Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2017 20-05-2019 20-07-2019 detail
Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Den Helder 2019 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Parkeerverboden Hector Treubstraat en Keizersgracht - Den Helder 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Algemene Gehandicaptenparkeerplaats - Helderse Vallei 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bremstraat 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats Arts Breewaterplein - Den Helder 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stakman Bossestraat 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” en omgevingsvergunning, te Den Helder 17-05-2019 17-07-2019 detail
Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging. (Marcus Aurelius) 16-05-2019 16-07-2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Den Helder 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - de Garst 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gerrit Pietersz Blankmanstraat 13-05-2019 13-07-2019 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 10-05-2019 10-07-2019 detail
Beleidsregel Draagkrachtberekening bijzondere bijstand gemeente Den Helder 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Beleidskader Archeologie Den Helder 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Den Helder - onverplicht fietspad - Grasdijk 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Doorzwin 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Asterstraat 08-04-2019 08-06-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin 08-04-2019 08-06-2019 detail
Mandaatregeling gemeente Den Helder 2019 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spoorgracht 25-03-2019 25-05-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prins Hendriklaan 11-03-2019 11-05-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Treilerstraat 11-03-2019 11-05-2019 detail
Gemeente Den Helder - Algemene Gehandicaptenparkeerplaats - Spoorgracht 11-03-2019 11-05-2019 detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Vastgesteld uitwerkingsplan – Willem Alexanderhof fase 4.2, te Julianadorp 08-03-2019 08-05-2019 detail
Kennisgeving verleende tijdelijke omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, voor het oprichten van een zonnepark vier transformatorhokjes, twee toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver) graven van sloten en het ophogen van gronden, op de percelen sectie C, nummers 13707, 2272, 3033 en 6555 (allen deels) aan de Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder 07-03-2019 07-05-2019 detail
Kennisgeving verleende tijdelijke omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, voor het oprichten van een zonnepark vier transformatorhokjes, twee toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver) graven van sloten en het ophogen van gronden, op de percelen sectie C, nummers 13707, 2272, 3033 en 6555 (allen deels) aan de Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder 07-03-2019 07-05-2019 detail
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht Participatiewet 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan – Tiny Houses, te Den Helder 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landbouwstraat 18-02-2019 18-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jekerstraat 12-02-2019 12-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jekerstraat 12-02-2019 12-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Kuiperdwarsstraat 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterrug 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - De la Reystraat 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Waalstraat 11-02-2019 11-04-2019 detail
1e wijziging van de Legesverordening 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 04-02-2019 04-04-2019 detail
VERORDENING op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
VERORDENING op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
VERORDENING op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hugo de Grootstraat 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prunusstraat 28-01-2019 28-03-2019 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prunusstraat 21-01-2019 21-03-2019 detail