabij nummer 19) te Holwierde
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, constructieve werkzaamheden serre, balkon, brug rijksmonumentale...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, nieuw te bouwen (vervangende) woning Havenweg 26 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen handelsreclame De Wending 15 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, herbouwen woonboerderij Ossenweg 2 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuur Hoofdweg 33 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bedrijfshal Oosterhorn 4 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, versterken woning Achteromweg 1 te Spijk
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwkundig versterken woning Steenhuis 6 te Delfzijl
Gemeente Delfzijl - Parkeerverbod Achterweg in Farmsum - Achterweg in Farmsum
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, uitbreiden bedrijfshal Oosterhorn 4 te Farmsum
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, aanleggen tijdelijk ketenterrein Metaalpark te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, legaliseren gebouwde paardenstal Oostpolderweg 11...
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen serre Neptunusstraat 17 te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende horecavergunning, Johan van den Kornputplein 1 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen wilg nabij Dijkweg 19 te Holwierde
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen geluidsruimte Burgemeester Boeremalaan 3a te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen loods/dierenverblijf Geefsweersterweg 10a te Meedhuizen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen straatkast (prefab beton) grond ProRail bij station...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen dakkapel Kenninckweg 4a te Termunten
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 3 lindes op begraafplaats Luingaweg 25 te Bierum
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen es naast trainingsveld VV Holwierde Hoofdweg 38 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kap op garage Hoofdstraat 57 te Meedhuizen
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen van een loods aan de Houtweg 7 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vergroten woning Lage Trijnweg 36 te Spijk
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen loods Meedhuizerweg 7 te Meedhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig in gebruik nemen pand Dijkweg 15 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 7 essen Fraeilemaweg te Losdorp
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen iep naast Sont 135 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, brandschadesanering, gedeeltelijke sloop door brand...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, gebruik gebouw in strijd bestemmingsplan Burgemeester...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Munster 3 te Woldendorp
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, uitvoeren werkzaamheden 110kV hoogspanningsverbinding...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verplaatsen rijbak Zwaagweg 36 te Woldendorp
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, project 'fotografie hut' nabij Dallingweersterweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren uitweg Lage Trijnweg 16 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen iep naast Sont 135 te Delfzijl