Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Milieumelding, veranderen bedrijf opslag gasflessen Heemskesweg 4a te Farmsum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Milieumelding, veranderen bedrijf realiseren bakkerij bijplaatsen nieuwe gaskoeler op dak De Wending 12-16 te Delfzijl 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure te Woldendorp 16-01-2019 16-03-2019 detail
Milieumelding, starten paardenhouderij Meerweg 3 te Wagenborgen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Facetplan Delfzijl - Farmsum' 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren uitweg Borgsweer 26 te Borgsweer 16-01-2019 16-03-2019 detail
Milieumelding, veranderen bedrijf (interne wijziging) De Wending 11 te Delfzijl 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsten kunstwerk naast Grote Belt 2 te Delfzijl 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom t.b.v. dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Hogelandsterweg te Delfzijl 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Facetplan Delfzijl - Farmsum' 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders BRP 2018 14-01-2019 14-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vervangen dak Kerkstraat 45 te Wagenborgen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 45 bomen ten behoeve van aanleg veilige fietsverbinding tussen Termunten en Woldendorp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen tuinhuis Rijksweg 17 te Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Winterpeil 13 te Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen appartementencomplex Oranjestraat – Waterstraat te Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen gaskoeler op dak De Wending 12 te Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vervangen 2 schoorstenen verstevigen vloeren Achteromweg 12 te Spijk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, (her)bouwen schuur Provincialeweg 10 te Godlinze 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 2 pluimveestallen Kolholsterweg 14 te Spijk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, herbouw woning Damsterweg 5 te Holwierde 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen damwand ter bescherming leiding vullen daar onderliggende holle ruimtes in kader project Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Midscheeps te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie D nummers 4231 en 4287 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Priel 23 Delfzijl 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren fotografieschuilhut polder Breebaart, bestaande wandelpad bezoekerscentrum zeehondenkijkwand te Termunten 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen inkoopstation Familie Bronsweg 2 te Wagenborgen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kas Familie Bronsweg 2 E te Wagenborgen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Borgsweer 26 te Borgsweer 09-01-2019 09-03-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Compensatieregeling meerkosten Wmo 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verbouwen entree woonappartement Noordersingel 3 t/m 13 te Delfzijl 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, kappen 3 populieren groenstrook achter Schaapbulterweg 15, 1 sierappel tegenover Cereslaan 20 te Meedhuizen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, knotten 1 wilg Freulelaantje, kappen 5 populieren groenstrook Maneil/Dr. Poelmanweg, 1 populier t.h.v. Spijksterweg 2, 1 sierkers t.h.v. Hereweg 12 te Bierum, 1 els t.h.v. Krommeweg 2 te Bierum, 2 meidoorns nabij Spijksterweg 5a te Bierum 02-01-2019 02-03-2019 detail
Intrekking omgevingsvergunning, standplaatsvergunning Termunterzijlvis per direct ingetrokken 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen 2 floatels Handelskade Oost 21 en Tagrijn Farmsumerhaven te Delfzijl 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, kappen 2 essen tegenover Kerkpad 4 te Krewerd 02-01-2019 02-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen anodebed gelijkrichterkast nabij Rotonde N 991-Oosterwierum te Farmsum 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen gevelreclame Landstraat 39 te Delfzijl 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen schoorsteen Achteromweg 17 te Spijk 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen tijdelijk clubhuis botenloods nabij Vlotterspad 20 te Delfzijl 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning, kantoorruimte bijgebouw Familie Bronsweg te Wagenborgen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, milieuneutrale wijziging op- en overslagcapaciteit bedrijf Melasseweg 1 te Farmsum 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen oeverfixatie Termunterzijldiep, ten zuidwesten van Termunterzijl 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen gevelbekleding Kerkstraat 13 te Wagenborgen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemming 't Loug 19 te Spijk 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, wijzigen entree, kozijnen appartementencomplex Oranjestraat–Waterstraat te Delfzijl 19-12-2018 19-02-2019 detail