7.8

Vergunningen Drechterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drechterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drechterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-HollandNoord 1 juni 2020
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
VVrijstelling markten noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april...
Verleende omgevingsvergunning Kerkweg 19A, Venhuizen
Verleende ontheffing geluidhinder werkzaamheden reconstructie Hemmerbuurt, Hem
Verleende omgevingsvergunning Dr. Nuijensstraat 45, Westwoud
Sloopmelding Meeweg 5, Hem
Sloopmelding Zuiderkoggeweg 3, Hem
Ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Noord 2011, tweede herziening’
Besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2020
Ontwerp bestemmingsplan gedeeltelijke herziening Kerkbuurt Wijdenes
Ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid, tweede herziening’
Ontwerp bestemmingsplan gedeeltelijke herziening Kerkbuurt Wijdenes
Ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid, tweede herziening’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Drechterland Noord 2011, tweede herziening’
Verleende omgevingsvergunning Lekerweg 23, Wijdenes
Aanvraag omgevingsvergunning Wouter Smitstraat 18, Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning nabij t Roems 9, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning nabij t Akkertje 10, Hoogkarspel
Verleende omgevingsvergunning Zuiderkoggeweg 19, Hem
Sloopmelding Ravenstraat 92, Schellinkhout
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Drechterland
Verleende omgevingsvergunning Hemmerbuurt 1, Hem
Verleende omgevingsvergunning Driebanweg 23, Hem
Aanvraag omgevingsvergunning Laantje 26-32, Westwoud
Verleende omgevingsvergunning De Gouw 74, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Zuiderkoggeweg 19, Hem
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 119, Schellinkhout
Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Suidgeeststraat naast 89, Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 52a, Schellinkhout
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Zuideruitweg 12, Wijdenes
Uitgebreide procedure omgevingsaanvraag Noorderdracht 29A, Oosterblokker
Sloopmelding Zuiderdijk 16, Venhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Zuideruitweg 56, Wijdenes
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 mei 2020
Geweigerde omgevingsvergunning Westerwijzend 19, Hoogkarspel
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Verleende omgevingsvergunning nabij Noordervoert 53, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Zuideruitweg 58, Wijdenes
Aanvraag omgevingsvergunning Lekerweg 23, Wijdenes
Sloopmelding Westerwijzend 41, Hoogkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Blokdijk 30 Wijdenes
Kennisgeving publicatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Noorderdracht 20A te Oosterblokker’
Kennisgeving publicatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Noorderdracht 20A te Oosterblokker’
Aanvraag omgevingsvergunning Zuiderkoggeweg 19, Hem
Sloopmelding Pastoor Suidgeeststraat 27, Venhuizen
Verleende omgevingsvergunning De Gouw 68, Hoogkarspel
Verleende omgevingsvergunning Lekerweg 82, Wijdenes
Aanvraag omgevingsvergunning Westerkerkweg 44, Venhuizen