7.4

Vergunningen Doesburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doesburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doesburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Doesburg - Instellen parkeerverbodszone - Binnenstad Doesburg
Doesburg - Instellen geslotenverklaring kernwinkelgebied - Kernwinkelgebied Doesburg
Doesburg - Instellen laad- en losplaatsen - Meipoortstraat en Markt te Doesburg
Doesburg - Instellen parkeerverbod en eenrichtingsweg - Forsythiastraat tussen de aansluitingen met de...
Doesburg - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hyacinthstraat 18 te Doesburg
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Legesverordening 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening parkeerbelastingen Doesburg 2021
Nadere regels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Doesburg 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening lig-, haven- en kadegelden 2021
Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2021
Verordening marktgeld 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’
Doesburg - Instellen parkeerverbod Notenstraat - Notenstraat 21, Doesburg
Doesburg - Instellen gele streep Halve Maanweg - Halve Maanweg, Doesburg
Doesburg - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Potsmaat 8, Doesburg
Doesburg - opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Monseigneur Bekkerslaan 41, Doesburg
Doesburg - Instellen gele streep Gasthuisstraat - Gasthuisstraat
Uitvoeringsbesluit bij Afvalstoffenverordening 2019 gemeente Doesburg
Wat vindt u van het ontwerpbestemmingsplan ‘Koppelweg naast 1a’?
Algemene Plaatselijke Verordening Doesburg 2020
Wat vindt u van het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Angerlo’?
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht...
Besluit bestemmingsplan ‘Halve Maanweg’ en de nieuwe geluidsregels
Ons besluit over wijzigingsplan ‘Eekstraat 13 te Doesburg’
Mandaatbesluit uitvoering artikelen 2:25, 5:13 en de overige gerelateerde toestemmingen/ontheffingen...
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Aanwijzingsbesluit secretaris Commissie van advies voor bezwaarschriften Doesburg
Mandaatbesluit Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen gemeente Doesburg
Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Doesburg 2020
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Doesburg 2020
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Verordening op de fractie-assistenten gemeente Doesburg 2020
Subsidieregeling Kindgebonden financiering voorschoolse educatie, gemeente Doesburg
Mandaatbesluit uitvoering Besluit tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Doesburg - instellen stopverbod gemotoriseerd verkeer - Meipoortwal te Doesburg
Vaststelling bestemmingsplan ‘Oranjesingel 2-4-6-8’
Doesburg - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - bij appartementencomplex Oranjesingel met...
Doesburg - Instellen eenrichtingsverkeer - Parkeerplaats tennisvelden Looiersweg