Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Afvalstoffenverordening 2019 detail
Benoemingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand detail
Benoemingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van zonnepark Dorhout Mees te Biddinghuizen detail
Ontwerp wijzigingsplan Dronten – Hanzekwartier – De Noord 34 (20401) en Intrekking omgevingsvergunning Milieu De Noord 34. detail
Beleidsreges reiskostenvergoeding re-integratie gemeente Dronten 2019 detail
Afvalstoffenverordening 2019 detail
Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Dronten 2019 detail
Regeling commissie naamgeving openbare ruimten gemeente Dronten 2019 detail
Beleidsregels tweede (bedrijfs)woningen buitengebied detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel De Terminator 8 te Dronten detail
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp besluiten bestemmingsplan Partiële herziening Dormio resort Veluwemeer (8031) detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van zonnepark Flevonice te Biddinghuizen detail
Ondermandaatbesluit leerlingenvervoer detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Dronten – Olsterweg 1 (D4015) detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten Poort van Dronten (D2002) en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Poort van Dronten detail
Ontwerp wijzigingsplan Sprengerlaan 6 Dronten (D4016) detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Dronten, Reveweg 8 (D4007) detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Tarpanweg 7 (D4017) detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een bewaarloods aan de Wisentweg 27 te Dronten detail
Vastgesteld 2e uitwerkingsplan De Graafschap (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling) detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002) en ontwerp omgevingsvergunning detail
Gemeente Dronten - Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Zuidsingel te Swifterbant detail
Verordening op de raadscommissie(s) 2017 detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het uitbreiden van de bestaande fustenopslag een het Olsterpad 2 te Dronten detail
Verordening pop de rekenkamer detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van zonnepark Dorhout Mees te Biddinghuizen detail
Gemeente Drotnen - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - aan De Hooiberg te Biddinghuizen detail
Verordening klanjbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2019 detail
Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Dronten 2018 detail
Reglement van orde van de raad 2017 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim 19 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim te Dronten detail
Reglement ambtelijke organisatie 2019 detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel De Terminator 8 te Dronten detail
Verordening naamgeveing en nummering (adressen) gemeente Dronten2019 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Biddinghuizen – Kubbeweg 17 detail
Legesverordening 2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN BIJ VOLMACHT detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Lijzijde te Dronten detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Dukdalf te Dronten detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder detail
Mandaatbesluit 2018 detail
Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dronten 2019 detail
Ontwerp 2e uitwerkingsplan De Graafschap (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling) detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het uitbreiden van de bestaande fustenopslag aan het Olsterpad 2 te Dronten detail
Gemeente Dronten - Gehandicaptenparkeerplaats - De Tros te Dronten detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg 25 te Swifterbant detail