Vergunningen Doetinchem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doetinchem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doetinchem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hekwerk: Dudoklaan 6 in Doetinchem
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woningen op de Slijkakker 2, 4, 14 en 16 in Wehl
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van drie bomen: Hofstraat/Kennedylaan in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van de schutting: Dudoklaan 20 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, van Limburg Stirumlaan 33
Aanvraag omgevingsvergunning: Wehl, Keppelseweg 35
Aanvraag omgevingsvergunning: Wehl, Prinses Irenestraat 10
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Lorentzlaan 14
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Klootsemastraat 1
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, De Ketting 17
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Turfweg 12
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een signing op de voorkant van het pand Terborgseweg...
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Oude Doetinchemseweg 25
Verlengen beslistermijn: Doetinchem, Schaepmanlaan 17
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting...
Verleende omgevingsvergunning: Wehl, Nieuw Wehlseweg 21
Verlengen beslistermijn: Doetinchem, Heezenstraat 43 C
Verleende omgevingsvergunning: Wehl, Koningsweg 5
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg: De Ketting 108 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitweg: Nieuwstad 15 A in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vlonderpad: aan de Oude IJssel tussen de Stokhorstweg...
Verlengen beslistermijn: Gaanderen, Slakweg 45
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Lindenlaan 8
Verleende omgevingsvergunning: Gaanderen, Kerkstraat 7
Verleende omgevingsvergunning: Wehl, Doesburgseweg 6
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Keppelseweg 377
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Klootsemastraat 1
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Haareweg 90
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Beukenhage 3
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Vossenstraat 8
Verleende omgevingsvergunning: Gaanderen, Langstraat 20
Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Zjoekowstraat 62
Aanvraag omgevingsvergunning: Wehl, Lage Horst 44
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Keppelseweg 387
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Kruisbergseweg 59
Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Catharinastraat 3
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen Mosterdweg t.h.v. nr...
Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van 17 uitritten Plan Vijverberg Zuid (sectie L, perceelnrs....
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 reclamezuilen 1 op de hoek van de Stationstraat...
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw Kryptonstraat 32 in Wehl
gemeente Doetinchem - plaatsen laadpaal voor elektrisch laden Kruidenlaan - Doetinchem
gemeente Doetinchem - inrichten parkeervak voor elektrisch laden - Doetinchem
gemeente Doetinchem - plaatsen laadpaal voor elektrisch laden - Doetinchem
gemeente Doetinchem - aanwazijen parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Doetinchem
Voorbereiding van de bestemmingsplannen ‘Zonnepark Europaweg – 2019’ en ‘Lubberslaan 18a – 2019’ en de...
Sir James Horeca BV, terrasvergunning voor het pand Omdraai 9 in Doetinchem, vergunning verleend.
Wet basisregistratie personen
World of Dönerix, terrasvergunning voor het pand Waterstraat 12 in Doetinchem, vergunning verleend.
gemeente Doetinchem - aanleg gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan kenteken - Doetinchem
Herhaling bekendmaking 2 bestemmingsplannen tijdens zomervakantie