7.4

Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening Duurzaamheidslening 2021 gemeente Diemen
Legesverordening 2021
Verordening algemene commissie voor de bezwaarschriften 2016.
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Henry Dunantlaan
gemeente Diemen - aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een E-laadpunt - Burgemeester de...
gemeente Diemen - aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van een E-laadpunt - Albert Schweitzerstraat
Ontwerpbestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen – IJburg
Ontwerpbestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen – IJburg
Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o.
Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan Diemen - Kruidenhof 26 e.o.
Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg
Voornemen tot opstellen van het bestemmingsplan 150kV-kabelverbinding Diemen - IJburg
Ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Sporthal Diemen
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Diemen 2021
Bevoegdhedenregeling gemeente Diemen 2021
Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een E-laadpunt - Rietzangerweg
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een E-laadpunt - Tjalk
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een E-laadpunt - Johan Coussetstraat
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Beukenhorst
Verordening toeristenbelasting 2021
Nota parkeernormen Diemen 2020
Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Diemen 2015
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2021
Huisvestingsverordening Diemen 2020
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2021
Beleidsregels jeugdhulp Gemeente Diemen 2018
Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen Diemen 2021
Wegsleepverordening Diemen 2021
Parkeerverordening Diemen 2020 + Tarieventabel 2020
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2021
Beleidsregels Wielklem Diemen 2021
Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020
Mandaatbesluit Wet publieke gezondheid gemeente Diemen
Mandaatbesluit heffing en invordering parkeerbelastingen
Mandaatbesluit Egis Parking Services BV Boa, Hoogwout Berging B.V. en Wegsleepverordening
Verordening Jeugdhulp Diemen 2018
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Gravenland
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hartveldseweg
gemeente Diemen - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Rode Kruislaan
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Meerkoet
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Klipperweg
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021