Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststellingsbesluit Collectieve beheerplannen 2020 en 2021
Besluit openstelling en subsidieplafond 2020 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie...
Vaststelling Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2020
Intrekking Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe
Provinicie Drenthe - -
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Besluit intrekking diverse subsidieregelingen
Intrekken lokale rechtspositieregelingen en beleidsregels provincie Drenthe
Organisatiebesluit provincie Drenthe 2020
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019
Vaststelling Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe
Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe
Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe
Vaststelling Subsidieplafond 2020 Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Subsidieplafonds 2020
Subsidiegids Platteland
Instellingsbesluit en Reglement Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe
Openstellingsbesluit SKNL 2020
Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe
Vaststelling Belastingverordening provincie Drenthe 2020
Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe
Verhoging Subsidieplafond duurzaamheidslening hernieuwbare energie ('zonnelening') gemeente Emmen 2019
Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s
Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers...
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Waterbeschikbaarheid landbouwsector 2019
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020
Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe
Provincie Drenthe - -
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht subsidiëring Economic Board Noord-Nederland 1 april 2019 – 1...
Wijzigingsverordening REP-SNN
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019
Instellingsbesluit en Reglement Adviescommissie POP3 Industriële verwerking
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Reglement Bestuurscommissies Wilg
Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Innovatie, Advies en Kennisdeling
Reglement Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep
Reglement Stuurgroep Hunze
Reglement Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa
Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur,...
Reglement Beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
Reglement Adviescommissie POP3 Veenkolonien