7.5

Vergunningen Deurne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Deurne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Deurne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente - Deurne - Liessel Oude school 10
Wielerwedstrijd in Vlierden 20 augustus 2020
Onderhoud provinciale weg N270
Wielerwedstrijd in Walsberg 13 augustus 2020
Verleende exploitatievergunning Zand 17 Liessel
Zomerse woensdagen op de Markt in Deurne
Deurne - Gehandicaptenparkeerplaats - Europastraat 27a Deurne
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunningen Squit Loon 9 te Liessel
Besluit opname gegevens vertrek naar een onbekend bestemming - P.W. Tielemans
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunningen Squit Loon 9 te Liessel
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunningen Squit Oude Vreewijkseweg 6 te Deurne
Gemeente Deurne - Gehandicaptenparkeerlaats - Trimperthof 19, Deurne
Algemene mandaatregeling Deurne 2020
Voorbereiding bestemmingsplan Flemingstraat Deurne
Gedeeltelijk gewijzigd vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’...
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Veenpluisweg 7, Neerkant
Deurne - Gehandicaptenparkeerplaats - Wollegras 36
Ontwerpbestemmingsplan 'Veenpluisweg 7, Neerkant'
Bosweg 3, het bouwen van twee nieuwe pluimveestallen, ontwerpbesluit
Voornemen opname gegevens vertrek naar onbekend land - P.W. Tielemans
Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Steenovenweg 58 Deurne
Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Posthoek 2-4 Deurne
Vaststelling wijzigingsplan ‘Schuttersveld 2, Deurne’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Torenweg 2, Vlierden’
Vaststelling wijzigingsplan ‘Milhezerweg 75, Suezlaan 9, Kwadestaartweg 17, Deurne’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Eeuwselseweg 4-7, Liessel’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Irenestraat, Deurne’
Ontwerpbestemmingsplan 'Haspelweg, Deurne'
Deurne - - Berkmortel 26 Deurne
Deurne - Berkmortel 35 Gehandicaptenparkeerplaats - Berkmortel 35
PMD-zakken nu ook verkrijgbaar bij de Coöperatie Stationspark
Beleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Berktsedijk 4, Liessel’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Biesdeel 2, Vlierden’
Algemene mandaatregeling Deurne 2020
Gemeente Deurne - - Stijn Streuvelslaan
Onteigening van onroerende zaken voor de uitvoering van het inpassingsplan PAS Leegveld Deurne
Milieustraat gesloten op Hemelvaartsdag
Afsluiting Stationsstraat van 11 tot en met 15 mei 2020
Exploitatievergunning verleend voor Vlierdenseweg 119 - huisvesting van maximaal 6 arbeidsmigranten
Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Deurne 2020
Verordening vertrouwenscommissie Deurne 2020
Aangevraagde exploitatievergunning Zand 17, Liessel, het huisvesten van 50 arbeidsmigranten
Omgeving Wittedijk 9 en 10 (kad. nrs. L3862 en L 514), het boren onder de openbare weg voor het aanleggen...
Industrieweg 15, het oprichten van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen...
Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten op Koningsdag
Aangevraagde exploitatievergunning Zand 13, Liessel, het huisvesten van 12 arbeidsmigranten
Aangevraagde exploitatievergunning Zand 17, Liessel
Verleende Drank- en Horecavergunning Energiestraat 17, jeu de boulesclub Tic-Tac