7.4

Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel TONK
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landbouwstraat
Beleidsregels Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Den Helder
Gemeente Den Helder - 30km-zone Schout en Schepenbuurt - Den Helder
Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Den Helder 2021
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Notenhout
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Kruiszwin
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Brakkeveldweg
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Prins Willem-Alexandersingel
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Ceramstraat
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Doorzwin
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Duinweg
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Van Speykstraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin
Aanwijzing directeur publieke gezondheid (GGD) als toezichthouder Wet kinderopvang
Gemeente Den Helder - parkeerverbod Meeuwenstraat - Den Helder
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Dollardlaan
Gemeente Den Helder - parkeerverbodszone Gasstraat Jonkerstraat - Den Helder
Regeling bijzondere kosten Pleeggezinnen
Intrekking Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021”
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021”
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Veld 3 ’t Laar te Julianadorp
Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Veld 3 ’t Laar te Julianadorp
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meester J. Henderikxstraat
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Torp
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Visstraat
Zakelijke kennisgeving - Besluit van de gemeenteraad van Den Helder, houdende de afwijzing van het burgerinitiatief...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Johannes Brinkostraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Noordzeestraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bernhardplein
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Cronjéstraat
Beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen
Ontwerp-besluit vaststelling Beleidskader schuilstallen Den Helder
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, legaliseren van vier logiesruimten...
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, legaliseren van vier logiesruimten...
Verordening onroerende zaak belastingen 2021
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende vaststelling...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Maerten Gerritsz de Vriesstraat
Verordening rioolheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening precariobelasting 2021