Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meedhuizen - Geefsweersterweg 2' 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen overkapping Metaalpark 7 te Farmsum 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom Hoofdweg-Zuid 9 te Spijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kandelaberen linde Zwarteweg (nabij 10) kappen iep Lage Trijnweg (nabij 16) twee esdoorns Hoofdweg-Noord (nabij 27) linde 't Loug (nabij 8) te Spijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren netwerk project Snel Internet Groningen locatie 12-A te Delfzijl 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren appartementen in boerderij Farmsumerweg 38 te Delfzijl 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen kindcentrum op sportvelden te Spijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, dempen hergraven sloot Essenlaan 11 te Meedhuizen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meedhuizen - Geefsweersterweg 2' 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen schuur Provincialeweg 10 te Godlinze 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, legalisering reeds gebouwde paardenstal Oostpolderweg 11 te Spijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Samenwerkende Gemeenten 14-05-2019 14-07-2019 detail
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Delfzijl 2018 en verder 14-05-2019 14-07-2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Delfzijl 2018 14-05-2019 14-07-2019 detail
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning 08-05-2019 08-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Facetplan Delfzijl - Farmsum’ 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het kappen van bomen op voormalig sportpark Uitwierde t.b.v. herstel van open landschap rondom Uitwierde, aan de Wierdeweg 3, 9931 TC te Delfzijl 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het realiseren van een opvang voor zeehonden (verlengen vergunning) aan de Schepperbuurt 4a 1, 9948 PP te Termunterzijl 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het herbouwen van een schuur aan de Provincialeweg 10, 9908 TA te Godlinze 08-05-2019 08-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wagenborgen – Hoofdweg 112' 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het technisch onderhoud boerderij aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het slopen van een schoorsteen aan de Lage Trijnweg 44, 9909 TE te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het vervangen van asbesthoudende platen aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het realiseren van een Kindcentrum aan het Groot Bronswijkterrein, 9945 PR te Wagenborgen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor nieuwbouw woning na brand aan de Dijkweg 1a, 9905 TD te Holwierde 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het realiseren van een paardenhouderij aan de Meerweg 3, 9945 RC te Wagenborgen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het verbouwen woonhuis aan de Klapsterweg 86, 9946 PK te Woldendorp 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het plaatsen van een antenneopstelling nabij Baamsum 4, 9947 TC Termunten (locatie 31) 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning aan de Zomerpeil, kavel 9, 9934 EA te Delfzijl 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het realiseren van een opvang voor zeehonden (verlengen vergunning) aan de Schepperbuurt 4a 1, 9948 PP te Termunterzijl 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het technisch onderhoud boerderij aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het slopen van een schoorsteen aan de Lage Trijnweg 44, 9909 TE te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor nieuwbouw woning na brand aan de Dijkweg 1a, 9905 TD te Holwierde 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het vervangen van asbesthoudende platen aan de Tweehuizerweg 14, 9909 TL te Spijk 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het realiseren van een Kindcentrum aan het Groot Bronswijkterrein, 9945 PR te Wagenborgen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het kappen van bomen op voormalig sportpark Uitwierde t.b.v. herstel van open landschap rondom Uitwierde, aan de Wierdeweg 3, 9931 TC te Delfzijl 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het herbouwen van een schuur aan de Provincialeweg 10, 9908 TA te Godlinze 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het plaatsen van een antenneopstelling nabij Baamsum 4, 9947 TC Termunten (locatie 31) 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, voor het verbouwen woonhuis aan de Klapsterweg 86, 9946 PK te Woldendorp 08-05-2019 08-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wagenborgen – Hoofdweg 112' 08-05-2019 08-07-2019 detail