7.4

Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning: ontwerpbesluit voor Teijin Aramid B.V. in Emmen
Bodemsanering; Evaluatie BUS locatie Graswijk 29 te Assen
Bodemsanering; locatie Mensingheweg 18 te Roden
Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming
Bodemsanering; evaluatie Besluit Uniforme Saneringen locatie Faunapassage te Assen
Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit RVO.nl POP3-subsidies Drenthe
Bodemsanering; evaluatie BUS locatie Eppinge 3 in Annerveenschekanaal
Bodemsanering; evaluatieverslag BUS ter hoogte van Hoofdstraat 45a te Diever
Omgevingsvergunning: Besluit voor Cubri Recycling B.V. in Schoonebeek
VIA 2020 organisatie-innovatie
Besluit voor Royal FrieslandCampina in Beilen
MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020
MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2020
VIA 2020 ontwikkelingsprojecten
VIA 2020 softwareontwikkeling
Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kostenGAE, Routeontwikkelingsfonds en financiering...
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit - N372
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe
Bekendmaking Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34
Vaststellingsbesluit Collectieve beheerplannen 2020 en 2021
Besluit openstelling en subsidieplafond 2020 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie...
Intrekking Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe
Vaststelling Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2020
Provinicie Drenthe - -
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Besluit intrekking diverse subsidieregelingen
Organisatiebesluit provincie Drenthe 2020
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019
Intrekken lokale rechtspositieregelingen en beleidsregels provincie Drenthe
Vaststelling Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe
Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe
Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe
Vaststelling Subsidieplafond 2020 Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0
Subsidieplafonds 2020
Instellingsbesluit en Reglement Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe
Subsidiegids Platteland
Openstellingsbesluit SKNL 2020
Vaststelling Belastingverordening provincie Drenthe 2020
Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe
Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe
Verhoging Subsidieplafond duurzaamheidslening hernieuwbare energie ('zonnelening') gemeente Emmen 2019
Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s
Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers...
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Waterbeschikbaarheid landbouwsector 2019