Vergunningen Doetinchem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doetinchem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doetinchem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het wijzigen van de varkenshouderij en het bouwen van een kraamstal: Karnemelkweg 5 in Wehl detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Doetinchem 2019 detail
Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplannen zomerperiode detail
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn: Geert Grootestraat 22 in Doetinchem detail
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 naaldboom: Ds. Van Dijkweg 33 in Doetinchem detail
Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk lozen van bemalingswater t.b.v. aanleg van de riolering: A18 Bedrijvenpark in Wehl detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg: Berlagelaan 15 in Doetinchem detail
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning: Buitenplaats Wijnbergen, De Ketting ong. (kavel 476) in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis met een overkapping: Uijlenbroeklaan 19 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen op de eerste en tweede verdieping van het pand: Simonsplein 4 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bovenverdieping tot 2 appartementen: Raadhuisstraat 20 in Doetinchem detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het starten van indoor- en outdooractiviteiten met een fietscrossbaan, lasergamen, paintballen en airsoften: Koningsweg 5 in Wehl detail
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping: Weversveld 52 in Wehl detail
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de stadstuin: Schouwburgplein ong. (sectie C, perceelnr. 3739) in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik/bestemming van 2 kamers naar woning: Grotestraat 1 in Wehl detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen: Didamseweg 30 A in Wehl detail
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen: Havenstraat ong. (sectie L, perceelnr. 4827) in Doetinchem detail
Verleende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van dakisolatie op het dakbeschot en een inpandige constuctiewijziging: Van Hogendorplaan 58 in Doetinchem detail
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de kinderboerderij: Belderstraat 30 in Doetinchem detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit: Gaanderenseweg 319 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 5 eiken: Oude Doetinchemseweg 18 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco-unit op de buitengevel van het pand: Heezenstraat 43 C in Doetinchem detail
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek detail
Buurtvereniging Horoda, organiseren buurtfeest op zondag 14 juli 2019 in de Van Roggenstraat in Gaanderen, vergunning verleend. Tijdens het buurtfeest wordt de Van Roggenstraat afgesloten. detail
Elisabetta, exploitatievergunning voor het horecabedrijf gelegen in het pand Dr. Huber Noodtstraat 1 in Doetinchem, vergunning verleend. detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een lunchroom: Klootsemastraat 1 in Doetinchem detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand: Plantsoenstraat 89 A in Doetinchem detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand: Kelderlaan 12 in Doetinchem detail
Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erfafscheiding: naast Veenweg 6 in Wehl detail
Verlengen verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vis- en visproducten: Zonneplein ong. (winkelcentrum Oosseld) in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen: Zaagmolenpad 101 in Doetinchem detail
Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een 8-voetscontainer: Vlijtstraat 54 in Doetinchem detail
Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame: Bedrijvenweg 10 in Doetinchem detail
Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opbouw: Karper 51 in Doetinchem detail
Verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van pizza’s: Slotlaan ong. (buurtvoorziening De Huet) detail
Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit voor het starten van het bedrijf: De Bongerd 77 in Doetinchem detail
Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit voor het starten van het bedrijf: Klootsemastraat 1 in Doetinchem detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen: Hoofdstraat 9 in Gaanderen detail
Wet basisregistratie personen detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van een agrarisch bedrijfsgebouw naar een woning: Bezelhorstweg 31 C in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 36 bedrijfseenheden: Zaagmolenpad ong. (sectie O, perceelnr. 1465) in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand: Raadhuisstraat 34 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur: Van Zadelhoffplein 12 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand: Rekhemseweg 79 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning: nabij Kruisbergseweg 181 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 eik: Wilhelminastraat 10 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting op het terrein: Mosterdweg/Rijksweg (sectie I, perceelnr. 5419, 5213) in Gaanderen detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de dubbele woning: Pinnedijk 31 in Gaanderen detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 acacia: Kruisbergseweg 94 in Doetinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning voor het realiseren van 2 woningen in het pand: Emmastraat 2 en 2 A in Doetinchem detail