Vergunningen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wet ruimtelijke ordening
Aanwijzing toezichthouders BRP
Vaststelling bestemmingsplan Zandeweg, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren Dongen, gemeente Dongen
Treasurystatuut 2020 gemeente Dongen
Leidraad invorderingen 2020 gemeente Dongen
Verordening Werkgeverscommissie gemeente Dongen 2020
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dongen 2019
Budgethoudersregeling 2019 Gemeente Dongen
Mandaatregeling gemeente Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2020
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2020
Intrekking Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Dongen 2017
Financiële verordening 2020
Besluit aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat 24, gemeente Dongen
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Heuvel 22, Dongen
Gemeente Dongen - Verkeersbesluit 79102 - Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, Groenstraat-Laagstraat
Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 1, Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Rosariopark, fase 4
Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - partiële herziening 2020 - De Salamander, gemeente Dongen
Kennisgeving bestemmingsplan en milieueffectrapport CCEP locatie Dongen “Notitie over de inhoud van het...
Vaststelling bestemmingsplan Perceelsplitsing Lage Ham 160, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Hoek Hoge Ham 120 en Geer
Ontwerpbestemmingsplan Zandeweg, gemeente Dongen
Archiefverordening gemeente Dongen 2019
Ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4
Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160, gemeente Dongen
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dongen 2019
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij...
Ontwerpbestemmingsplan Brabantpark, gemeente Dongen
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2018
Vaststelling bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75A, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan hoek Hoge Ham 120 - Geer, gemeente Dongen
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2019