Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Wijziging Luchtvaartverordening Drenthe 17-01-2019 17-03-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 16-01-2019 detail
Besluit voor DOC Kaas B.V. in Hoogeveen 16-01-2019 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 17-01-2019 detail
Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe 14-01-2019 14-03-2019 detail
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW optimaliseren gebruik bufferzones waterschap Hunze en Aa's 14-01-2019 14-03-2019 detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming 11-01-2019 detail
Verzoek van Cumapol Emmen B.V. in Emmen 03-01-2019 detail
Bodemsanering; locatie Baptistenkade 40 te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze 02-01-2019 detail
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe 27-12-2018 27-02-2019 detail
Subsidieplafond Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag van Attero Noord B.V. in Wijster 27-12-2018 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 27-12-2018 detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming 21-12-2018 detail
Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verhoging Subsidieplafond duurzaamheidslening hernieuwbare energie ('zonnelening') gemeente Noordenveld 2018 21-12-2018 21-02-2019 detail
Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bodemsanering; Vaststelling gebiedsplan en uitvoeringsplan gebiedsgerichte aanpak Hoogeveen 19-12-2018 detail
Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe 20-12-2018 20-02-2019 detail
Openstellingsbesluit POP3 investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 20-12-2018 20-02-2019 detail
Wijziging subsidieplafond 2018 Bedrijvenregeling Dutch TechZone 20-12-2018 20-02-2019 detail
Subsidieplafond Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Subsidieplafonds 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Subsidieplafond 2019 Bedrijvenregeling Dutch TechZone 20-12-2018 20-02-2019 detail
Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe 20-12-2018 20-02-2019 detail
Aanwijzing van activiteiten van Stichting RTV Drenthe als Dienst van Algemeen Economisch Belang 20-12-2018 20-02-2019 detail
Reglement van orde GS Drenthe 2018 20-12-2018 20-02-2019 detail
Besluitmandaat, machtiging en volmacht Human Resource mkb-regeling Drenthe 20-12-2018 20-02-2019 detail
Intrekking besluit tot het verlenen van ondermandaat in het kader van de actualisering van de Provinciale Monumentenlijst 20-12-2018 20-02-2019 detail
Besluit verlenen ondermandaat actualisering Provinciale Monumentenlijst 20-12-2018 20-02-2019 detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming 21-12-2018 detail
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming 21-12-2018 detail
Bodemsanering; Evaluatie BUS locatie Ritmeesterweg 6 in Hollandscheveld 19-12-2018 detail
Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 18-12-2018 detail
Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019 14-12-2018 14-02-2019 detail
Wijziging Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie 14-12-2018 14-02-2019 detail
Intrekking Beleidsregel Bewezen effectieve maatregelen Proeftuin Natura 2000 14-12-2018 14-02-2019 detail
Wijziging Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe 14-12-2018 14-02-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming 12-12-2018 detail
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster 12-12-2018 detail
Ontwerpbesluit voor STERCORE B.V. in Emmen 11-12-2018 detail
Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden 11-12-2018 detail
Intrekking Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak 07-12-2018 07-02-2019 detail
Wijziging Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe 07-12-2018 07-02-2019 detail