7.3

Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nota parkeernormen Diemen 2020
Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Diemen 2015
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2021
Beleidsregels jeugdhulp Gemeente Diemen 2018
Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen Diemen 2021
Huisvestingsverordening Diemen 2020
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2021
Wegsleepverordening Diemen 2021
Parkeerverordening Diemen 2020 + Tarieventabel 2020
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2021
Beleidsregels Wielklem Diemen 2021
Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020
Mandaatbesluit Wet publieke gezondheid gemeente Diemen
Mandaatbesluit heffing en invordering parkeerbelastingen
Mandaatbesluit Egis Parking Services BV Boa, Hoogwout Berging B.V. en Wegsleepverordening
Verordening Jeugdhulp Diemen 2018
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Gravenland
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hartveldseweg
gemeente Diemen - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Rode Kruislaan
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Meerkoet
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Klipperweg
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening marktgeld 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Ontwerp bestemmingsplan Hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid
Ontwerp bestemmingsplan Hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een e-laadpunt - Paulus Emtinckweg
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een e-laadpunt - Polderland
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een e-laadpunt - Hartveldseweg
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een 2e e-laadpunt - Verrijn Stuartweg
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Martin Luther Kinglaan
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen ten behoeve van een e-laadpunt - Klipperweg
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Berkenplein
gemeente Diemen - verkeersbesluit instellen laad- en losplaats - Hartveldseweg
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Pontveer
Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fregat
Ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, besluit hogere waarden wet geluidhinder...
Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2020)
gemeente Diemen - instellen laad- en losplaats - Bergwijkdreef
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Weerribben
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Keulse Vaart
Mandaatbesluit Egis Parking Services BV Boa en Wegsleepverordening
Intrekkingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar
Besluit aanwijzing heffingsambtenaar