Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vrijstellingsbesluit warenmarkten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland
Rectificatie Mandaat- en volmachtbesluit 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 26 maart 2020
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland houdende voorschriften ter voorkoming van...
Mandaatbesluit heffingsambtenaar
Terinzagelegging vastgesteld besluit realiseren van carports met zonnepanelen op het parkeerterrein achter...
Terinzagelegging ontwerpbesluit uitbreiding bierbrouwerij, Reveweg 12 te Dronten
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002)
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp besluit Nieuwe natuur Oostkant Dronten (D5001)
Gedragscode gemeente Dronten 2020
Gemeente Dronten - aanwijzen van locaties laadpalen voor elektrische voertuigen - meerdere locaties binnen...
BEKENDMAKING ZIENSWIJZEPROCEDURE CONCEPTBESLUIT PLAATSING ONDERGRONDSE CONTAINER BLAASBALG TE DRONTEN.
Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
Terinzagelegging vastgesteld besluit “Swifterbant-Rivierduinweg 8 (D40006)”
Terinzagelegging ontwerpbesluit Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Dronten-Hanzekwartier-Havenkade...
Terinzagelegging ontwerpbesluiten Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Hanzekwartier (2040)
Gemeente Dronten - Twee algemene gehandicapten parkeerplaatsen - De Ketting, op parkeerterrein bij kerkcentrum...
Gemeente Dronten - Algemene Gehandicapten parkeerplaats - Educalaan ter hoogte van nummer 39
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Rosmolen 17 Biddinghuizen
Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Terinzagelegging ontwerpbesluiten verklaring van geen bedenkingen Tarpanweg 25 te Swifterbant
Subsidieregeling tegemoetkoming kosten peuteropvang, VVE-peuteropvang en VVE-hele/halve dagopvang gemeente...
Regeling garantstelling en verstrekking van geldleningen 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Gemeente Dronten - Aanwijzen Gehandicapten Parkeerplaats - nabij Lijzijde 201 te Dronten
Terinzagelegging ontwerpbesluiten realiseren van carports met zonnepanelen op het parkeerterrein achter...
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
gemeente Dronten - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - De Stag 55 te Dronten
Gemeente Dronten - Intrekken gehandicaptenparkeerplaats - Het Spectrum 4 Dronten
Gemeente Dronten - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - De Oeverloper 437 Dronten
Vastgesteld wijzigingsplan Dronten Rietsemalaan 2 (D40007)
Gemeente Dronten - Intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De oeverloper 285 te Dronten
Mandaatbesluit heffingsambtenaar
Financiële verordening gemeente Dronten 2020
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002), omgevingsvergunning...
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - Slegge 7 Swifterbant
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dronten 2019
Legesverordening 2020
Treasurystatuut gemeente Dronten 2020
Verordening individuele studietoeslag gemeente Dronten 2019
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening OZB 2020
Delegatiebesluit werkgeverschap raad Dronten 2019
Verordening werkgeverscommissie 2019
Verordening marktgeld 2020
Verordening precariobelasting 2020