Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Dronten, Reveweg 8 (D4007) 20-06-2019 20-08-2019 detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten bestemmingsplan Tarpanweg 7 (D4017) 13-06-2019 13-08-2019 detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het realiseren van een bewaarloods aan de Wisentweg 27 te Dronten 13-06-2019 13-08-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002) en ontwerp omgevingsvergunning 12-06-2019 12-08-2019 detail
Gemeente Dronten - Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Zuidsingel te Swifterbant 12-06-2019 12-08-2019 detail
Vastgesteld 2e uitwerkingsplan De Graafschap (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling) 12-06-2019 12-08-2019 detail
Verordening op de raadscommissie(s) 2017 05-06-2019 05-08-2019 detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten voor het uitbreiden van de bestaande fustenopslag een het Olsterpad 2 te Dronten 05-06-2019 05-08-2019 detail
Verordening pop de rekenkamer 29-05-2019 29-07-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van zonnepark Dorhout Mees te Biddinghuizen 29-05-2019 29-07-2019 detail
Gemeente Drotnen - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - aan De Hooiberg te Biddinghuizen 29-05-2019 29-07-2019 detail
Verordening klanjbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Dronten 2018 28-05-2019 28-07-2019 detail
Reglement van orde van de raad 2017 28-05-2019 28-07-2019 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim 19 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim te Dronten 22-05-2019 22-07-2019 detail
Reglement ambtelijke organisatie 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar 15-05-2019 15-07-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel De Terminator 8 te Dronten 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verordening naamgeveing en nummering (adressen) gemeente Dronten2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Biddinghuizen – Kubbeweg 17 08-05-2019 08-07-2019 detail
Legesverordening 2019 29-04-2019 29-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN BIJ VOLMACHT 18-04-2019 18-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement: STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats - Dukdalf te Dronten 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Dronten - Besluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats - Lijzijde te Dronten 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 09-04-2019 09-06-2019 detail
Mandaatbesluit 2018 09-04-2019 09-06-2019 detail
Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dronten 2019 04-04-2019 04-06-2019 detail
Ontwerp 2e uitwerkingsplan De Graafschap (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling) 03-04-2019 03-06-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het uitbreiden van de bestaande fustenopslag aan het Olsterpad 2 te Dronten 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Dronten - Gehandicaptenparkeerplaats - De Tros te Dronten 28-03-2019 28-05-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg 25 te Swifterbant 21-03-2019 21-05-2019 detail
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Poort van Dronten (D2002) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ondermandaatbesluit OFGV 2019 19-03-2019 19-05-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het realiseren van een bewaarloods aan de Wisentweg 27 te Dronten 14-03-2019 14-05-2019 detail
Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 11-03-2019 11-05-2019 detail
Tijdelijke herziening van het Afwijkingenbeleid 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Dronten - Verkeersbesluit B19.000332 Instellen stopverbod ten noorden van de busbaan ter hoogte van de uitrit van de brandweerkazerne - De Noord te Dronten 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Dronten - Verkeersbesluit B19.000327 Instellen van één gereserveerde parkeerplaats arts en één algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het gezondheidscentrum - Beursstraat te Dronten 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Dronten - Verkeersbesluit B19.000330 Opheffen van blauwe zone (halfuur) aan De Oost en de twee parkeerplaatsen aan te duiden voor taxi/taxibusjes - De Oost te Dronten 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 01-03-2019 01-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad: STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland: STEMMEN BIJ VOLMACHT 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad : STEMMEN BIJ VOLMACHT 01-03-2019 01-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 01-03-2019 01-05-2019 detail
Terinzagelegging vastgestelde besluiten Woongebieden gemeente Dronten (D1000) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Dronten – Olsterweg 1(D4015) 27-02-2019 27-04-2019 detail