• Vergunningen»
  • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Vergunningen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Intrekkingsbesluit Kortingsregeling Huishoudelijke hulp 2017
Besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2019
Beleidsregel subsidie loonkosten 2019
Beleidsregels Parttime ondernemen Participatiewet 2019
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet 2019
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Intrekkingsbesluit Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Intrekkingsbesluit Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling deDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-2
Mandateringsbesluit 2019-01
Beleidsregels Jeugdhulp 2019 Dienst SoZaWe N.W. Fryslân
Beleidsregels toelating schuldhulpverlening 2019
Verordening Jeugdhulp 2019
Intrekkingsbesluit Verordening Jeugdhulp 2018
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Intrekkingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 - AB-Besluit
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder
MANDATERINGSBESLUIT 2018-2
Interne klachtprocedure Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Intrekkingsbesluit Mandateringsbesluit 2018-1
Intrekkingsbesluit Financieel besluit Jeugdwet 2017
Intrekking Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2017
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Mandateringsbesluit 2018-1
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZawe NW. Fryslân
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Mandateringsbesluit 2018-1
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Verordening individuele inkomenstoeslag 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Financieel besluit Jeugdwet 2017
Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest...
Besluit tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân
Mandateringsbesluit 2016-2
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân
Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage kinderopvang
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie
Beleidsregels Wet Taaleis 2017