6.6

Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2021
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Doorzwin
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Pieter Korffstraat
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen gevels pand - Keizerstraat 1, Den Helder
Gemeente Den Helder - voornemen sloopmelding - verwijderen asbesthoudende materialen uit woning - Hortensiastraat...
Gemeente Den Helder - voornemen sloopmelding - verwijderen asbesthoudende materialen en renoveren woning...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakopbouw op woning - Parkstraat 1C, Julianadorp
Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder
Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende de vaststelling van het subsidieplafond...
Beleidsregels van het college van de gemeente Den Helder, houdende regels voor internetwinkels en ondergeschikte...
Gemeente Den Helder - Tijdelijke Verkeersmaatregelen Oostslootstraat - Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landbouwstraat
Beleidsregels Naleving Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gemeente...
Ontwerpbestemmingsplan Schoolweg 78 /78a te Den Helder / Julianadorp
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van opslagcontainers en een brandstoftank...
Gemeente Den Helder - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen buitenmeterkast aan voorgevel...
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning - egaliseren en aanleggen verharding t.b.v. verkeersveilig...
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning - realiseren uitweg voor twee woningen - Stakman...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een berging - Folkert Lambertsstraat...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonwering - Jacob van Heemskerckstraat...
Gemeente Den Helder - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - wijzigen bestemming winkel en legalisering...
Gemeente Den Helder - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - renoveren en herontwikkelen pand...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw opslagunits Kooyplaza - Koperslagersweg...
Gemeente Den Helder - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - optrekken achtergevel woning - Crocusstraat...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Gorterstraat 14, Den...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen asbesthoudende materialen - Nieuwstraat 52, Den Helder
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel in voordakvlak - IJsselstraat...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende golfplaten - Waalstraat 24, Den Helder
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding recreatiewoning - Kraaiheide 9, Den...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - samenvoegen van twee woningen - Kruiszwin 2287,...
Gemeente Den Helder - rectificatie sloopmeldingen - Saturnus 22 en Schoolweg 15, Den Helder
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Hunzestraat 10, Den...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - legalisatie plaatsing trapopgang bovenwoning - Keizerstraat...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - magazijn omzetten naar praktijkruimte - Baljuwstraat...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Huisduinerweg 3, Den...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen asbesthoudende materialen Kortevliet 1C, Den Helder
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Brakkeveldweg 112, Den...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw opslagunits - Handelsweg 1, Den Helder
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Kortevliet 1C, Den Helder
Gemeente Den Helder - rectificatie verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2e Vroonstraat...
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen van asbesthoudende materialen - Schoenerstraat 62, Den...
Gemeente Den Helder - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen twee woningen - Parkstraat 24, Den Helder
Gemeente Den Helder - sloopmelding - verwijderen asbesthoudende materialen - Gorterstraat 14, Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prins Willem-Alexandersingel
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gerrit Pietersz Blankmanstraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - brandveilig gebruik pand...
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning - plaatsen brug - Scheldestraat 4 en Eemstraat 99,...
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - oprichten bedrijfswoning...
Gemeente Den Helder - verlening omgevingsvergunning - plaatsen reclame aan gevel pand - Kievitstraat...