Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening marktgeld Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening Starterslening Dongen 14-12-2018 14-02-2019 detail