Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dongen 2019 23-04-2019 23-06-2019 detail
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk 04-04-2019 04-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Brabantpark, gemeente Dongen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2018 01-03-2019 01-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen 21-02-2019 21-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13, gemeente Dongen 21-02-2019 21-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75A, gemeente Dongen 21-02-2019 21-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan hoek Hoge Ham 120 - Geer, gemeente Dongen 07-02-2019 07-04-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening marktgeld Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening Starterslening Dongen 14-12-2018 14-02-2019 detail
[Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk] 15-11-2018 15-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13 04-10-2018 04-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen 20-09-2018 20-11-2018 detail
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 06-09-2018 06-11-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen 23-08-2018 23-10-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk 23-08-2018 23-10-2018 detail
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen 22-08-2018 22-10-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt 19-07-2018 19-09-2018 detail
Bestemmingsplan Laagstraat 30 in Dongen 19-07-2018 19-09-2018 detail
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 Gemeente Dongen 24-05-2018 24-07-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen 03-05-2018 03-07-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt 19-04-2018 19-06-2018 detail
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Kerkstraat 50, Dongen 19-04-2018 19-06-2018 detail
Intrekking beleidsregels artikel 13b Opiumwet 23-03-2018 23-05-2018 detail
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een zonnepark aan de Eindsestraat ongenummerd, gemeente Dongen. 22-03-2018 22-05-2018 detail
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een zonnepark aan de Eindsestraat ongenummerd, gemeente Dongen. 22-03-2018 22-05-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o. , gemeente Dongen 22-03-2018 22-05-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Heuvel 15, gemeente Dongen 22-03-2018 22-05-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Laagstraat 30, Dongen 22-03-2018 22-05-2018 detail
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg 104, Dongen 08-03-2018 08-05-2018 detail
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2018 28-02-2018 28-04-2018 detail
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - 's Gravenhoven in 's Gravenmoer 22-02-2018 22-04-2018 detail
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Simon Vestdijkstraat 01-02-2018 01-04-2018 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2018 08-01-2018 08-03-2018 detail
Verordening rioolheffing gemeente Dongen 2018 08-01-2018 08-03-2018 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Dongen 2018 08-01-2018 08-03-2018 detail
Legesverordening Dongen 2018 08-01-2018 08-03-2018 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2018 08-01-2018 08-03-2018 detail