Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jan Jacobsz Quastplantsoen detail
Gemeente Den Helder - Fietspad Duinweg fase II - Duinweg-Tuintjesweg detail
Aanwijzen gebied kermis centrum en kermis julianadorp ten behoeve van verblijfsontzeggingenbeleid detail
Gemeente Den Helder - - detail
Gemeente Den Helder - - Den Helder detail
Gemeente Den Helder - - detail
Beleidsregels anti-speculatiebeding sociale koopwoningen Willem Alexanderhof detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meeuwenstraat detail
Gemeente Den Helder - EV-Parkeerplaats - Kuiperdwarsstraat, Den Helder detail
Algemene subsidieverordening Den Helder detail
Gemeente Den Helder - - detail
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2017 detail
Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Den Helder 2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bremstraat detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats Arts Breewaterplein - Den Helder detail
Gemeente Den Helder - Parkeerverboden Hector Treubstraat en Keizersgracht - Den Helder detail
Gemeente Den Helder - Algemene Gehandicaptenparkeerplaats - Helderse Vallei detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stakman Bossestraat detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” en omgevingsvergunning, te Den Helder detail
Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging. (Marcus Aurelius) detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Den Helder 2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gerrit Pietersz Blankmanstraat detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - de Garst detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder detail
Beleidsregel Draagkrachtberekening bijzondere bijstand gemeente Den Helder 2019 detail
Beleidskader Archeologie Den Helder detail
Gemeente Den Helder - onverplicht fietspad - Grasdijk detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Doorzwin detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Asterstraat detail
Mandaatregeling gemeente Den Helder 2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spoorgracht detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Treilerstraat detail
Gemeente Den Helder - Algemene Gehandicaptenparkeerplaats - Spoorgracht detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prins Hendriklaan detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Vastgesteld uitwerkingsplan – Willem Alexanderhof fase 4.2, te Julianadorp detail
Kennisgeving verleende tijdelijke omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, voor het oprichten van een zonnepark vier transformatorhokjes, twee toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver) graven van sloten en het ophogen van gronden, op de percelen sectie C, nummers 13707, 2272, 3033 en 6555 (allen deels) aan de Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder detail
Kennisgeving verleende tijdelijke omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, voor het oprichten van een zonnepark vier transformatorhokjes, twee toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver) graven van sloten en het ophogen van gronden, op de percelen sectie C, nummers 13707, 2272, 3033 en 6555 (allen deels) aan de Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder detail
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht Participatiewet detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan – Tiny Houses, te Den Helder detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landbouwstraat detail
Gemeente Den Helder - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jekerstraat detail
Gemeente Den Helder - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jekerstraat detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Waalstraat detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterrug detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - De la Reystraat detail
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Kuiperdwarsstraat detail
1e wijziging van de Legesverordening 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 detail