7.5

Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen ramen en plaatsen deuren Bakkerspad 4 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen vrijstaande woning Fregatlaan 9 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 16 woningen Simon van Wattumsstraat 21 t/m 35, Kornelis...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 24 woningen Slenk 12 t/m 27 en Saturnusstraat 19...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, aanleggen grondwal, graven watergang en plaatsen voetgangersbruggen...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen tweede inrit Botterlaan 9 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, vergroten woning Borgsweer 34 te Borgsweer
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Bredeweg 2 te Bierum
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, Kloosterweg 4 te Krewerd
Aanvraag omgevingsvergunning, verbreden inrit Hoofdweg-Noord 20 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen erfafscheiding kappen boom Ploeg 63 te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel, postcodes 9909 AS, 9909 TC te Spijk en 9908 TC te Godlinze
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen dakpannen woning en schuur Schepperbuurt 18 te Termunterzijl
Verleende horecavergunning, Landstraat 52 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen 2 kozijnen De Helling 66 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, uitvoeren groot onderhoud boerderij Lalleweer 2 te Borgsweer
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen twee onder een kap woning (rechterhelft) met...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren aanmeervoorziening Contitank Melasseweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen twee onder een kap woning (linkerhelft) met...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten Kleine Polder Termunterzijl ten noorden van Antoni Verburghwijk...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen antenne Hooiven 42 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen clubhuis roeivereniging Vlotterspad 20 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning Slenk 21 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Houwerdastraat 19 te Termunten
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren uitweg Gersteland 56 te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren brug vanaf centrum naar dijk Handelskade...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning met schuur Kloosterweg 16 te Krewerd
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, herbouwen stookhuisje Ossenweg 2 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, archeologische begeleiding Opmeedenlaan en Ideweersterweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen erfafscheiding en zonnepanelen Ossenweg 2...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen steiger Rijksweg 63 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, renoveren Parkhoeske en bouwen berging Koningin Wilhelmina 77 b te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, inrichten hellingbaan, realiseren strand en aanleggen...
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen boerderij Dijkweg 15 te Holwierde
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen tijdelijke woonunit Achteromweg 11 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren dam Hooidwarsweg nabij Hooiweg 10 te Godlinze
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen bestemming Piet Heinstraat 45 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden steiger haven Delfzijl Melasseweg 1 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen voorgevel en bestemming Luingaweg 24 te Bierum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen gebruik perceel Hoofdweg 149A te Wagenborgen
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen riolering en rehabiliteren wegen in wijk Oosterveld te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vervangen (asbest)daken Achteromweg 11 te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 16 woningen Simon van Wattumsstraat 21 t/m 35, Kornelis ter Laanstraat...
Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Gersteland 56 te Delfzijl
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure