Vergunningen Doesburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doesburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doesburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 13 te Doesburg’ artikel 3.6 lid 1 sub a Wro
Bestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’
Ontwerpbesluit Eekstraat 16 / 16a Doesburg
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Doesburg 2020
Mandaatregeling gemeente Doesburg 2020
Legesverordening 2020
Nadere Regels Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Gemeente Doesburg 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening parkeerbelastingen Doesburg 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening lig-, haven- en kadegelden 2020
Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2020
Kwijtscheldingsbesluit 2020
Financiële verordening gemeente Doesburg 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’
Huisvestingsverordening Gemeente Doesburg 2020
Doesburg - Instellen parkeerverbod - Panovenweg
Doesburg - instellen gele streep - Hoogestraat
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjesingel 2-4-6-8’
Doesburg - Instellen openbare gehandicaptenparkeerplaats - Looiersweg - parkeerplaats bij tennisvelden
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’
Doesburg - Reservering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - T.h.v. ingang De Hoge Linie t.h.v. huisnrs....
Vaststelling bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’
Verordening Jeugdhulp gemeente Doesburg 2019
Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente Doesburg
Bestemmingsplan ‘Loddero 18’ vastgesteld
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Doesburg 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Doesburg 2019
Gemeente Doesburg - Reserveren standplaats op parkeerplaats voor bepaalde tijden - 5 Parkeervakken op...
Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Doesburg
Gemeente Doesburg - Parkeerverbod Forsythiastraat - Forsythiastraat t.h.v. huisnrs. 5 en 7
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’