Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Schoolstraat - Schoolstraat 13-06-2019 13-08-2019 detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Botterweg 13-06-2019 13-08-2019 detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit weggedeelte Hartveldseweg / Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat tot rotonde Prins Bernhardlaan - Hartveldseweg / Muiderstraatweg 13-06-2019 13-08-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Holland Park Zuid en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder 13-06-2019 13-08-2019 detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op Meelbeskamp - Meelbeskamp 13-06-2019 13-08-2019 detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op parkeerterrein Hermelijnvlinder - parkeerterrein Hermelijnvlinder 13-06-2019 13-08-2019 detail
Beleidsregel uitwegen gemeente Diemen 28-05-2019 28-07-2019 detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Schelpenhoek - buurt Schelpenhoek 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Akkerland - buurt Akkerland 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiding blauwe zone buurt Biesbosch - buurt Biesbosch 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone parkeerterrein Roggekamp - Roggekamp 23-05-2019 23-07-2019 detail
Besluit aanpassing wijk- en buurtindeling Diemen 2019 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019 09-05-2019 09-07-2019 detail
Nota Grondbeleid 09-05-2019 09-07-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Weesperstraat op het gedeelte tussen de P.J. ter Beekstraat en de Venserweg 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerkoet 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerkoet 18-04-2019 18-06-2019 detail
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2015 04-04-2019 04-06-2019 detail
Archiefverordening gemeente Diemen 2019 01-04-2019 01-06-2019 detail
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 - 2022 25-03-2019 25-05-2019 detail
Uiitvoeringsprogramma Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 - 2022 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verordening Jeugdhulp Diemen 2018 22-02-2019 22-04-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2018 22-02-2019 22-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Plantage De Sniep – deelplan De Tramlus 14-02-2019 14-04-2019 detail
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2019 14-02-2019 14-04-2019 detail
Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Complex De Zeven Wonderen aan de Muiderstraatweg te Diemen 07-02-2019 07-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein 24-01-2019 24-03-2019 detail
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Diemen 2019-2023 16-01-2019 16-03-2019 detail
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuurgemeente Diemen 11-01-2019 11-03-2019 detail
Besluit lijst Parkeren op eigen terrein 2018, 3e wijziging 10-01-2019 10-03-2019 detail
Beleidsregel Diemen Noord ‘gebiedsindeling bij uitbreiding parkeerregulering’ 10-01-2019 10-03-2019 detail
Beleidsregel kaart bedrijfsparkeren 2018 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening marktgeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Integraal aanwijzingsbesluit APV Diemen 2015 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Schelpenhoek, Boven Rijkersloot en Tapijtschelp 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - uitbreiding blauwe zone wijk Biesbosch - Biesbosch, Boschplaat, Griend, Groote Peel en Weerribben 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Anne Frankwijk 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - parkeerterrein Havikskruid en Wildemanskruid 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Gersthove en Haverstede 13-12-2018 13-02-2019 detail
Besluit hogere grenswaarden ‘Plantage de Sniep - deelplan de Tramlus’ 29-11-2018 29-01-2019 detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tapijtschelp 29-11-2018 29-01-2019 detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit rotonde - kruispunt Muiderstraatweg - Prins Bernhardlaan e.o. 22-11-2018 22-01-2019 detail