Vergunningen Dordrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dordrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dordrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan '1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2' ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan '1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2' ter inzage
Gemeente Dordrecht - Instellen geslotenverklaring gedeelte Vriesestraat - Vriesestraat
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen parkeervak opladen elektrische auto's - Cornelis de Wittstraat
gemeente Dordrecht - Aanwijzen 2e parkeervak opladen elektrische auto's - Lyra 1
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen parkeervak opladen elektrische auto's - Magnoliastraat
Gemeente Dordrecht - Instellen geslotenverklaring gedeelte Vriesestraat - Vriesestraat
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen 2e parkeervak opladen elektrische auto's - Boris Pasternak-erf 297
Gemeente Dordrecht, Besluit omgevingsvergunningsvrij Admiraalsplein 85 te Dordrecht
Gedeeltelijke intrekking Havenreglement Dordrecht
Wijziging mandaat, volmacht en machtiging havenmeester Havenbedrijf Rotterdam.
Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Planckstraat 63 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Kerkeplaat 9 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Provincialeweg 70 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een vergunning gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Zuidendijk 270 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Zuidendijk 270 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Douwe Aukesstraat Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Douwe Aukesstraat Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Grotekerksbuurt 10 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende ontheffing Vogelplein 34 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Vogelplein 34 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende ontheffing Kilweg 10 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Suze Groeneweg-erf 437 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Vogelplein 34 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Blauwpoortsplein Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Werf van Schouten 160 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een activiteitenbesluit milieubeheer Wolwevershaven 9 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Oranjelaan 97 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Oranjelaan 97 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Plan deel Molenzigt, Wilgenwende Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Houttuinen (naast Engelenburgerbrug,...
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Laan der Verenigde Naties 325 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Campanula 36 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Houttuinen (naast Engelenburgerbrug,...
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Kuipershaven 19 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kuipershaven 19 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een activiteitenbesluit milieubeheer Dubbeldamseweg Zuid 72...
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Blauwpoortsplein Dordrecht
Bekendmaking invoering cameratoezicht Kromhout, Vrieseplein, Cornelis De Wittstraat
Gemeente Dordrecht, verleende splitsing appartementsrechten Eduard Douwes Dekkerstraat / Bilderdijkstraat...
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst Laan van Braets 130 te Dordrecht
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Aletta Jacobs-erf 173 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Planckstraat 63 te DORDRECHT
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Grote Spuistraat 30-38 Dordrecht
Gemeente Dordrecht, omgevingsvergunningsvrij plan Halmaheiraplein 5 te Dordrecht
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Stek 13 te Dordrecht