Vergunningen Deurne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deurne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deurne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Intrekkingsbesluit Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015, gemeente Deurne detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Vincentiusstraat 93 en 95, Neerkant’ detail
Deurne - Verkeersbesluit Moostdijk - Neerkant detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderdreef 5, Liessel’ detail
Beachfestijn Zeilberg detail
Sluitingstijden horeca Neerkant tijdens kermis 2019 detail
Vorm vrije-mer beoordeling Kleine Bottel ong. Deurne en Haspelweg ong. Deurne detail
Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning milieu en omgevingsvergunning beperkte milieutoets gemeente Deurne detail
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Deurne 2019 detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordelingen Heitrak 29 Liessel en Irenestraat Deurne detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Koolweg 48, Helenaveen’ detail
Agenda's raadscommissies 17 tot en met 20 juni 2019 detail
Afsluiten van wegen in verband met kermis Deurne 21 tot en met 25 juni 2019 detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2019 detail
Financiële verordening Deurne 2019 detail
Deurne - Verbod doorgaand vrachtverkeer centrum Deurne - Deurne detail
Afsluiten wegen in verband met avondwandelvierdaagse Deurne detail
Sluitingstijd horeca Pinksteren detail
Afsluiten van wegen in verband met Peelfeesten Helenaveen 14,15 en 16 juni 2019 detail
Afsluiting Albert Schweitzerstraat op 10 juni 2019 in verband met rommelmarkt detail
Besluit hogere waarde Wet Geluidhinder Helmondsingel - Langstraat detail
Aanmelden voor bijeenkomst centrumvisie op 12 juni 2019 detail
Dennenveld 3, het kappen van bomen, aangevraagd detail
Bakkershof 15 en 17, het bouwen van twee aaneengeschakelde woningen, verleend detail
Heimolenweg 1, het realiseren van een bijgebouw, aangevraagd detail
Julianastraat 17, het bouwen van een erfafscheiding van hout met een lengte van 25 meter en een hoogte van 2 meter, aangevraagd detail
Kromveld 11, het kappen van een boom, aangevraagd detail
Omgeving meester de Jonghlaan 4 (kadastraal nr R931), het aanleggen van een stormbaan, aangevraagd detail
Bankertseweg 6a, het verzoek af te mogen wijken van bestemmingplan ivm agrarisch technische nevenactiviteiten, verdaging detail
Heuvel (kadastraal bekend K1631), het bouwen van een glasvezelcentrale, verdaging detail
Albert Schweitzerstraat 61 en 95 tot en met 103 (oneven), het toegankelijk maken van zolders boven appartementen, verleend detail
Leembaan 46, het bouwen van een vrijstaande woning, verdaging detail
Koningsmantel 15, het plaatsen van een dakkapel, verdaging detail
Oude Torenweg 17, het bouwen van een bijgebouw, verdaging detail
Afsluiting Dorpsstraat Neerkant in verband met evenement op 30 mei 2019 detail
Afsluiting Walsbergseweg in verband met het KOZ festival 2019 detail
Afsluiten van wegen in verband met galastoet op 29 mei 2019 detail
Afsluiten van wegen in verband met kermis Vlierden 2019 detail
Sluitingstijd horeca Hemelvaart 2019 detail
Sluitingstijd horeca Vlierden tijdens de kermis 2019 detail
Concept rampbestrijdingsplan (RBP) Metabel Deurne ligt ter inzage detail
Afsluiting wegen in verband met wielerwedstrijd Zeilberg op 29 mei 2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Derpsestraat, Deurne’ detail
Besluit opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - T. Klimczak detail
Protocol voor mogelijke integriteitschendingen door leden van raad of college gemeente Deurne 2016 detail
Nota Kostenverhaal 2018 detail
Heuvelstraat Deurne, voornemen tot vaststellen hogere waarde ligt ter inzage detail
Schooteindseweg 2a, het aanpassen van een bouwplan voor een tweekapper in Vlierden, verleend detail
Halvemaanweg 26, het realiseren van een opslag van vaste mest, verleend detail
Breemortelweg 21, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van project Beleef de peelrandbreuk, verleend detail