Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is...
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020
Voorbereidingsbesluit Bergwijkpark Zuid 2020
Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Financiële verordening 2019 gemeente Diemen
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - parkeerterrein Albert Loethoelistraat
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Gravenland
gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Agaatvlinder
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Zilvermeeuwpad
gemeente Dieme - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Julianaplantsoen
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ouddiemerlaan ter hoogte van huisnummer...
Nadere regels jeugdhulp Diemen april 2018
Beleidsregels jeugdhulp 2018 Diemen
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Verrijn Stuartweg
Verlening omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Stammerkamp
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Fregat
gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Martin Luther Kinglaan
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Harmonielaan
Verlening omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos
Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen
Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder
Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019)
Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen
Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019)
Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder
Besluit uitgifte parkeerontheffingen 2018
Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Besluit uitgifte parkeervergunningen 2018
Parkeerverordening 2016 met tarieventabel
Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2018, 4e wijziging
Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40
Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Burgemeester Bickerstraat 44
Vrijgave voor inspraak Herziening Erfpachtstelsel
Gemeente Diemen - uitbreiden blauwe zone Diemen-Noord – gedeelte van de wijk Buytenstee - gedeelte van...
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Johan van Soesdijkstraat -...
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op Griend - Griend
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Keulse Vaart - Keulse Vaart
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Anne Frankstraat - Anne Frankstraat
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op de Martin Luther Kinglaan - Martin...