Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning voor Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. voor het plaatsen van een tankpit
Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Parkeerterrein, Kromme Elleboog te Meppel, gemeente Meppel
Bodemsanering; locatie De Pampert 2 te Coevorden, gemeente Coevorden, instemming met het evaluatieverslag
Evaluatieverslag BUS-sanering locatie Het Grote Veld 2 te Assen, gemeente Assen
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Soortenbescherming – Peize Zuid
Bodemsanering; locatie Hulseboschgat, gemeente Tynaarlo, instemming met het evaluatieverslag
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – M1308 Ruinerwold
Bodemsanering; locatie Emmerweg 8 te Dalen, gemeente Coevorden, beschikking saneringsplan
Provincie Drenthe - N391, ongelijkvloerse aansluiting Emmerweg - N391
Rectificatie kennisgeving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – diverse percelen...
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Drentse Recycling Maatschappij...
Terinzagelegging vergunning ontgrondingen – plaatselijk bekend Gagelmaat te Westerbork
Bodemsanering; locatie Kaapweg 2 te Meppel, saneringsplan
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Weyerswold...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – nabij Vrijheidslaan...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Dwarsdijk Dalerveen
Bodemsanering; locatie NAM locatie GSV te Drouwenermond, gemeente Aa en Hunze
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Terinzagelegging aanvulling ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming –...
Provincie Drenthe - Verkeersbesluit, N374 km 45.750, wijzigen voorrangsregeling (brom)fietsverkeer -...
Provincie Drenthe - Wijzigen verkeerstekens N372 kruisend met de Dwazziewegen -
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Horti Recycling in Tweede...
Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Xena Vuurwerk B.V. te Ede ten behoeve van het ontbranden...
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en Vertegenwoordiging...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Oranjelaan...
Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het actualiseren van...
Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Randweg 1 in...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Bodemsanering; locatie het voormalige stortplaats Valderseweg te Dwingeloo, deelsaneringsplan
Aanvraag omgevingsvergunning voor KruisVeld Drenthe B.V. voor het bouwen van twee waterbassins
Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het actualiseren van...
Bodemsanering; evaluatieverslag
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Bodemsanering; locatie Collardslaan 5-7 te Assen, gemeente Assen, deelsaneringsplan
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Financiële verordening provincie Drenthe 2020
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Renewi Nederland B.V.
Ontwerpbesluit en ontwerpverklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...
Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor...
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Duurzaam Presterende...
: Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen...