Vergunningen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststelling bestemmingsplan Perceelsplitsing Lage Ham 160, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Hoek Hoge Ham 120 en Geer
Ontwerpbestemmingsplan Zandeweg, gemeente Dongen
Archiefverordening gemeente Dongen 2019
Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4
Ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160, gemeente Dongen
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dongen 2019
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij...
Ontwerpbestemmingsplan Brabantpark, gemeente Dongen
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2018
Vaststelling bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75A, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan hoek Hoge Ham 120 - Geer, gemeente Dongen
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019
Verordening marktgeld Dongen 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2019
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017
Verordening Starterslening Dongen
[Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk]
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13
Vastgesteld bestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk
Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen
Bestemmingsplan Laagstraat 30 in Dongen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 Gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Kerkstraat...
Intrekking beleidsregels artikel 13b Opiumwet
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een...
Vaststelling bestemmingsplan Heuvel 15, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o. , gemeente...
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een...
Ontwerpbestemmingsplan Laagstraat 30, Dongen
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg...
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2018