7.9

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020
Ontwerpbesluit voor De Mars C.V. in Coevorden
Bodembeschermingsvergunning Bodemsanering; locatie Molenlaan nabij nr 1 te Frederiksoord
Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen...
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers...
Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe
Vaststelling Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe
Vaststelling Mandaatbesluit voor de rijkstaken van de commissaris van de Koning
Ontwerpbesluit voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Aanvraag van Attero Noord B.V. in Wijster
Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe
Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 beschikkingen provincie Drenthe
Omgevingsvergunning: Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Alteveerstraat 125 te Hoogeveen
Omgevingsvergunning: ontwerpbesluit voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Bodemsanering; Evaluatie BUS locatie Graswijk 29 te Assen
Bodemsanering; locatie Mensingheweg 18 te Roden
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Bodemsanering; evaluatie Besluit Uniforme Saneringen locatie Faunapassage te Assen
Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit RVO.nl POP3-subsidies Drenthe
Bodemsanering; evaluatie BUS locatie Eppinge 3 in Annerveenschekanaal
Bodemsanering; evaluatieverslag BUS ter hoogte van Hoofdstraat 45a te Diever
Omgevingsvergunning: Besluit voor Cubri Recycling B.V. in Schoonebeek
VIA 2020 organisatie-innovatie
Besluit voor Royal FrieslandCampina in Beilen
MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2020
VIA 2020 ontwikkelingsprojecten
VIA 2020 softwareontwikkeling
MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020
Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kostenGAE, Routeontwikkelingsfonds en financiering...
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit - N372
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe
Bekendmaking Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34
Vaststellingsbesluit Collectieve beheerplannen 2020 en 2021
Besluit openstelling en subsidieplafond 2020 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie...
Intrekking Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe
Vaststelling Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2020
Provinicie Drenthe - -
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Besluit intrekking diverse subsidieregelingen
Intrekken lokale rechtspositieregelingen en beleidsregels provincie Drenthe
Organisatiebesluit provincie Drenthe 2020
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019
Vaststelling Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe
Vaststelling Subsidieplafond 2020 Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe
Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe