7.6

Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Tros 47 Dronten
Ontwerp wijzigingsplannen ‘Dronten – Haringweg 11 (D40008)’, ‘Dronten – Lisdoddeweg 21 (D40009)’ en ‘Dronten...
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Rede 77 Dronten
Terinzagelegging ontwerpbesluiten ‘Dronten – Woningbouw De Boeg’
Vooraankondiging en inspraak Ruimtelijke Hoofdstructuur Swifterbant Zuid
Gemeente Dronten - Gehandicaptenparkeerplaats - De Oeverloper 353 Dronten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 1 juli 2020
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Dronten 2020
Gemeente Dronten - - De Ontmoeting 16 Dronten
Verordening werkgeverscommissie 2019
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Dronten – Knooplaan 1 (D4006)
Verordening VROM Starterslening
Verordening huishoudelijk reglement van het presidium Dronten 2013
Legesverordening 2020
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden gemeente Dronten 2015
Algemene subsidieverordening 2017
Verordening op de raadscommissie(s) 2017
Verordening op het onderzoeksrecht
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Algemene plaatselijke verordening Dronten
Financiële verordening gemeente Dronten 2020
Verordening gemeentelijke rekenkamer Dronten
Verordening precariobelasting 2020
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Dronten 2019
Verordening Blijverslening gemeente Dronten
Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Controleverordening 2016
Marktverordening Dronten 2013
Verordening Auditcommissie Dronten 2018
Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Dronten
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Dronten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 15 juni 2020
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Dronten 2020
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Dronten 2020
Verordening sociaal Domein gemeente Dronten
Aanwijzingsbesluit griffier en adjunct griffier van de gemeente Dronten
Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland i juni 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 11 mei 2020
Gemeente Dronten - intrekken verkeersbesluit B17.002724 - nabij Lancasterdreef 35A te Dronten
Terinzagelegging vastgestelde besluit voor de uitbreiding van de bierbrouwerij, Reveweg 12 te Dronten
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Hanzekwartier (2040)
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Dronten-Hanzekwartier-Havenkade
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 11 mei 2020
Gemeente Dronten - intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Lijzijde 209 te Dronten
Gemeente Dronten - Aanwijzen GPP - Lucernehof 20 Biddinghuizen
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 29 april 2020
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Dronten – Woningbouw De Boeg (D1003)