• Vergunningen»
  • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Vergunningen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân detail
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2019 detail
Beleidsregel subsidie loonkosten 2019 detail
Beleidsregels Parttime ondernemen Participatiewet 2019 detail
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 detail
Intrekkingsbesluit Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 detail
Intrekkingsbesluit Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling deDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-2 detail
Mandateringsbesluit 2019-01 detail
Beleidsregels Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe N.W. Fryslân detail
Beleidsregels toelating schuldhulpverlening 2019 detail
Verordening Jeugdhulp 2019 detail
Intrekkingsbesluit Verordening Jeugdhulp 2018 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân detail
Intrekkingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 - AB-Besluit detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder detail
MANDATERINGSBESLUIT 2018-2 detail
Interne klachtprocedure Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-1 detail
Intrekkingsbesluit Financieel besluit Jeugdwet 2017 detail
Intrekking Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân detail
Mandateringsbesluit 2018-1 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZawe NW. Fryslân detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân. detail
Mandateringsbesluit 2018-1 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân. detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 detail
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân detail
Financieel besluit Jeugdwet 2017 detail
Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân detail
Mandateringsbesluit 2016-2 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân detail
Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage kinderopvang detail
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie detail
Beleidsregels Wet Taaleis 2017 detail
Financieel Besluit Jeugdwet 2017. detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 detail