Vergunningen Delfzijl

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Delfzijl. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Delfzijl. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen tijdelijk zonnepark Groot Bronswijk terrein...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren taludtrap dijk te Bierum
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 60 woningen Schrijversbuurt te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke huisvesting Lalleweer 10 te Borgsweer
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen berk in verband met bouw dokterspost Familie...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren winkel en eetgelegenheid Eemskanaal ZZ 62 te Farmsum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen winkelpui en realiseren ingang naar bovenwoning...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verwijderen asbesthoudende dak beplating Mello Coendersbuurt...
Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen draagmuur Hereweg 62 te Bierum
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, nieuw te bouwen AZC met 76 wooneenheden en dienst- en activiteitengebouw...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen sanitaire unit Kustweg 12a te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen diverse waterleidingen, tracé Tjamsweer via Spijk naar Eemshaven
Gemeente Delfzijl - -
Gemeente Delfzijl - -
Gemeente Delfzijl - -
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Voormalig Sportpark Uitwierde'
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 8 bomen Pilsumerwad, Schuitenzand en Hogelandsterweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen asbesthoudende dakbeplating Mello Coendersbuurt 26 te Termunterzij
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen dakkapel De Rippert 2 te Holwierde
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen nabij Heemweg 6, Zwaagweg 22, Burg. Garreltsweg 51a te Woldendorp
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen opslagloods Essenlaan 6 te Meedhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren winkel en eetgelegenheid Eemskanaal Z.Z. 62 te Farmsum
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Voormalig Sportpark Uitwierde'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Groot Bronswijk'
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Groot Bronswijk'
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen kastanjeboom Cereslaan 2 te Meedhuizen
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Milieumelding, veranderen bedrijf plaatsen kleine windturbine Nansumerweg 44a te Holwierde
Milieumelding, starten bedrijf reparatie en onderhoud auto, vrachtwagens, trailers Rondeboslaan 28b te...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen tijdelijke woonunit G. Boelmanweg 19 te Wagenborgen
Milieumelding, starten frietkraam (nieuwe melding voor bestaande situatie) Zeel 1a Delfzijl
Milieumelding, starten winkelactiviteiten ten behoeve van exploiteren supermarkt (vervangende nieuwbouw)...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen kleine windmolen Nansumerweg 44a te Holwierde
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, planten 29 bomen A.E. Weg 58 en Binnen A.E. te Woldendorp
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning brandveilig in gebruik...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren van uitwegen Meedhuizerweg 8, Geefsweersterweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel De Rippert 2 te Holwierde
Milieumelding, starten bedrijf productie organische zuren behulp van cyanobacteriën Oosterhorn 1 te Farmsum
Milieumelding, starten bedrijf productie organische zuren met behulp van cyanobacteriën Oosterhorn 1...
Milieumelding, starten bedrijf ambachtelijk koffiebranden IJzerweg 2 te Farmsum
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen container Burgmeester Boeremalaan 3a te Delfzijl
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, aanbrengen bewegwijzeringsborden Johan van den Kornputplein...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning brandveilig in gebruik...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen berk Familie Bronsweg 15 te Wagenborgen
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren B&B en thee- en koffieschenkerij Pastorieweg...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen 9 woningen Botterlaan te Delfzijl
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen...