7.4

Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bernhardplein
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Cronjéstraat
Beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen
Ontwerp-besluit vaststelling Beleidskader schuilstallen Den Helder
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, legaliseren van vier logiesruimten...
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, legaliseren van vier logiesruimten...
Verordening onroerende zaak belastingen 2021
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende vaststelling...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Maerten Gerritsz de Vriesstraat
Verordening rioolheffing 2021
Legesverordening 2021
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Schoolstraat
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Tijdelijke verordening uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020
Intrekking Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19...
Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020
Uitvoeringsregeling publiek cameratoezicht in de gemeente Den Helder 2020
Aanwijzingsbesluit gebieden publiek cameratoezicht 2020
Verordening op de auditcommissie van de Gemeente Den Helder
Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hendrik Baskeweg
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Vastgesteld bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020 en besluit...
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Vastgesteld bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020 en besluit...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Graaf Willem II straat
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 6 november 2020.
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 november 2020
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2020-2023
Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende vaststelling...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hendrik Baskeweg
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Hendrik Broertjesstraat
Beleidsregel ambtelijke welstandstoets Den Helder 2020
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld uitwerkingsplan Willem Alexanderhof fase 2.0 en 3.1, te...
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld uitwerkingsplan Willem Alexanderhof fase 2.0 en 3.1, te...
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, het legaliseren van vier logiesruimten...
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, het legaliseren van vier logiesruimten...
Kennisgeving besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Den Helder tot mandaatverlening voor...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 14 oktober 2020
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Heiligharn
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld uitwerkingsplan – Veld 3 ’t Laar, te Julianadorp
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan – Veld 3 ‘t Laar, te Julianadorp