Vergunningen Drechtsteden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drechtsteden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drechtsteden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden
Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Organisatieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden
Organisatieverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden
Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden
Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden
Beleidsregels re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden
Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden
Verordening werk en inkomen Drechtsteden
Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden
Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
Bekendmaking
Besluit intrekking mandaatbesluit openbar lichaam Drechtsteden Startersbeurs
Ondermandaatbesluit SCD en GBD
Mandaatbesluit Openbaar Lichaam Drechtsteden zelfstandigenregelingen
Subsidieregeling interne jobcoaching Drechtsteden
Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden/Zuid-Holland-Zuid 2016
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sociale Dienst Drechtsteden
Aanwijzingsbesluit toezichthouders binnen de Sociale Dienst Drechtsteden