Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen
Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder
Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019)
Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen
Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019)
Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder
Besluit uitgifte parkeerontheffingen 2018
Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016
Parkeerverordening 2016 met tarieventabel
Besluit uitgifte parkeervergunningen 2018
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2018, 4e wijziging
Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Burgemeester Bickerstraat 44
Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40
Vrijgave voor inspraak Herziening Erfpachtstelsel
Gemeente Diemen - uitbreiden blauwe zone Diemen-Noord – gedeelte van de wijk Buytenstee - gedeelte van...
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op Griend - Griend
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Keulse Vaart - Keulse Vaart
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Johan van Soesdijkstraat -...
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op de Martin Luther Kinglaan - Martin...
Gemeente Diemen - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Anne Frankstraat - Anne Frankstraat
gemeente Diemen - aanwijzen parkeerplaats voor een deelauto - Gruttoplein
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nicolaas Lublinkstraat 13
Beleidsnotitie opladen elektrsche voertuigen
Integraal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022
Integraal aanwijzingsbesluit APV Diemen 2015
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fregat 353
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vliervlinder 15
Gemeente Diemen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Markenplantsoen 122
Gemeente Diemen - Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van Diemer Festijn 2019 - centrum
Ontwerp omgevingsvergunning voor een horecagelegenheid bij de hoofdentree van het Diemerbos
Vaststelling bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein
Voorbereidingsbesluit Weesperstraat 118 (2019)
Ontwerp bestemmingsplan Overdiemerweg 33 (Saan)
Ontwerp bestemmingsplan Holland Park Zuid en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder
Gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Botterweg
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit weggedeelte Hartveldseweg / Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat...
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Schoolstraat...
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op Meelbeskamp -...
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt op parkeerterrein...
Beleidsregel uitwegen gemeente Diemen
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Schelpenhoek - buurt Schelpenhoek
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone in de buurt Akkerland - buurt Akkerland
Gemeente Diemen - verkeersbesluit uitbreiding blauwe zone buurt Biesbosch - buurt Biesbosch
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone parkeerterrein Roggekamp - Roggekamp
Besluit aanpassing wijk- en buurtindeling Diemen 2019
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019
Nota Grondbeleid
Gemeente Diemen - instellen blauwe zone - Weesperstraat op het gedeelte tussen de P.J. ter Beekstraat...