Vergunningen Drechterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drechterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drechterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Oosterleek 10, Oosterleek
Nadere informatie aanvraag omgevingsvergunning kappen van 39 bomen in Drechterland
Verleende omgevingsvergunning gewijzigd Duijvenbrug 17, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen
Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Gemeente Drechterland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kadijk te Venhuizen
Ontwerp wijzigingsplan Kerkbuurt 66A
Vaststelling Wijzigingsplan ‘De Gouw 74
Vaststelling Wijzigingsplan ‘De Gouw 74
Ontwerp wijzigingsplan Kerkbuurt 66A
Gemeente Drechterland - instellen gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Raadhuisplein te Hoogkarspel
Besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Westerkerkweg tussen 76a en 78, Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Streekweg 40, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning kappen 39 bomen op diverse locaties in de gemeente Drechterland
Sloopmelding Hemmerbuurt 42, Hem
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 32, Schellinkhout
Gemeente Drechterland – voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument van vier panden in Westwoud
Aanwijzingsbesluit Boa op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank en Horecawet
Aanwijzingsbesluit Boa op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank en Horecawet
Verleende evenementenvergunning Foodfestival Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkbuurt, Wijdenes
Besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2019
Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 22 Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Visser-Roosendaalstraat 55, Venhuizen
Ingetrokken omgevingsaanvraag Kerkbuurt, Wijdenes, kadastraal bekend nummer L sectie 601, gemeente Venhuizen
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ELBAWEG 59
Verleende omgevingsvergunning Westerkerkweg 47A, Venhuizen
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ELBAWEG 59
Verleende omgevingsvergunning Molenwei 36 Hoogkarspel
Verleende omgevingsvergunning Streekweg 290 Hoogkarspel
Gemeente Drechterland - aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig...
Verleende omgevingsvergunning De Vang 6 Wijdenes
Geweigerde omgevingsvergunning Oostergouw 5, Venhuizen
Sloopmelding Streekweg 37, Hoogkarspel
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Noorderdracht 20A, Oosterblokker
Sloopmelding Hertog Willemweg 71 Hem
Verleende omgevingsvergunning Pastoor Konijnstraat 44 Hoogkarspel
Sloopmelding De Klamp 2/ (Hoofdstraat 71 te Bovenkarspel)
Sloopmelding Blokdijk 3 Wijdenes
Publicatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning milieu, Zittend 21 in Oosterblokker
Sloopmelding 't Akkertje 8, Hoogkarspel
Sloopmelding Oosterblokker 131, Oosterblokker
Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 22, Venhuizen
Sloopmelding Schakelstraat 15T, Westwoud
Aanvraag omgevingsvergunning Molenwei 36, Hoogkarspel
Verleende ontheffing geluidhinder werkzaamheden N505, Hoogkarspel
Sloopmelding Bernhardstraat 62 Hoogkarspel
Verleende omgevingsvergunning Blokdijk 5, Wijdenes
Aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend sectie T, nummer 12,598,599,670,846/ sectie S, nummer...