Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio...
Beleidsregel PFAS gemeente Diemen 2020, 17 maart 2020
Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020
Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Diemen 2020
Parkeerverordening Diemen 2020
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Arent Krijtsstraat
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Rietgors
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Tobias Asserlaan
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - parkeerterrein...
Nadere regels Noodopvang gezinnen
Ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden wet geluidhinder...
Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden 2019
Verordening Jeugdhulp Diemen 2018
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2020
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Zeezigt
gemeente Diemen - Verkeersbesluit instellen drie parkeerplaatsen voor autodelen - Dalsteindreef
gemeente Diemen - Verkeersbesluit instellen van een voetgangersgebied op het complex Campus Diemen Zuid...
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Binnenpolder
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Bomenrijk
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen drie parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Diemerhof
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Sint Janskruid
Vaststelling bestemmingsplan Stammerdijk 40
Vaststelling bestemmingsplan Stammerdijk 40
Vaststelling bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan)
Vaststelling bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan)
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Beukenhorst
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Rietgors
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Distelvlinderweg
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Buitenlust
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is...
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening precariobelasting 2020
Financiële verordening 2019 gemeente Diemen
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Agaatvlinder