Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Melding Bus-sanering; locatie Stationsstraat 34-36 Coevorden 24-01-2023 24-03-2023 Details
Openbare kennisgeving: zittingen centraal stembureau 23-01-2023 23-03-2023 Details
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit, ontsluiting N857 - Ambachtenterrein Rolde - Zuid - N857 23-01-2023 23-03-2023 Details
Terinzagelegging wijziging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Oude... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning van Attero B.V. te Wijster inzake het verlengen en uitbreiden van een proef... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Aanwijzingsbesluit DAEB EK Wielrennen 2023 20-01-2023 20-03-2023 Details
Omgevingsvergunning voor DOC Kaas B.V. te Hoogeveen inzake het flexibiliseren van melkstromen en plaatsen... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Subsidieplafond 2023 Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0 19-01-2023 19-03-2023 Details
Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning voor Drentse Recycling Maatschappij B.V. voor het wijzigen van de locatie... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – langs de Linderweg... 13-01-2023 13-03-2023 Details
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor... 13-01-2023 13-03-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Hoogspanningsverbindingen... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Openbare kennisgeving Dag der kandidaatstelling 12-01-2023 12-03-2023 Details
Terinzagelegging van het ontwerp Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied 12-01-2023 12-03-2023 Details
Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen provincie Drenthe 11-01-2023 11-03-2023 Details
Bodemsanering; locatie Grolloërstraat 46 te Rolde, saneringsplan 10-01-2023 10-03-2023 Details
Bodemsanering; locatie Winklerprinsstraat 9-13 Assen, evaluatieverslag 09-01-2023 09-03-2023 Details
Bodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie inrit weide naast Modderwijk 1 te Noordscheschut 05-01-2023 05-03-2023 Details
Terinzagelegging verlenging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming –... 04-01-2023 04-03-2023 Details
Melding Bus-sanering; locatie Hoofdstraat 125 Zuidwolde 03-01-2023 03-03-2023 Details
Bodemsanering; locatie Het Vledder, voormalig gasfabriek te Meppel, evaluatieverslag 30-12-2022 28-02-2023 Details
Bodemsanering; locatie Valderseweg te Dwingeloo, evaluatieverslag 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning van Bontrup Vastgoed Ontwikkeling B.V. te Nieuw-Dordrecht 28-12-2022 28-02-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming –H1843, H1874,... 27-12-2022 27-02-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Groningen Airport... 27-12-2022 27-02-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – ZLO 00 R 417en... 27-12-2022 27-02-2023 Details
Subsidieplafond Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 reductie erfemissie waterschap Hunze en... 27-12-2022 27-02-2023 Details
Kennisgeving registratie aanduiding politieke groepering 27-12-2022 27-02-2023 Details
Besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet voor Attero B.V.... 23-12-2022 23-02-2023 Details
Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe 23-12-2022 23-02-2023 Details
Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 reductie erfemissie waterschap Hunze en Aa’s 23-12-2022 23-02-2023 Details
Subsidieregeling levensloopbestendig wonen 22-12-2022 22-02-2023 Details
Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe 22-12-2022 22-02-2023 Details
Intrekking Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen 22-12-2022 22-02-2023 Details
Intrekking Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie 22-12-2022 22-02-2023 Details
Belastingverordening provincie Drenthe 2023 22-12-2022 22-02-2023 Details
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe 22-12-2022 22-02-2023 Details
Omgevingsvergunning voor AOC Nederland B.V. te Zandpol inzake het inzetten van alternatieven voor de... 22-12-2022 22-02-2023 Details
Intrekking Subsidiegids Platteland 22-12-2022 22-02-2023 Details
Bodemsanering; locatie Grolloërstraat 46 te Rolde, sanerings(s)- en monitoringsplan 21-12-2022 21-02-2023 Details
Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ten behoeve van Nature Energy Netherlands B.V. 21-12-2022 21-02-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – K769, K790,... 19-12-2022 19-02-2023 Details
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – percelen aan... 19-12-2022 19-02-2023 Details
Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – wijzigen tenaamstelling... 19-12-2022 19-02-2023 Details
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – deels intrekken... 19-12-2022 19-02-2023 Details
Ontheffing stortverbod afvalstoffen buiten inrichtingen Loonbedrijf J. Petter te Echten 19-12-2022 19-02-2023 Details
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – Oude Gracht... 19-12-2022 19-02-2023 Details
Vaststelling van subsidieplafonds voor 2023 (Besluit subsidieplafonds 2023) 16-12-2022 16-02-2023 Details
Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe 16-12-2022 16-02-2023 Details