7.4

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen
Ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb voor Attero B.V. in Wijster
Besluit voor Op- en Overslag Meppel B.V. in Meppel
Besluit voor De Waard Transport & Overslag B.V. in Meppel
Besluit voor Solidus Solutions Board B.V. in Coevorden
Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën,...
Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa
Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil
Bekendmaking Instelling Landinrichtingscommissie Veenhuizen
Bekendmaking Instelling Stuurgroep Hunze
Bekendmaking Instelling Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep
Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek
Aanvraag van Cumapol Emmen B.V. in Emmen
Bekendmaking Instelling Bestuurscommissie Oude Willem
Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord- Nederland
Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024
Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE, Routeontwikkelingsfonds en financiering...
Aanvraag en verlengen beslistermijn van FrieslandCampina Ingredients Beilen in Beilen
Verklaring voor Attero B.V. in Wijster
Besluit voor Emmtec Services B.V. in Emmen
Melding Activiteitenbesluit van DSM Engineering Materials (Emmen) B.V. in Emmen
Bodemsanering; locatie Verlengde Havenstraat 1a te Beilen
Ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb voor Attero B.V. in Wijster
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Ontwerpbesluit van Noord Oost Recycling in Coevorden
Subsidieplafond Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe.
Asbestdakenregeling Drenthe
Verlengen Besluit mandaat, machtiging en volmacht Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken...
Besluit voor FrieslandCampina Kievit
Ontwerpbesluit van Drentse Recycling Maatschappij B.V. in Emmen
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Besluit voor Attero B.V. in Wijster
Bodemsanering; locatie Reviusplein te Hoogeveen
Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024
Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe
Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024
Besluit verlenen ondermandaat actualisering Provinciale Monumentenlijst
Aanwijzing Risicogebied wolvenschade
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming
Aanvraag van FrieslandCampina Kievit in Meppel
Vaststelling subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Talentontwikkeling
Subsidieregeling Talentontwikkeling
Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023
Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024
Bodemsanering; NAM-locatie De Wijk 5 in Echten
Ontwerpbesluit voor Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht
Ontwerpbesluit voor De Waard Transport & Overslag B.V. in Meppel
Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Ontwerpbesluit voor Op- en Overslag Meppel B.V. in Meppel