Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, het oprichten van een tweede woning achter op het perceel Duinweg 40 (Duinweg 42), Huisduinen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, oprichten van een zonnepark, vier transformatorhokjes, een tweetal toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver)graven van sloten en ophogen van gronden voor de duur van maximaal 25 jaar, Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder 18-01-2019 18-03-2019 detail
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, het oprichten van een tweede woning achter op het perceel Duinweg 40 (Duinweg 42), Huisduinen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, oprichten van een zonnepark, vier transformatorhokjes, een tweetal toegangshekken, het maken van een tweetal inritten/uitwegen, het aanleggen van een tweetal wegen welke aansluiten op gemeentelijke wegen, het (ver)graven van sloten en ophogen van gronden voor de duur van maximaal 25 jaar, Mastenmakersweg (ongenummerd), Den Helder 18-01-2019 18-03-2019 detail
Tarievenbesluit kinder- en peuteropvang 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jekerstraat 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Boterzwin 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prins Hendriklaan 31-12-2018 28-02-2019 detail
Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Graaf Willem II straat 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Garst 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Madurastraat 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening tot Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp uitwerkingsplan – Willem Alexanderhof fase 4.2, te Julianadorp 19-12-2018 19-02-2019 detail
Eerste wijziging Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landbouwstraat 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Intrekken beleidsregel compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering 14-12-2018 14-02-2019 detail
1e wijziging Legesverordening 2018 10-12-2018 10-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - aanpassen maximale parkeerduur blauwe zones centrum naar 33 uur - centrum 04-12-2018 04-02-2019 detail
Gemeente Den Helder – Kennisgeving Ontwerp-wijzigingsplan – Tiny Houses, te Den Helder 03-12-2018 03-02-2019 detail
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Praamstraat 03-12-2018 03-02-2019 detail
Parallelweg 3 - 7 / Beatrixstraat 4 – 6 12-02-2016 detail
Luchthavenweg 30 12-02-2016 detail
Ooievaarstraat 121 12-02-2016 detail
Perceel N 6765 (achterzijde Vogelzand 2135) 12-02-2016 detail
achterzijde Runstraat 40 en Beerzestraat 28 en 34 12-02-2016 detail
in het openbaar groen aan de achterzijde van Marinapark 208 – 406 12-02-2016 detail
Kruiszwin 5517 12-02-2016 detail
Commissie voor de bezwaarschriften 13-02-2015 detail