Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder 01-04-2019 01-06-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders 01-04-2019 01-06-2019 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 25-03-2019 25-05-2019 detail
Intrekkingsbesluit Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 25-03-2019 25-05-2019 detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 28-02-2019 28-04-2019 detail
Intrekkingsbesluit Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling deDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 28-02-2019 28-04-2019 detail
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-2 26-02-2019 26-04-2019 detail
Mandateringsbesluit 2019-01 26-02-2019 26-04-2019 detail
Beleidsregels Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe N.W. Fryslân 22-02-2019 22-04-2019 detail
Beleidsregels toelating schuldhulpverlening 2019 22-02-2019 22-04-2019 detail
Verordening Jeugdhulp 2019 15-01-2019 15-03-2019 detail
Intrekkingsbesluit Verordening Jeugdhulp 2018 15-01-2019 15-03-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 11-01-2019 11-03-2019 detail
Intrekkingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 - AB-Besluit 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 31-12-2018 28-02-2019 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder 27-07-2018 27-09-2018 detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder 27-07-2018 27-09-2018 detail
MANDATERINGSBESLUIT 2018-2 20-07-2018 20-09-2018 detail
Interne klachtprocedure Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 20-07-2018 20-09-2018 detail
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-1 20-07-2018 20-09-2018 detail
Intrekking Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 15-06-2018 15-08-2018 detail
Intrekkingsbesluit Financieel besluit Jeugdwet 2017 15-06-2018 15-08-2018 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 23-02-2018 23-04-2018 detail
Mandateringsbesluit 2018-1 23-02-2018 23-04-2018 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 23-02-2018 23-04-2018 detail
Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZawe NW. Fryslân 23-02-2018 23-04-2018 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 23-02-2018 23-04-2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân. 19-02-2018 19-04-2018 detail
Mandateringsbesluit 2018-1 16-02-2018 16-04-2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân. 08-02-2018 08-04-2018 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 05-02-2018 05-04-2018 detail
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 15-01-2018 15-03-2018 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 12-01-2018 12-03-2018 detail
Financieel besluit Jeugdwet 2017 07-08-2017 07-10-2017 detail
Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 30-06-2017 30-08-2017 detail
Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 14-06-2017 14-08-2017 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 07-04-2017 07-06-2017 detail
Mandateringsbesluit 2016-2 16-03-2017 16-05-2017 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 06-01-2017 06-03-2017 detail
Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage kinderopvang 06-01-2017 06-03-2017 detail
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie 02-01-2017 02-03-2017 detail
Beleidsregels Wet Taaleis 2017 02-01-2017 02-03-2017 detail
Financieel Besluit Jeugdwet 2017. 02-01-2017 02-03-2017 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 02-01-2017 02-03-2017 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 30-12-2016 28-02-2017 detail
Beleidsregels scholingsplicht en zoektijd jongeren 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Beleidsregels Verlagen bijstand vanwege lagere/ ontbreken woonkosten & schoolverlaten 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Kortingsregeling Huishoudelijke hulp als algemene voorziening 2017 30-12-2016 28-02-2017 detail
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 29-12-2016 28-02-2017 detail