7.3

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Ontwerpbesluit voor Koers Handel B.V. in Bovensmilde
Ontwerpbesluit voor Zuidema Handel en Recycling B.V. in Hoogeveen
Besluit en vvgb voor Attero B.V. in Wijster
Subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie
Besluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V. in Emmen
Besluit voor waterschap Vechtstromen in Almelo
Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen - N391/Emmerweg
Besluit voor FrieslandCampina Nederland B.V. in Beilen
Aanvraag en verlengen beslistermijn van DOC Kaas B.V. in Hoogeveen
Ontwerpbesluit voor Renewi Nederland B.V. in Hoogeveen
Ontwerpbesluit voor HortiRecycling B.V. in Tweede Exloërmond
Ontwerpbesluit voor De Mars C.V. in Coevorden
Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe
Subsidieregeling stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe
Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge...
MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2021
Besluit en vvgb voor Radio Controlled Modelvliegclub Assen in Ubbena
Besluit en vvgb voor Attero B.V. in Wijster
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit...
Mandaat- en volmachtbesluit inzake Innovatieprogramma groene chemie en circulaire economie 2021
Delegeren van de beslissingsbevoegdheid uit de artikelen 4 en 8 van de Wegenwet van Provinciale Staten...
Luchthavenregeling luchthaven kanaal B NZ 77 Emmer-Compascuum
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero B.V. in Wijster
Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Renewi Nederland B.V. in Hoogeveen
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit N34, ongelijkvloerse aansluiting Klijndijk - N34
Beslissing m.e.r.-beoordeling voor Joontjes B.V. Oliehandel in Meppel
Ontwerpbesluit voor AOC Nederland B.V. in Zandpol
Besluit voor Morssinkhof Plastics Emmen B.V. in Emmen
Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021
Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe
Beleidsregel Zon provincie Drenthe
Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam...
Besluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte
Aanvraag van Renewi Nederland B.V. in Hoogeveen
Criteria voor de uitvoering van de landelijke “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”
Besluit voor Oosting Metalen Recycling B.V. in Emmen
Aanvraag van Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden
Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe
Besluit voor Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht
Beslissing m.e.r.-beoordeling voor Wubben Noord B.V. in Assen
Besluit voor Noord Oost Recycling in Coevorden
Bodemsanering; evaluatie BUS locatie Het Grote Veld 2 te Assen
MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2021