Vergunningen Drechtsteden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drechtsteden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drechtsteden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden detail
Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden detail
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden detail
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden detail
Organisatieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden detail
Organisatieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden detail
Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden detail
Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden detail
Beleidsregels re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden detail
Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden detail
Verordening werk en inkomen Drechtsteden detail
Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden detail
Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden detail
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden detail
Bekendmaking detail
Besluit intrekking mandaatbesluit openbar lichaam Drechtsteden Startersbeurs detail
Ondermandaatbesluit SCD en GBD detail
Mandaatbesluit Openbaar Lichaam Drechtsteden zelfstandigenregelingen detail
Subsidieregeling interne jobcoaching Drechtsteden detail
Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden/Zuid-Holland-Zuid 2016 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sociale Dienst Drechtsteden detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders binnen de Sociale Dienst Drechtsteden detail