Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
gemeente Diemen - aanwijzen parkeerplaats voor een deelauto - Gruttoplein detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nicolaas Lublinkstraat 13 detail
Beleidsnotitie opladen elektrsche voertuigen detail
Integraal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022 detail
Integraal aanwijzingsbesluit APV Diemen 2015 detail
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Markenplantsoen 122 detail
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fregat 353 detail
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vliervlinder 15 detail
Gemeente Diemen - Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van Diemer Festijn 2019 - centrum detail
Ontwerp omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos detail
Vaststelling bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein detail
Voorbereidingsbesluit Weesperstraat 118 (2019) detail
Ontwerp bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan) detail
Ontwerp bestemmingsplan Holland Park Zuid en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Botterweg detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit weggedeelte Hartveldseweg / Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat tot rotonde Prins Bernhardlaan - Hartveldseweg / Muiderstraatweg detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Schoolstraat - Schoolstraat detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op Meelbeskamp - Meelbeskamp detail
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op parkeerterrein Hermelijnvlinder - parkeerterrein Hermelijnvlinder detail
Beleidsregel uitwegen gemeente Diemen detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Schelpenhoek - buurt Schelpenhoek detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Akkerland - buurt Akkerland detail
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiding blauwe zone buurt Biesbosch - buurt Biesbosch detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone parkeerterrein Roggekamp - Roggekamp detail
Besluit aanpassing wijk- en buurtindeling Diemen 2019 detail
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019 detail
Nota Grondbeleid detail
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Weesperstraat op het gedeelte tussen de P.J. ter Beekstraat en de Venserweg detail
Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerkoet detail
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerkoet detail
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Diemen 2015 detail
Archiefverordening gemeente Diemen 2019 detail
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 - 2022 detail
Uiitvoeringsprogramma Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 - 2022 detail
Verordening Jeugdhulp Diemen 2018 detail
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Plantage De Sniep – deelplan De Tramlus detail
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2019 detail
Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Complex De Zeven Wonderen aan de Muiderstraatweg te Diemen detail
Ontwerp bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein detail
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Diemen 2019-2023 detail
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuurgemeente Diemen detail
Beleidsregel Diemen Noord ‘gebiedsindeling bij uitbreiding parkeerregulering’ detail
Besluit lijst Parkeren op eigen terrein 2018, 3e wijziging detail
Beleidsregel kaart bedrijfsparkeren 2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening marktgeld 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail