Vergunningen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4 detail
Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark, gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160, gemeente Dongen detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dongen 2019 detail
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk detail
Ontwerpbestemmingsplan Brabantpark, gemeente Dongen detail
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen detail
Vaststelling bestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13, gemeente Dongen detail
Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75A, gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan hoek Hoge Ham 120 - Geer, gemeente Dongen detail
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019 detail
Verordening marktgeld Dongen 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2019 detail
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019 detail
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 detail
Verordening Starterslening Dongen detail
[Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk] detail
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen detail
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten detail
Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk detail
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen detail
Bestemmingsplan Laagstraat 30 in Dongen detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt detail
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 Gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt detail
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Kerkstraat 50, Dongen detail
Intrekking beleidsregels artikel 13b Opiumwet detail
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een zonnepark aan de Eindsestraat ongenummerd, gemeente Dongen. detail
Vaststelling bestemmingsplan Heuvel 15, gemeente Dongen detail
Ontwerpbestemmingsplan Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o. , gemeente Dongen detail
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een zonnepark aan de Eindsestraat ongenummerd, gemeente Dongen. detail
Ontwerpbestemmingsplan Laagstraat 30, Dongen detail
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg 104, Dongen detail
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2018 detail
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - 's Gravenhoven in 's Gravenmoer detail
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Simon Vestdijkstraat detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2018 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2018 detail