7.4

Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Torp
Beleidsregel Bijzondere bijstand Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jolstraat
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 10 augustus 2020
Gemeente Den Helder - 5 laadplaatsen elektrisch rijden - Admiraal VerHuellplein; Gravenstraat; Industrieweg;...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nieuwstraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tjalkstraat
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp uitwerkingsplan – Willem Alexanderhof fase 2.0 en 3.1, te...
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp uitwerkingsplan – Veld 3 ‘t Laar, te Julianadorp
Subsidieregeling evenementen Den Helder 2020
Beleid voor het handhaven van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde...
Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020
Mandaatregeling samenwerkingsovereenkomst Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers...
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020 en ontwerpbesluit...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juli 2020
Verordening werkgeverscommissie 2011
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juli 2020
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Cornelis Pietersz Soeteliefstraat
Terinzagelegging Ontwerpbesluit voor het aanwijzen van een zestal monumenten uit de wederopbouwperiode...
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bloemstraat
Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Den Helder 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020
Terinzagelegging Ontwerp-besluit vaststelling Welstandsnota Den Helder 2015 – Herziening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, oprichten van een woning met bijgebouw...
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, oprichten van een woning met bijgebouw...
gemeente Den Helder - - Willemsoord
Verordening tijdelijke tegemoetkoming huisvestingslasten voor detailhandel en horeca gemeente Den Helder...
Gemeente Den Helder – Voorbereidingsbesluit Woongebruik ex artikel 3.7 Wro
Besluit tot retrospectieve vervanging analoge dynamische dossiers Sociaal Domein
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Dijkschouwerslaan
Gemeente Den Helder – Voorbereidingsbesluit Woongebruik ex artikel 3.7 Wro
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - van Galenstraat
Besluit tot retrospectieve vervanging analoge dynamische dossiers Sociaal Domein
Vrijstelling markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juni 2020
Beleidsregel briefadres gemeente Den Helder 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 30 april 2020
Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Breewaterstraat
Gemeente Den Helder - 30km-zone Annie Romein-Verschoorlaan - Den Helder
Gemeente Den Helder - 30km-zone weggedeelten Sportlaan & Fresiastraat - Den Helder
Gemeente Den Helder - Parkeerverbodszone Van Galenstraat (Tjempaka-gebied) - Den Helder
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Schipbeekstraat
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020
Beleidsregel Bijzondere bijstand Den Helder