6.5

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming
Aanvraag van FrieslandCampina Kievit in Meppel
Vaststelling subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Talentontwikkeling
Subsidieregeling Talentontwikkeling
Reglement Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023
Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024
Bodemsanering; NAM-locatie De Wijk 5 in Echten
Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Ontwerpbesluit voor De Waard Transport & Overslag B.V. in Meppel
Ontwerpbesluit voor Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht
Ontwerpbesluit voor Op- en Overslag Meppel B.V. in Meppel
Ssubsidieplafond 2021 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0
Subsidieregeling Podium Platteland 2.0
Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020
Subsidieplafonds 2021
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero Noord B.V. in Wijster
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Morssinkhof Plastics Emmen B.V. in Emmen
Ontwerpbesluit voor Oosting Metalen Recycling B.V. in Emmen
Openstellingsbesluit SKNL voor Natura2000-herstelmaatregelen 2021-2027
Belastingverordening Drenthe 2021
Openstellingsbesluit SKNL 2021
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe
Verlenging Besluit Mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Human Resource...
Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerweg) op de N34
Ontwerpbesluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte
Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op de N34 en de nabijgelegen...
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Instellingsbesluit Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)
Besluit voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Vaststelling Belastingverordening provincie Drenthe 2020
Subsidieregeling Dorpsinitiatieven
Aanvraag van Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW reductie erfemissie Drentse Veenkoloniën waterschap Hunze...
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Beleidsregel Zon provincie Drenthe
Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero Management B.V. in Wijster
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Subsidieregeling Incidentele Culturele projecten Drenthe
Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020
Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024
Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020
Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven
Subsidieregeling Cultuurhistorie Drenthe
Subsidieregeling Archeologie en Publiek
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet Luchtvaart
Wijziging subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe...