6.6

Vergunningen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2019
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019
Verordening marktgeld Dongen 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2019
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019
Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017
Verordening Starterslening Dongen
[Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk]
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13
Vastgesteld bestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk
Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11, gemeente Dongen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Dongen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt
Bestemmingsplan Laagstraat 30 in Dongen
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 Gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Kerkstraat...
Intrekking beleidsregels artikel 13b Opiumwet
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een...
Ontwerpbestemmingsplan Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o. , gemeente...
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake de aanleg van een...
Vaststelling bestemmingsplan Heuvel 15, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Laagstraat 30, Dongen
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg...
Besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2018
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - 's Gravenhoven in 's Gravenmoer
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Simon Vestdijkstraat
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2018
Verordening rioolheffing gemeente Dongen 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Dongen 2018
Legesverordening Dongen 2018
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2018
Verordening hondenbelasting Dongen 2018
Verordening afvalstoffenheffing Dongen 2018
Vastgesteld bestemmingsplan Eindsestraat 25 te Dongen
Paracommercie verordening gemeente Dongen 2017
Vaststelling Uitwerkingsplan De Beljaart, fase 4
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg...
Vaststelling 'Zuid en West Dongen - partiële herziening Windmolenweg 4', gemeente Dongen
Gemeente Dongen - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Dongepark
Gemeente Dongen - individuele gehandicaptenparkeerplaats - St. Josephstraat
Verordening jeugdhulp gemeente Dongen 2017