Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dordrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dordrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dordrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Aletta Jacobs-erf 374 te Dordrecht 16-04-2019 16-06-2019 detail
Het beleid inzake toezicht op asbestverwijdering door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ter aanvulling op de Nota VTH-beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2020 16-04-2019 16-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Lindelaan 1 te Dordrecht 16-04-2019 16-06-2019 detail
Beleidsregels inzake de invoering en uitbreiding van parkeerregulering gemeente Dordrecht 16-04-2019 16-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Hazelaarlaan 13 te Dordrecht 16-04-2019 16-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Abraham Kuyperweg 1 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Algemeen adres te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Ln der Verenigde Naties 101 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning gemeente Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning de Max Grootelaan, Leerpark Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Damplein Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Regenboogstraat 165 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Van Eesterenplein Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Amerstraat 31 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Van Oldenbarneveltplein 6 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, Omgevingsvergunningsvrij project, Laan der Verenigde Naties 101 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Van der Zaanstraat 1 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Krispijnseweg 68 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Admiraalsplein 92 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Spuiweg 60 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Kromhout 151 te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende ontheffing gemeente Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Wieldrechtse Zeedijk 104 B te Dordrecht 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Statenplein 140 te Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Vijverweg 25 te Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Wijnstraat 239 te Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Bankastraat 265 Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Provincialeweg 111 C te Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Vissersdijk 36 te Dordrecht 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van de Hazelaarlaan als 30 km/uur-zone - Hazelaarlaan 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Johan de Wittstraat ter hoogte van huisnummer 244 - Johan de Wittstraat 244 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Verplaatsing algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Top Naeffpad - parkeerterrein Energiehuis - Noordendijk 250 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Oudenhovenstraat ter hoogte van huisnummer 40 - Oudenhovenstraat 40 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - De kruising Hazelaarlaan/Dubbelsteijnlaan Oost aanwijzen als voorrangskruising - Hazelaarlaan 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Abeelstraat ter hoogte van huisnummer 35 (direct naast de reeds aanwezige laadpaal) - Abeelstraat 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Zeehavenlaan ter hoogte van huisnummer 106 - Zeehavenlaan 106 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Vest 108 te Dordrecht 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Wolwevershaven 6 te Dordrecht 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Tussen Malachiet / Aquamarijnweg Dordrecht 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Stadswerven Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Heelalstraat 38 te Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Weizigtpark Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Burgemeester Jaslaan 8 te Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Nabij Mijlweg 49 Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Dordrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Hofstraat 22 te Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Nabij Mijlweg 49 Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Dubbeldamseweg Zuid 233 te Dordrecht 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende vergunning Algemeen adres te Dordrecht 09-04-2019 09-06-2019 detail
Gemeente Dordrecht, verleende ontheffing Kilweg 10 Dordrecht 09-04-2019 09-06-2019 detail