Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
provincie Drenthe - Verkeersbesluit doorfietsroute, traject Taarlosebrug - Onlandweg - Tynaarlo
Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade aan BIJ12
Mandaatbesluit BIJ12 inzake de Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe
Besluit tot wijzigen tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming
Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
Bodemsanering; evaluatie locatie Europaweg West-Rijnstraat
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Royal FrieslandCampina in Beilen
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Bodemsanering; locatie Industrieweg 24 Meppel
Verzoek om goedkeuring van Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Cumapol Emmen B.V. in Emmen
Besluit voor De Valk Wekerom in Meppel
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit N374, Schoonloo - Westerbork -
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Royal FrieslandCampina in Beilen
Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en...
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen - N372 hm 4.9
Besluit voor Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle
Subsidieplafond Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero Noord B.V. in Wijster
Ontbrandingstoestemming voor Vuurwerkevents in Enschede
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Royal FrieslandCampina in Beilen
Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Besluit tot aanwijzing van Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied
Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)
Ontbrandingstoestemming voor Katan Vuurwerk in Schoonebeek
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming
Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer 2020
Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland
Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020
Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021
Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2019-2021
Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Bannerschultestraat 9-11 te Sleen
Besluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Meppelerweg 3 te Zuidwolde, gemeente De Wolden
Provincie Drenthe - N386 -
TUG-ontheffing Wet Luchtvaart voor ANWB Medical Air Assistance B.V. in Assen
 VIA 2019 softwareontwikkeling
VIA 2019 organisatie-innovatie
KEI 2019
Besluit voor De Waard Transport & Opslag B.V. in Meppel
Verhoging subsidieplafonds Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie 2019 ('Zonnelening')
VIA 2019 ontwikkelingsprojecten
Verordening vergoeding Statenfracties 2019