Vergunningen Dordrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dordrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dordrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Slikveld 52 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Boomstraat 33 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Romboutslaan 34 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Loevestein 45 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Iepenlaan 1 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Voorstraat 337-339 Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Buiten Walevest 15 B te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Nieuwe Merwedeweg Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Nieuwe Merwedeweg Dordrecht detail
Vastgesteld bestemmingsplan '150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam' ter inzage detail
Gemeente Dordrecht, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Windsingel 20 Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Zuidendijk 165 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Saffier 2 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Voorstraat 17 Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, omgevingsvergunningsvrij plan Adelaarstraat t.h.v. nr. 2, Vogelbuurt Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Werkenmondestraat 8 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hofstraat 3 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hofje de Hoop 1 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Groenedijk 62 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Van Slingelandtlaan 31 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Hermann Hesse-erf t.h.v nr. 30/ 31 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hermann Hesse-erf t.h.v nr. 30/ 31 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Vissersdijk 33 detail
Gemeente Dordrecht - - Krispijnseweg 241 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Mildenburg 68 detail
Gemeente Dordrecht - Intrekken verkeersbesluit en opheffen verplichte rijrichting - Weeskinderendijk Beneden detail
Gemeente Dordrecht - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hermann Hesse-erf 72 detail
Gemeente Dordrecht - Instellen parkeerverbod parallel aan het spoor Laan der VN - Laan der VN/Max Gootelaan detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Admiraalsplein 1 Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Reewegpad 4 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Bankastraat 265 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Boomstraat 29 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Gevaertsweg 12 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Celsiusstraat 8 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Rudyard Kipling-erf 232 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Admiraalsplein 162 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Krommedijk 113 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Drakensteynlaan 35 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Krommedijk 2 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning aan de Oever van het Wantij, achter Oranjelaan 1 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Celsiusstraat 8 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Jacob Catsstraat 81 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Adelaarstraat t.h.v. nr. 2, Vogelbuurt Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Barkstraat 18 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning P.A. de Kok-plein 167 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Slangenburg 8 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning 's-Gravendeelsedijk nabij 10 / van Leeuwenhoekweg nabij 21 / bedtrijventerrein Louterbloemen Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Eikenlaan 92 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Eikenlaan 92 te Dordrecht detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Drakensteynlaan 35 te Dordrecht detail