Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Besluit tot aanwijzing van Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied detail
Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming detail
Ontbrandingstoestemming voor Katan Vuurwerk in Schoonebeek detail
Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer 2020 detail
Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland detail
Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 detail
Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021 detail
Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2019-2021 detail
Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Bannerschultestraat 9-11 te Sleen detail
Besluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte detail
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Meppelerweg 3 te Zuidwolde, gemeente De Wolden detail
Provincie Drenthe - N386 - detail
TUG-ontheffing Wet Luchtvaart voor ANWB Medical Air Assistance B.V. in Assen detail
VIA 2019 organisatie-innovatie detail
 VIA 2019 softwareontwikkeling detail
KEI 2019 detail
Besluit voor De Waard Transport & Opslag B.V. in Meppel detail
Verhoging subsidieplafonds Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie 2019 ('Zonnelening') detail
VIA 2019 ontwikkelingsprojecten detail
Verordening vergoeding Statenfracties 2019 detail
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Mr. H. Smeengeweg 15 te Witteveen detail
TUG-ontheffing Wet luchtvaart aan SCHEDL Automotive System Service GmbH & Co. KG detail
Besluit voor Morssinkhof Plastics B.V. in Emmen detail
Intrekking lokale rechtspositieregelingen provincie Drenthe detail
TUG-ontheffing Wet Luchtvaart voor Stichting OpStap Groningen detail
Waarneming commissaris van de Koning in Drenthe detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018) detail
TUG-ontheffing Wet Luchtvaart voor ANWB Medical Air Assistance B.V. in Assen detail
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster detail
Ontbrandingstoestemming voor Backstage FX in Erm detail
Openstellingsbesluit Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3-subsidies provincie Drenthe) Maatregel 1 trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2018 detail
Vaststelling Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1 detail
Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019 detail
Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019 detail
Wijziging Subsidieplafond 2019 Subsidieregeling sportevenementen Drenthe detail
Kledingreglement provincie Drenthe 2019 detail
IKB-regeling provincie Drenthe detail
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie nabij Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut detail
Gedoogbeschikking voor Cubri Pallet Handelsmaatschappij B.V. in Schoonebeek detail
Ontwerpbesluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V. in Emmen detail
Bodemsanering; locatie Brugstraat 62-64 in Nieuwlande detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming detail
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor De Valk Wekerom in Meppel detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming detail
Openstellingsbesluit Maatregel Niet-productieve investeringen water 2019 detail
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2019 detail
Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe detail