Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dordrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dordrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dordrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Statenplein 140 te Dordrecht 04-04-2019 04-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kromhout 111 te Dordrecht 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Binnen Walevest 157 te Dordrecht 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Van Oldenbarneveltplein 6 te Dordrecht 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Voorstraat 258 A te Dordrecht 03-04-2019 03-06-2019 detail
Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022 02-04-2019 02-06-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Wolwevershaven Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Nieuwstraat 30 Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Zuiderpoort, Zuidendijk / Theophile de Bockstraat / H.W. Mesdagstraat Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Kamerlingh Onnesweg 1 Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en commissies gemeente Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Noordendijk 9 te Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Kamerlingh Onnesweg 63 te DORDRECHT 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, omgevingsvergunningsvrij plan Amazone 258 te Dordrecht 02-04-2019 02-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, geweigerde onttrekking woonruimte Toulonselaan 143 te Dordrecht 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Planckstraat 9 te Dordrecht 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Statenplein 140 te Dordrecht 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Van Oldenbarneveltplein 6 te DORDRECHT 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, omgevingsvergunningsvrij plan Dubbeldamseweg Zuid 362 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Assumburg 16 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Assumburg 46 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Baanhoekweg 38 te DORDRECHT 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Rijksstraatweg 174 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Amerstraat 31 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, maatwerkvoorschriften Merwedestraat 40 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Lindelaan 1 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning De Jagerweg 236 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende ontheffing Groenmarkt 113 en 121 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Prinsenstraat 12 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Vismarkt 1 te DORDRECHT 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Spuiweg 60 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Badweg 21 te Dordrecht 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van camperparkeerplaats op het parkeerterrein Energiehuis aan de Noordendijk - Noordendijk 250 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Lyra ter hoogte van huisnummer 1 (direct naast de reeds aanwezige laadpaal) - Lyra 1 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Instellen parkeerverbod gedeelte Madoerastraat - Madoerastraat 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Campanula ter hoogte van huisnummer 46 - Campanula 46 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Kameleonring ter hoogte van huisnummer 7 - Kameleonring 7 29-03-2019 29-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Stadswerven Wantij oever Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Blauwpoortsplein 13 Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Vriesestraat 156 Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Vriesestraat 156 Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Vriesestraat 156 Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Groenmarkt 9 te Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Noordendijk Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Vest 118 te Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Carneool (148) Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
RECTIFICATIE Gemeente Dordrecht, weigering omgevingsvergunning Vest 118 te Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht 28-03-2019 28-05-2019 detail