Vergunningen Den Helder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Den Helder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Den Helder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Legesverordening 2020
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Marina-Park
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kruiszwin
Re-integratieverordening Participatiewet
Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Sportlaan
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Notenhout
Den Helder - Verkeersmaatregelen ivm vestiging stadhuis - Kerkgracht 1
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vaststelling structuurvisie – Omgevingsvisie Julianadorp
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Marsdiepstraat
Gemeente Den Helder – Kennisgeving vaststelling structuurvisie – Omgevingsvisie Julianadorp
Legesverordening 2020
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spoorstraat
Financiële verordening gemeente Den Helder 2017
Afvalstoffenverordening Den Helder 2018
Verordening uitsluitend recht gladheidsbestrijding gemeente Den Helder 2020
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Middelzand
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Breewaterstraat
Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019
Verordening starterslening Den Helder 2019’
Mandaatregeling gemeente Den Helder 2019
Kennisgeving besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder tot mandaatverlening voor...
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2020
Bekendmaking Wet geluidhinder Gemeente Den Helder
Gemeente Den Helder - Kennisgeving Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt
Gemeente Den Helder - Kennisgeving Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder
Gemeente Den Helder - Kennisgeving Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder
Gemeente Den Helder - Kennisgeving Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt
VERORDENING op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
VERORDENING op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020
Legesverordening 2020
VERORDENING op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2020
Gemeente Den Helder - Parkeerplaats voor een Elektronisch Voertuig - Meester Tigchelaarstraat
Beleid rondom VIP-tafels in horeca, gemeente Den Helder
Beleid bijtincidenten honden gemeente Den Helder
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Schoenerstraat
Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019
Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester Den Helder 2019
Gemeente Den Helder - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hortensiastraat
Gemeente Den Helder - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Joris van Spilbergenstraat
Budgethoudersregeling gemeente Den Helder 2019
Gecoördineerde besluiten: Vastgesteld bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” en verleende omgevingsvergunning,...
Gecoördineerde besluiten: Vastgesteld bestemmingsplan “Verplaatsing Lidl Julianadorp” en verleende omgevingsvergunning,...
Beleidsregels eigen bijdrage toegang opvang Kop van Noord-Holland
Beleidsregel Kindpakket 2019 Den Helder
Beleidsregel subsidiering deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2020 Den Helder
Beleidsregel Doorbraakfonds schulddienstverlening gemeente Den Helder