Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieplafonds 2022
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – tussen de Broeken...
Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Verlengde Hoogeveensche Vaart 185 te Nieuweroord, gemeente Hoogeveen
Bodemsanering; evaluatieverslag
Melding Bus-sanering locatie Boerpad 12 Ruinerwold
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – aan de Knijpe in...
Aanvraag omgevingsvergunning van Attero B.V. te Wijster inzake het verlengen van een proef voor het gebruiken...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – In de Branten, gelegen...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe
Ontbrandingstoestemming aan Vuurwerkevents te Enschede ten behoeve van het ontbranden van vuurwerk te...
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een reguliere procedure voor Kruisveld...
Provincie Drenthe - Aanwijzen parkeerplaatsen laadpunten elektrische auto’s en elektrische deelauto's...
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit, aanwijzing twee parkeerplaatsen voor laadpunten elektrische auto’s...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – percelen S593 en...
Terinzagelegging ontheffing Ontgrondingen – boswachterij Hooghalen te Zwiggelte
Besluit artikel 8:51b van de Awb (bestuurlijke lus) – aanpassen voorschriften en goedkeuren meetplan...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Perceel R1675 Zuiderdiep...
Belastingverordening Drenthe 2022
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022
Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021
Financiële verordening provincie Drenthe 2020
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenwet gemeente Westerveld
Bodemsanering; locatie voormalig tankstation aan de Rijksweg N-34 te Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, instemming...
Bodemsanering; locatie Pelikaanstraat 54 te Assen, gemeente Assen
Bodemsanering; locatie Franklinstraat 1 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking Instemming met...
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Perceel S673 in...
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve...
Melding Bus-sanering locatie Moerhoven (ong.), Nijensleek
Bodemsanering; locatie Sluisstraat 5-43 te Assen, gemeente Assen, beschikking Instemming met het deelsaneringsplan
Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021
Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Meerkoetlaan 3 te Paterswolde, gemeente Tynaarlo
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Kerklaan 16a...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Bosvak nabij...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – positieve afwijzing...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Aanvraag omgevingsvergunning van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster inzake verplaatsen ongediertebestrijding.
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Bos nabij Zwarte...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Bos nabij Grote...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Bos nabij Middelste...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Reglement van Orde Provinciale Staten van Drenthe 2021
Gedragslijn verlenen uitstel op POP3- en POP3+-beschikkingen provincie Drenthe
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve...
Bodemsanering; locatie Franklinstraat 1 te Hoogeveen, deelsaneringsplan
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Noteboomstraat...
Bodemsanering; locatie Sluisstraat 5-43 Assen, deelsaneringsplan