Vergunningen Deurne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deurne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deurne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘Kleine Bottel ong., Deurne’
Subsidieregeling Voorschoolse Educatie Deurne 2019
Verordening naamgeving en nummering Deurne 2019
Vaststelling bestemmingsplan ‘Toon Kortooms Park Deurne’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolenweg 14, Deurne’
Deurne - - pastoor Jacobsstraat 3
Ontwerpwijzigingsplan ‘Haspelweg ong. (naast 14), Deurne'
Ontwerpbestemmingsplan Voorpeelweg 17, Deurne
Gemeente Deurne - Plaatsen 2 oplaadpalen electrische auto's - Deurne
Heimolenweg 14, Deurne en Berktsedijk 4, Liessel, voorbereiding bestemmingsplan
Filmfestival Nacht van het Witte Doek 23, 24 en 25 augustus 2019
Shantykoor festival op 31 augustus 2019 op de Markt Deurne
Sluitingstijden horeca tijdens de kermis Liessel 24 t/m 27 augustus 2019
Besluit opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - N.D. McGill
Loon Lariksweg Eikendreef, het organiseren van een 1 daagse autocross, aangevraagd
Molenweg 1e, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, wet milieubeheer
Veldstraat 5, het nieuw bouwen van een winkelruimte, aangevraagd
Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming E. Farhi
Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming J. Konček
Voornemen opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - N.D. McGill
Verkeersmaatregelen kermis Zeilberg 3 tot en met 6 augustus 2019
Binnenweg 4, het wijzigen van het aantal dieren en het aanpassen ventilatiesysteem van een varkenshouderij,aangevraagd...
Subsidieregeling kinderopvang Deurne 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heitrak 29, Liessel’
Intrekkingsbesluit Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015, gemeente Deurne
Deurne - Verkeersbesluit Moostdijk - Neerkant
Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderdreef 5, Liessel’
Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Vincentiusstraat 93 en 95, Neerkant’
Beachfestijn Zeilberg
Sluitingstijden horeca Neerkant tijdens kermis 2019
Vorm vrije-mer beoordeling Kleine Bottel ong. Deurne en Haspelweg ong. Deurne
Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning milieu en omgevingsvergunning beperkte milieutoets gemeente...
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Deurne 2019
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordelingen Heitrak 29 Liessel en Irenestraat Deurne
Ontwerpbestemmingsplan ‘Koolweg 48, Helenaveen’
Agenda's raadscommissies 17 tot en met 20 juni 2019
Afsluiten van wegen in verband met kermis Deurne 21 tot en met 25 juni 2019
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2019
Financiële verordening Deurne 2019
Deurne - Verbod doorgaand vrachtverkeer centrum Deurne - Deurne
Afsluiten wegen in verband met avondwandelvierdaagse Deurne
Besluit hogere waarde Wet Geluidhinder Helmondsingel - Langstraat
Aanmelden voor bijeenkomst centrumvisie op 12 juni 2019
Afsluiting Albert Schweitzerstraat op 10 juni 2019 in verband met rommelmarkt
Afsluiten van wegen in verband met Peelfeesten Helenaveen 14,15 en 16 juni 2019
Sluitingstijd horeca Pinksteren
Heimolenweg 1, het realiseren van een bijgebouw, aangevraagd
Kromveld 11, het kappen van een boom, aangevraagd
Julianastraat 17, het bouwen van een erfafscheiding van hout met een lengte van 25 meter en een hoogte...
Bakkershof 15 en 17, het bouwen van twee aaneengeschakelde woningen, verleend