Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Benoemingsbesluit buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Dronten – Sprengerlaan 6 (D40005)
Gemeente Dronten - Herinrichting - De Zuid, Walvisstraat en De Rede
Gemeente Dronten - Herinrichting - De Helling en De Noord
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Dronten – Sprengerlaan 6 (D40005)
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg...
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van zonnepark Flevonice te Biddinghuizen.
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Afvalstoffenverordening 2019
Benoemingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand
Benoemingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van zonnepark Dorhout Mees te Biddinghuizen
Ontwerp wijzigingsplan Dronten – Hanzekwartier – De Noord 34 (20401) en Intrekking omgevingsvergunning...
Beleidsreges reiskostenvergoeding re-integratie gemeente Dronten 2019
Afvalstoffenverordening 2019
Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Dronten 2019
Regeling commissie naamgeving openbare ruimten gemeente Dronten 2019
Beleidsregels tweede (bedrijfs)woningen buitengebied
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel De Terminator...
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp besluiten bestemmingsplan Partiële herziening Dormio...
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van zonnepark Flevonice te Biddinghuizen
Ondermandaatbesluit leerlingenvervoer
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Dronten – Olsterweg 1 (D4015)
Ontwerp wijzigingsplan Sprengerlaan 6 Dronten (D4016)
Terinzagelegging ontwerpbesluiten Poort van Dronten (D2002) en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein...
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Dronten, Reveweg 8 (D4007)
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Tarpanweg 7 (D4017)
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een bewaarloods aan de Wisentweg 27...
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002) en ontwerp omgevingsvergunning
Gemeente Dronten - Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Zuidsingel te Swifterbant
Vastgesteld 2e uitwerkingsplan De Graafschap (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling)
Verordening op de raadscommissie(s) 2017
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het uitbreiden van de bestaande fustenopslag een het Olsterpad...
Verordening pop de rekenkamer
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van zonnepark Dorhout Mees te Biddinghuizen
Gemeente Drotnen - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - aan De Hooiberg te Biddinghuizen
Verordening klanjbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2019
Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Dronten 2018
Reglement van orde van de raad 2017
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim 19
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim te...
Reglement ambtelijke organisatie 2019
Mandaatbesluit heffingsambtenaar
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel De Terminator...
Verordening naamgeveing en nummering (adressen) gemeente Dronten2019
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Biddinghuizen – Kubbeweg 17
Legesverordening 2019
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN BIJ VOLMACHT
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Lijzijde te Dronten