Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling bestemmingsplan Plantage De Sniep – deelplan De Tramlus 14-02-2019 14-04-2019 detail
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2019 14-02-2019 14-04-2019 detail
Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Complex De Zeven Wonderen aan de Muiderstraatweg te Diemen 07-02-2019 07-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein 24-01-2019 24-03-2019 detail
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Diemen 2019-2023 16-01-2019 16-03-2019 detail
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuurgemeente Diemen 11-01-2019 11-03-2019 detail
Beleidsregel Diemen Noord ‘gebiedsindeling bij uitbreiding parkeerregulering’ 10-01-2019 10-03-2019 detail
Besluit lijst Parkeren op eigen terrein 2018, 3e wijziging 10-01-2019 10-03-2019 detail
Beleidsregel kaart bedrijfsparkeren 2018 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening marktgeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Integraal aanwijzingsbesluit APV Diemen 2015 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Anne Frankwijk 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - uitbreiding blauwe zone wijk Biesbosch - Biesbosch, Boschplaat, Griend, Groote Peel en Weerribben 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Schelpenhoek, Boven Rijkersloot en Tapijtschelp 20-12-2018 20-02-2019 detail