Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dongeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
T.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, de daarmee samenhangende beëinding van de GR DDFK en de in werkingtreding van de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest Noardeast-Fryslân en Dantumadiel per 1-1-2019 kan de GR DDFK worden opgeheven. 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden op leidingen 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019, gemeente Dongeradeel 28-12-2018 28-02-2019 detail
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 19-12-2018 19-02-2019 detail
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 12-12-2018 12-02-2019 detail
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit 12-12-2018 12-02-2019 detail
Wet Geluidhinder 21-11-2018 21-01-2019 detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 21-11-2018 21-01-2019 detail
gemeentelijke verordening Waddenzeegebied uit 1991 in te trekken 06-11-2018 06-01-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg 31-10-2018 31-12-2018 detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn, gemeente Dongeradeel 24-10-2018 24-12-2018 detail
M.e.r.beoordelingsbesluit Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn 24-10-2018 24-12-2018 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Anjum - Healbeamswei 12" 14-09-2018 14-11-2018 detail
Gemeente Dongeradeel - GGP Holwerd - Keningsstrjitte 12-09-2018 12-11-2018 detail
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) 07-08-2018 07-10-2018 detail
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit It Fintsje - It Fintsje Raard 27-07-2018 27-09-2018 detail
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 26-07-2018 26-09-2018 detail
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 26-07-2018 26-09-2018 detail
Verordening Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering voor de beschermde dorpsgezichten Dongeradeel) 26-07-2018 26-09-2018 detail
Wet Geluidhinder 25-07-2018 25-09-2018 detail
Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan “Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries” 25-07-2018 25-09-2018 detail
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan ‘Hantum - Ternaarderwei 1’ 25-07-2018 25-09-2018 detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel 20-07-2018 20-09-2018 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum 18-07-2018 18-09-2018 detail
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan “Anjum – Healbeamswei 12” 18-07-2018 18-09-2018 detail
Wet Geluidhinder 18-07-2018 18-09-2018 detail
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit Reigerstraatbrug (De Reiger) - Brug De Reiger 16-07-2018 16-09-2018 detail
Gemeente Dongeradeel - Gehandicaptenparkeerplaats aan de Keatsbuorren 8 te Nes - Nes 11-07-2018 11-09-2018 detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan “Dokkum – Hoedemakersweg” 11-07-2018 11-09-2018 detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg 11-07-2018 11-09-2018 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dongeradeel 2018 29-06-2018 29-08-2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 detail
Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum 06-06-2018 06-08-2018 detail
Gemeente Dongeradeel - Tijdelijk verkeersbesluit Schreiersbrug - Schreiersbrug westelijke rijbaan Dokkum 16-05-2018 16-07-2018 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’ 09-05-2018 09-07-2018 detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel 12-04-2018 12-06-2018 detail
Hantum Ternaarderwei 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) 21-03-2018 21-05-2018 detail