Vergunningen Deurne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deurne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deurne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Berktsedijk 4, Liessel’
besluit opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - JPJA Steevens, KC Steevens, PHAP Vullingsng...
Besluit toestemming ingebruikname gronden Wet op de lijkbezorging Natuurbegraafplaats Vlierden
Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning Energiestraat 7a Deurne
Verleende exploitatievergunning Brouwhuisweg 55, het huisvesten van maximaal 7 arbeidsmigranten
Zand 19, Liessel, het huisvesten van 12 arbeidsmigranten, aangevraagd
Agenda's raadscommissies 4 en 6 februari 2020
Voorbereiding wijzigingsplan Milhezerweg 75, Suezlaan 9, Kwadestaartweg 17, Deurne
Ontwerpbestemmingsplan ‘Liesselseweg 214a, Breemortelweg 20-22, Deurne’
Ophalen oud papier Provinciebuurt februari 2020
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Deurne 2020
Omgevingsvergunning Langstraat 79 Deurne
Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming S Ramkhelawan
Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming K Grys
Vaststelling bestemmingsplan ‘Heitrak 29, Liessel’
Molenstraat 19-21, horeca-exploitatievergunning, verleend
Ontwerpwijzigingsplan ‘Voorpeelweg 22 Deurne’
Hoofdstraat 117a, het oprichten van een bijgebouw waarin mantelzorg verleend kan worden, verleend
Lijsterweg 5, het verbouwen van een bestaande dakkapel tot entreepartij/vide, het bouwen van een nieuwe...
Warande 3, het kappen van een boom, verleend
Haageind 63, het kappen van een boom, verleend
Markt 1, het kappen van dode of zieke bomen in de hele gemeente Deurne, verleend
Weerijs 74, het huisvesten van maximaal 4 arbeidsmigranten, verleend
Vinkenbroek 8, het uitbreiden van een woning, verleend
Voltstraat 20, het bouwen van een overkapping en stalen mestcontainers, verleend
Ampèrestraat 2b, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen...
Schansweg 10a, het bouwen van een bedrijfsloods en een bedrijfswoning, verleend
Heuvel (ongenummerd K1631), het bouwen van een glasvezelcentrale, ingetrokken
Bivakweg 1, het bouwen van een loods, verdaging
Het Gebint 6 t/m 18 (ongenummerd), het bouwen van 3 gebouwen voor de realisatie 74 plaatsen voor het...
Esdonk 5, het realiseren van drie bouwwerken, verdaging
Donschotseweg 16, het realiseren van agrarisch technische/ verwante nevenactiviteiten, aangevraagd
Europastraat 22, het wijzigen van een voorgevel van een woonhuis, aangevraagd
Voortseweg 6, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, aangevraagd
Sint Jozefstraat 26, de verbouwing van een voormalige discotheek naar 6 appartementen, aangevraagd
Langstraat 79, het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een deel van een bedrijf, verdaging
Paardenkopweg 2, het huisvesten van maximaal 7 arbeidsmigranten, verdaging
Leembaan 18, het bouwen van een tuinhuis, buiten behandeling laten
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Deurne 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019
Uitvoeringsbesluit subsidieplafonds en verdeelwijze Deurne 2020
Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang...
Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer Deurne 2020
Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Voorpeelweg 17, Deurne’
Energiestraat 4, het huisvesten van maximaal 10 arbeidsmigranten, verleend
Veldstraat 5, het nieuw bouwen van een winkelruimte, verleend
Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtransacties gemeente Deurne 2020
Vuurwerkafval gratis naar de milieustraat brengen