Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Voorgenomen verkoop perceel grond gelegen op bedrijventerrein “Oldebroekerweg” 30-01-2023 30-03-2023 Details
Intrekken aanvraag voor handelen in strijd met regels RO (huisvesten van arbeidsmigranten) aan Educalaan... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor handelen in strijd met regels RO (huisvesten internationale medewerkers) aan De Buiskap... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor kappen van een boom aan De Meridiaan 1 Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor Koningsdag 2023 in centrum Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor bouwen van een woning aan parkresidentie fase 3, kavel 67 te Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor tijdelijk plaatsen van een antennemast aan Spijkweg 30 Biddinghuizen 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor plaatsen van een opbouw op ons platte garagedak, zodat er 2 extra kamers gecreëerd kunnen... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor kappen van een boom in de tuin aan Colijnweg 14 Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
2023-0061 Besluit verlenen evenementenvergunning 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag voor een evenementen vergunning Defqon.1 op het Evenementerrein Biddinghuizen 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor splitsen van de woning naar appartementen aan Het Ruim 19 Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor een Evenement kleding en speelgoedbeurs op 25 maart en 30 september 2023 aan... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor bouwen van een nieuwe woning aan Parkresidentie fase 3, kavel 75 te Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag voor een evenementenvergunning Koningsfeest USRA 2023 aan de Kromme Rijn Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor realiseren van een extra inrit en het plaatsen van een duiker aan Roggebotweg... 26-01-2023 26-03-2023 Details
Verlenen voor plaatsen van dakkapellen aan De Schalm 41 Dronten 26-01-2023 26-03-2023 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit 20-01-2023 20-03-2023 Details
Rectificatie Verordening precariobelasting 2023 20-01-2023 20-03-2023 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit maatwerkvoorschriften 20-01-2023 20-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor bouwen van luifel met zonnepanelen als dak (solar carport) op het parkeerterrein... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor bouwen van een mast aan Plantweg 52 Biddinghuizen 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor wijziging op een eerder verleende omgevingsvergunning betreft o.a. het wijzigen van de... 19-01-2023 19-03-2023 Details
2022-1347 Besluit verlenen evenementenvergunning 19-01-2023 19-03-2023 Details
Weigering voor handelen in strijd met regels RO (kapsalon aan huis) aan De Reiger 27 Dronten 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor realiseren van 48 arbeidsmigranten huisvestingsplekken in de bestaande bebouwing... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan Mandenmakersgilde 34 Dronten 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor moderniseren en isoleren van de woning, plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 dakkapellen... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor wijzigen van verleende omgevingsvergunning voor een schakelkast van windpark Hondtocht... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor wijzigen van ligging (interne) parkbekabeling van windpark vires venti, onderdeel... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor indienen van rivisietekeningen op een eerder vergund nieuw te bouwen bedrijfspand aan De... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor aanleggen van nieuwe inritten aan Ploegschaar 2 Biddinghuizen 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor uitbreiden van de woning aan Orionweg 4 Dronten 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor plaatsen van 20-22 zonnepanelen in de tuin aan Tarpanweg 10 Swifterbant 19-01-2023 19-03-2023 Details
Intrekken aanvraag voor bouwen van een woning aan Parkresidentie fase 3, kavel 62 Dronten 19-01-2023 19-03-2023 Details
Intrekken aanvraag voor bouwen van 3 woonblokken met in totaal 56 appartementen voor arbeidsmigranten... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan Schoenmakersgilde 4 Dronten 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verlenen voor vernieuwen van de sluisdeuren van de larsersluisaan Kad. Sectie F 374 19-01-2023 19-03-2023 Details
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen en waardedocumenten Dronten 16-01-2023 16-03-2023 Details
Beleidsregel zelfbewoningsplicht nieuwbouw koopwoningen gemeente Dronten 13-01-2023 13-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor omleggen van een bestaande erf-/kavelsloot en het aanplanten van erfbeplanting... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor bouwen van een overkapping aan Het Penseel 58 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor starten van een B&B aan Ketelweg 7 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Toestemming voor tijdelijke noodopvang locatie en de daarvoor benodigde werkzaamheden aan Spijkweg 30... 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor bouwen van een woning aan Kad sectie H 479 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Toestemming voor plaatsen van een dakkapel aan Timmerliedengilde 50 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor huisvesten van tijdelijke arbeiders aan Rietweg 25 Biddinghuizen 12-01-2023 12-03-2023 Details
Aanvraag vergunning voor kappen van een boom aan De Meridiaan 1 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Toestemming voor plaatsen van screens aan De Rede 1 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details
Toestemming voor vervangen van de uitingen van flynth dronten aan De Kromme Rijn 1 Dronten 12-01-2023 12-03-2023 Details