Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Deurne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deurne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deurne. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Deurne 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verordening Ondergrondse Infrastructuur Deurne 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Handboek kabels en leidingen Deurne 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 14-03-2019 14-05-2019 detail
Besluit opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - A. Nijhuis 14-03-2019 26-04-2019 detail
Besluit opname gegevens vertrek naar een onbekende bestemming - S. Nijhuis 12-03-2019 24-04-2019 detail
Subsidieregeling cultuur 2017 08-03-2019 08-05-2019 detail
Uitvoeringsbesluit aanwijzing uitsluitende recht collectieve aanvullende verzekering Deurne 2019 08-03-2019 08-05-2019 detail
Derpsestraat Deurne, besluit hogere waarde Wet Geluidhinder ligt ter inzage 04-10-2018 detail
Vossenweg 4a, 6, 6a en 6b, het bouwen van woningen met collectieve voorzieningen en inpandige parkeervoorzieningen, verleend 07-03-2019 19-04-2019 detail
Hazeldonksedreef 6, het herbouwen van een dierenverblijf, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Hazeldonksedreef 6, het verbouwen van een bestaande schuur, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Soemeersingel 127, het hernemen van een theaterproductie 'Weg uit de Peel' op een nieuwe locatie, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Vlierdenseweg 97, het bouwen van een woonhuis, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Soemeersingel 107, het bouwen van voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Bakkershof 22 en 24, het bouwen van erkers bij een twee-kapper, aangevraagd 07-03-2019 19-04-2019 detail
Vuurijzer 23, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit) , wet milieubeheer 07-03-2019 19-04-2019 detail
Haageind 39, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit) , wet milieubeheer 07-03-2019 19-04-2019 detail
Vuurijzer 23, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemen regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit) , wet milieubeheer 07-03-2019 19-04-2019 detail
Jan Deckersstraat 7, het kappen van 2 eiken, verleend 07-03-2019 19-04-2019 detail
Dennenveld 14, het verbouwen van een woning, verleend 07-03-2019 19-04-2019 detail
Vliersingel nabij Het Oude Slot, het kappen van 8 bomen langs het fietspad nabij Het Oude Slot, verleend 07-03-2019 19-04-2019 detail
Gemeentehuis, Zorg in Deurne en VVV gesloten op 4 en 5 maart 2019 28-02-2019 detail
Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020 21-02-2019 21-04-2019 detail
Voorbereiding bestemmingsplannen en besluit vormvrije m.e.r.-beoordelingen 21-02-2019 21-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Steenovenweg (ong.) Deurne’ 21-02-2019 21-04-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Langstraat 79 Deurne 21-02-2019 21-04-2019 detail
Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 20-02-2019 31-12-2019 detail
Deels gewijzigd besluit ‘bestemmingsplan perceel Hazeldonksedreef ongenummerd, tegenover Hazeldonksedreef 6’ (bestuurlijke lus) 14-02-2019 14-04-2019 detail
Haspelweg 11, het verbouwen van een voormalig schoolpand tot Gastenhuis, verleend 14-02-2019 29-03-2019 detail
Bestemmingsplan perceel Hazeldonksedreef ongenummerd, tegenover Hazeldonksedreef 6 14-02-2019 29-03-2019 detail
Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017 08-02-2019 08-04-2019 detail
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 08-02-2019 08-04-2019 detail
Subsidieregeling huisvestingssubsidies 2017 08-02-2019 08-04-2019 detail
Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017 08-02-2019 08-04-2019 detail
Subsidieregeling groot onderhoud erkende wijk- en dorpshuizen Deurne 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoek Spoorlaan-Stationsplein, Deurne’ 07-02-2019 07-04-2019 detail
Besluit hogere waarde Wet Geluidhinder Spoorlaan-Stationsplein 07-02-2019 21-03-2019 detail
Legesverordening Deurne 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Molenstraat 38-44 in Deurne’ 24-01-2019 24-03-2019 detail
Avondvliegenoefeningen vliegbasis Volkel in 2019 14-12-2018 31-12-2019 detail
Bekendmaking beleidsregels middelentoets Deurne 2018 27-09-2018 detail
Bekendmaking verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 27-09-2018 detail
Bekendmaking verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering 27-09-2018 detail
Bekendmaking afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 27-09-2018 detail
Bekendmaking re-integratieverordening Participatiewet gemeente Deurne 2018 27-09-2018 detail
Bekendmaking beleidsregels beheersing Nederlandse taal 2018 28-09-2018 detail
Bekendmaking nadere regels re-integratieverordening gemeente Deurne 2018 27-09-2018 detail
Actualisatie beleidskader kinderopvang Deurne 2018 07-06-2018 detail
Ontwerp Structuurvisie Deurne 2030 07-12-2017 detail