Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, tijdelijk gebruiken garage als woning A.E. Gorterweg 92 te Woldendorp 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, vervangen 2 schoorstenen Achteromweg 10 te Spijk 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen tijdelijke woonunit Zomerpeil 6 te Delfzijl 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen bypass Veenkoloniale afvalwaterleiding nabij Nieuwstad 1 te Bierum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren opvang zeehonden (verlengen vergunning) Schepperbuurt 4A-1 te Termunterzijl 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen telecommast nabij Boterweg 1 te Spijk 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen netwerk project Snel Internet Groningen nabij Baamsum 4 te Termunten 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen herontwikkeling AZC Zwet 40 te Delfzijl 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen 10 zonnepanelen Bakkerspad 2 te Delfzijl 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning Winterpeil 11 te Delfzijl 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen woning Hereweg 35 te Bierum 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen aanbouw Tarweveld 2 te Delfzijl 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen netwerk project Snel Internet Groningen Hogelandsterweg/N997 Delfzijl richting Nansum en Holwierde 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen overkapping Hoofdweg 52 te Godlinze 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, starten bedrijf vanuit gemeenteloods Hoofdweg 166 te Wagenborgen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen kunstwerk Grote Belt 2 te Delfzijl 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vervangen beschoeiing Termunterzijldiep ten zuidwesten Termunterzijl 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen tijdelijke clubhuis botenloods Vlotterspad 22 te Delfzijl 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spijk - Kindcentrum en Sport' 06-03-2019 06-05-2019 detail
Regeling subsidie peuteropvang en uren VVE Delfzijl 2019 06-03-2019 06-05-2019 detail
Subsidieregeling Kwaliteit VVE en OAB Delfzijl 2019 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spijk - Kindcentrum en Sport' 06-03-2019 06-05-2019 detail
Wijziging nadere regels voor subsidie welzijnsactiviteiten 04-03-2019 04-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, (her)bouwen schuur Provincialeweg 10 te Godlinze 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 31 bomen aanpassen openbare ruimte t.b.v. project "Verkeer en Meer", achter Essenlaan te Meedhuizen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voorbelasting verbinding stad - strand nabij Havenstraat te Delfzijl 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen tijdelijke telecommast bijbehorende voorzieningen EGD-Weg, gesitueerd rand bedrijventerrein Tjariet tegen groensingel en bomenrij, kadastraal bekend gemeente Bierum, sectie K, nummer 558 te Spijk 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 10 bomen achter kleedaccomodatie VV WEO Burgemeester Garreltsweg 49a te Woldendorp 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen unit naast Kokslaan 1 te Wagenborgen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Notitie Damoclesbeleid gemeente Delfzijl 2017 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanwijsbesluit cameratoezicht gemeente Delfzijl 21-02-2019 21-04-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen 10 zonnepanelen Bakkerspad 2 te Delfzijl 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen schuilhut Dallingweersterweg polder Breebaart te Termunten 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen inkoopstation (t.b.v. zonnepark Groot Bronswijk terrein) Familie Bronsweg 1 te Wagenborgen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, knotten 1 wilg langs Freulelaantje kappen 1 sierkers t.h.v. Hereweg 12 te Bierum 1 meidoorn nabij Spijksterweg 5a te Bierum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, knotten boom Houwerdastraat 1 te Termunten 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, versterken woning Schepperbuurt 14 te Termunterzijl 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 3 bomen Scheve Klap 5 te Wagenborgen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen bestemming 't Loug 19 te Spijk 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, versterken Fivelingo en Electraboezemkeringen tussen Zwet 13 en 17 te Delfzijl 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 1 sierappel tegenover Cereslaan 20 te Meedhuizen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Piet Heinstraat 32 te Delfzijl 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden 20kV schakelstation Familie Bronsweg 58A te Wagenborgen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen schuur Peperstraat 7 te Godlinze 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren funderingsvloer opslagtank en 2 procesvaten Oosterhorn 12a te Farmsum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Hoofdweg 112' 20-02-2019 20-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Hoofdweg 112' 20-02-2019 20-04-2019 detail