7.4

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit voor De Mars C.V. in Coevorden
Bodemsanering; evaluatieverslag Stationsstraat 5 in Gieten
Ontwerpbesluit voor DSM Engineering Plastics B.V. in Emmen
Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats N372 Brunlaan te Peize
Ontwerpbesluit voor RCMA in Ubbena
Openstellingsbesluit SKNL 2020
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe
Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe
Kredietsubsidieplafond Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020
Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe
Instelling en reglement Commissie Landelijk Gebied 2020
Besluit van Zuidema Holding Hoogeveen B.V. in Hoogeveen
Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021
Provincie Drenthe - Wijzigen weginrichting en maximumsnelheid, overeenkomstig de aangemerkte verkeersfunctie...
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland
Reglement voor de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe
Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Aanvraag van Zuidema Holding Hoogeveen B.V. in Hoogeveen
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Wijziging Subsidieplafond Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Beslissing m.e.r.-beoordeling van Kok Meppel B.V. in Meppel
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe
Verordening vergoeding Statenfracties 2020
Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake de Subsidieregeling opruiming...
Subsidieregeling opruimen drugsafval Drenthe 2020
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en Commissaris van de Koning van Drenthe
Verordening Statengriffie Drenthe
Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020
Ontwerpbesluit voor De Mars C.V. in Coevorden
Bodembeschermingsvergunning Bodemsanering; locatie Molenlaan nabij nr 1 te Frederiksoord
Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe
Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen...
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers...
Vaststelling Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe
Vaststelling Mandaatbesluit voor de rijkstaken van de commissaris van de Koning
Ontwerpbesluit voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Aanvraag van Attero Noord B.V. in Wijster
Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe
Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 beschikkingen provincie Drenthe
Omgevingsvergunning: Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Alteveerstraat 125 te Hoogeveen