7.5

Vergunningen Diemen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Diemen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Diemen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Weerribben
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Keulse Vaart
gemeente Diemen - instellen laad- en losplaats - Bergwijkdreef
Mandaatbesluit Egis Parking Services BV Boa en Wegsleepverordening
Besluit aanwijzing heffingsambtenaar
Mandaatbesluit heffing en invordering parkeerbelastingen
Intrekkingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar
gemeente Diemen - Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - C.J. der Kinderenplein
gemeente Diemen - Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fregat
Verlenen omgevingsvergunning (afwijken) en besluit hogere waarden geluid voor 3 woongebouwen, blok 8...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 15 juli 2020
Verordening Starterslening gemeente Diemen 2020
Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2018, 5e wijziging
Beleidsregel Parkeren op eigen terrein 2020
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hartveldseweg 39
Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Krenteboompjeshof 5
Gemeente Diemen - aanwijzen tweede parkeerplaats voor “Toezicht en Handhaving” op het parkeerterrein...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juli 2020
Besluit van de raad van de gemeente Diemen van 28 mei 2020 tot instemming met de Nota Herziening Erfpachtbeleid
Aanvullende Algemene Regels voor de heruitgifte of omzetting in eeuwigdurende erfpacht van aflopende...
Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht Diemen 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juni 2020
gemeente Diemen - instellen verkeersmaatregelen Overdiemerweg voor het gedeelte vanaf de Fortdiemerdamweg...
Ontwerp CHW bestemmingsplan Holland Park West en ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder
Gemeente Diemen - Verkeersbesluit Hartveldseweg - weggedeelte vanaf Ringweg A10 tot en met de Burgemeester...
Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020
gemeente Diemen - Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Fregat
Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 inclusief terug- en invordering Diemen
Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Rode Kruislaan
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e e-laadpunt - Meelbeskamp
gemeente Diemen - verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Vergulden Wagen
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden...
Raamovereenkomst Prestatieafspraken Diemen 2020 - 2023
Herijking Detaihandelsvisie Diemen 2014 voor Holland Park
Kennisgeving ontwerp besluit (afwijken en geluid) en ontwerp vvgb 3 woongebouwen, blok 8 en toren 5 en...
Vaststellen bestemmingsplan Sporthal Diemen
Rectificatie ter inzage legging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, hogere waarden...
Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Twee weken verlenging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid
Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio...
Beleidsregel PFAS gemeente Diemen 2020, 17 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020
Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Diemen 2020
Parkeerverordening Diemen 2020
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt - Arent Krijtsstraat
gemeente Diemen - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een 2e E-laadpunt - Rietgors