7.4

Vergunningen Doetinchem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doetinchem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doetinchem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Geen omgevingsvergunning voor het kappen van 5 berken en 1 den: Plakslagseweg 1 in Wehl
Geaccepteerde melding voor het saneren van asbesthoudende daken: Stadsheidelaan 15 in Doetinchem
Geaccepteerde melding voor het slopen van het pand: Beekseweg 23 in Wehl
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen (wijziging omgevingsvergunning 20120169):...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 12 populieren: Belderstraat 30 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 half vrijstaande woningen: Hof van Parijs ong. in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw: Bevrijdingsstraat 82 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden/verbouwen van de spoedeisende hulp: Kruisbergseweg 25...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen: Haafsweg 4 in Doetinchem
Gymnastiek- en Zaalsportvereniging Tempora Gaanderen, sinaasappelactie op zaterdag 31 oktober 2015 in...
Schuttersgilde Sint Martinus Gaanderen, Gildedag verplaatst naar 17 oktober 2015, vergunning verleend.
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een fysieke terreinafscheiding voor een gedeelte van...
Voorbereiding bestemmingsplannen
Musical Producties Gaanderen, speculaasactie in Gaanderen op zaterdag 28 november 2015, vergunning verleend.
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 kastanjeboom: Heinoordenweg 3 in Doetinchem
Geaccepteerde melding voor het saneren/verwijderen van asbestverdachte faber cv-haard in kamer en geiser...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 baniermasten en 1 vlaggenmast: Liemersweg 2 in Doetinchem
Geaccepteerde melding voor het veranderen van de inrichting: Fabriekstraat 17 B in Doetinchem
Geaccepteerde melding voor het starten van een inrichting: Terborgseweg 106 in Doetinchem
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand: Mercuriusstraat...
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 5 populieren: Bethlehemstraat 25 in Gaanderen
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mast t.b.v. telecommunicatie: nabij Ranonkelstraat...
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een technische ruimte t.b.v. veldverwarming: Lijsterbeslaan...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw: Donker Curtiuslaan 35 in Doetinchem
Verleende omgevingsvergunning voor het restaureren aan de buitenzijde van het gebouw: Grutstraat 49 in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 woningen: Vreeltstraat ong. (Landgoed Maetland) in...
Verleende omgevingsvergunning voor het het plaatsen van een open fietsenstalling, een dichte fietsenstalling,...
Geen omgevingsvergunning voor het kappen en afvoeren van populieren: Ellegoorsestraat ong. in Doetinchem
Geaccepteerde melding voor het veranderen van de inrichting: Lijsterbeslaan 101 A in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 eikenboom: Keppelseweg 229 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen (twee-onder-een-kap): Motketel ong. (perceelnrs....
Geaccepteerde melding uitweg: Ziggel 13 in Wehl
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 5 berken en 1 den: Plakslagseweg 1 in Wehl
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fysieke terreinafscheiding: 2e Loolaan 44 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een acacia: Slotlaan 18 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een bosje van ong. 1,3 ha: nabij Zelhemseweg ong. in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning: Ebro 18...
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een fysieke terreinafscheiding voor een gedeelte van...
Overzicht evenementen 2016
Sequoia, ontheffing sluitingsuur op vrijdag 23 oktober 2015, ontheffing verleend.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoor met bovenwoning...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-uitingen op de gevels...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen clubgebouw: Sportweg 6 in Doetinchem
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom: Loolaan 36 in Doetinchem
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 blauwceder: Ds. Van Dijkweg 45 in Doetinchem
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 50 populieren: Oude Wehlseweg 18 in Doetinchem
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 1 haagbeuk: nabij Slotlaan 51 in Doetinchem
Gemeente Doetinchem - Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats op kenteken Houtsmastraat nabij huisnummer...
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning: Buitenplaats Wijnbergen, De...
Gemeente Doetinchem - instellen parkeerverbodzone gedeelten Maria Montessoristraat en Majoor Bosshardtstraat...