6.6

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2021
Instellingsbesluit stikstofbank
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe
Depositiebank Getec Park Emmen
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming - Dalerveensestraat...
Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Vuurwerkevents te Enschede ten behoeve van het ontbranden...
Subsidieplafond Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022
Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe
Bedrijvenregeling Drenthe
Terinzagelegging besluit op grond van artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming
Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit...
Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero B.V. in Wijster
Ontbrandingstoestemming voor Caffero GmbH in Zuidlaren
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Green Create Wijster B.V. in Wijster
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden
Kwaliteitscriteria 2.2 en Handreiking bij Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021
Provincie Drenthe - Gewijzigd verkeersbesluit N855, realiseren twee bushaltes en wijzigen maximumsnelheid...
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Besluit voor De Mars C.V. in Coevorden
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2021
Ontbrandingstoestemming voor Xena Vuurwerk B.V. in Drouwenermond
Ontbrandingstoestemming voor Caffero GmbH in Drouwen
Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe
Vaststelling en kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp Regionaal Waterprogramma Drenthe
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 softwareontwikkeling
Besluit voor AOC Nederland B.V. in Zandpol
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Green Create Wijster B.V. in Wijster
Subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020
Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Ontwerpbesluit voor Koers Handel B.V. in Bovensmilde
Ontwerpbesluit voor Zuidema Handel en Recycling B.V. in Hoogeveen
Besluit en vvgb voor Attero B.V. in Wijster
Subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie
Besluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V. in Emmen
Besluit voor waterschap Vechtstromen in Almelo