6.6

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het actualiseren van...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Randweg 1 in...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Bodemsanering; locatie het voormalige stortplaats Valderseweg te Dwingeloo, deelsaneringsplan
Aanvraag omgevingsvergunning voor KruisVeld Drenthe B.V. voor het bouwen van twee waterbassins
Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het actualiseren van...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Bodemsanering; locatie Collardslaan 5-7 te Assen, gemeente Assen, deelsaneringsplan
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Financiële verordening provincie Drenthe 2020
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Renewi Nederland B.V.
Ontwerpbesluit en ontwerpverklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Duurzaam Presterende...
: Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken...
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2021
Instellingsbesluit stikstofbank
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe
Depositiebank Getec Park Emmen
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming - Dalerveensestraat...
Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Vuurwerkevents te Enschede ten behoeve van het ontbranden...
Subsidieplafond Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022
Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe
Bedrijvenregeling Drenthe
Terinzagelegging besluit op grond van artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming
Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit...
Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero B.V. in Wijster
Ontbrandingstoestemming voor Caffero GmbH in Zuidlaren
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Green Create Wijster B.V. in Wijster
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden
Kwaliteitscriteria 2.2 en Handreiking bij Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021
Provincie Drenthe - Gewijzigd verkeersbesluit N855, realiseren twee bushaltes en wijzigen maximumsnelheid...