Vergunningen Doesburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doesburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doesburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vaststelling bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’ detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Doesburg 2019 detail
Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente Doesburg detail
Bestemmingsplan ‘Loddero 18’ vastgesteld detail
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Doesburg 2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Doesburg 2019 detail
Gemeente Doesburg - Reserveren standplaats op parkeerplaats voor bepaalde tijden - 5 Parkeervakken op de parkeerplaats nabij kruising Breedestraat x Beumerskamp detail
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019 detail
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Doesburg detail
Gemeente Doesburg - Parkeerverbod Forsythiastraat - Forsythiastraat t.h.v. huisnrs. 5 en 7 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’ detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’ detail
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Doesburg 2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening lig-, haven- en kadegelden 2019 detail
Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016 detail
Verordening Duurzaamheidslening 2017-2022 gemeente Doesburg detail
Verordening parkeerbelastingen Doesburg 2019 detail
Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening marktgeld 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Besluit omgevingsvergunning Tennisaccommodatie Looiersweg Doesburg detail
Financieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2019 voor jeugdhulp detail
Afvalstoffenverordening 2019 gemeente Doesburg detail
Besluit omgevingsvergunning Zomerweg 5 Doesburg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Blauwe Knoop deelgebied vispassage’ detail
Ontwerpbesluit tennisaccommodatie Looiersweg 4 Doesburg detail
Ontwerpbesluit Zomerweg 5 Doesburg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Loddero 18’ detail
Marktverordening Doesburg 2018 detail
Vaststelling ‘Parapluplan Parkeren’ detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Boekholtstraat’ en verleende omgevingsvergunning detail
Besluit omgevingsvergunning 3 twee-onder-een-kap woningen Grote Biesem detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Beinum 2012 - De Strijp 2018’ detail
Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2018 detail