Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekken aanvraag/vergunning voor kappen van een boom aanvraag aan Uitloper 38 Biddinghuizen
Intrekken aanvraag/vergunning voor kappen van een boom aanvraag aan Uitloper 38 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor bouwen van een woning, parkresidentie fase 2, kavel 52 dronten aan Noordwijkselaan...
Toestemming vergunning voor bouwen van een bewaring aan Hondweg 4 Dronten
Toestemming vergunning voor bouwen van een woning aan Noordwijkselaan 3 Dronten
Toestemming vergunning voor plaatsen van een sanitair unit (nabij veld rietzanger, kad. sectie f 144)...
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan De Pony 2 Dronten
Toestemming vergunning voor tijdelijke uitbreiding capaciteit azc in de bestaande gebouwen 3 en 6 voor...
Aanvraag vergunning voor realiseren van een houten berging en een veranda achter/tegen de bestaande garage...
Intrekken aanvraag/vergunning voor verplaatsen van de bestaande prijzenzuil aan De Noord 99 A Dronten
Aanvraag vergunning voor het verbreden van de inrit aan Melkweg 9 Dronten
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verlenging beslistermijn
Toestemming vergunning voor betreft de permanente bewoning van zorgbehoevende in de bestaande zorgunits...
Toestemming vergunning voor bouwen van een bewaring aan Rivierduinweg 4 Swifterbant
Aanvraag vergunning voor bouwen van een bewaring op een perceel grond gelegen naast de Hondweg 4 te Dronten
Toestemming vergunning voor aanleggen van een uitweg aan Noorderbaan 13 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor handelen in strijd met regels ro (vestigen van een yoga en pilates-studio)...
Toestemming vergunning voor verwijderen van bomen en het verbreden van de inrit aan Wentelploeg 3 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Smederij 130 Dronten
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan Florijn 82 Dronten
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een houten schutting met betonnen palen aan De Amazone 3 Dronten
Aanvraag vergunning voor bouwen van een schotelatenne aan Plantweg 52
Aanvraag vergunning voor bouwen van hagelnetten over het fruit aan Colijnweg 26
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een serre aan Bijsselseweg 11 61 Biddinghuizen
Gemeente Dronten - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - De Deel 44 Biddinghuizen
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel en boven een binnenwand verplaatsen aan Bijsselseweg...
Toestemming vergunning voor Zonnepark flevonice gewijzigde situatie aan Strandgaperweg 20 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor bouwen van een woning met praktijkruimte aan Bloemenzoom 14 Swifterbant
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan De Kievit 84 Dronten
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, aan de Parkresidentie fase 2, kavel 52 te...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting 32 arbeidsmigranten aan Roodbeenweg...
Toestemming vergunning voor aanleggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen bij de Blauwe...
Aanwijzingsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloop-/uitlaatgebieden Dronten 2021
Toestemming vergunning voor uitbreiden van de recreatie woning aan Bijsselseweg 3 186 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor verplaatsen van de buitenberging aan Karel Appelstraat 18 Dronten
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan De Morinel 82 Dronten
Toestemming vergunning voor bouwen van een opbouw op de bestaande berging aan De Ketting 43 Dronten
Aanvraag vergunning voor tijdelijke uitbreiding capaciteit AZC in de bestaande gebouwen 3 en 6 voor maximaal...
Toestemming vergunning voor renoveren van het dak inclusief het plaatsen van dakkapel op achtergevel...
Toestemming vergunning voor voor het nieuw bouwen van een manege aan Wisentweg 9 A Dronten
Aanvraag vergunning voor plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Staverdense beek Biddinghuizen op...
Toestemming vergunning voor bouwrijp maken van een terrein Stoppelploeg kad. E 3209 Biddinghuizen
Toestemming vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan Wijngaard 63 en 65 Dronten
Toestemming vergunning voor wijzigen van de gevel en aanpassen van brandcompartiment van supermarkt met...
Aanvraag vergunning voor bouwen van een bewaring op een perceel grond gelegen naast de Hondweg 4 te Dronten
Aanvraag vergunning voor aanleggen van uitritten bij het bedrijfsverzamelgebouw fase B aan Het Spaarne...
Aanvraag vergunning voor uitbreiden van de recreatiewoning aan Bijsselseweg 3 180 Biddinghuizen
Aanvraag vergunning voor handelen in strijd met regels ro (vestigen van een yoga en pilates-studio) aan...
Aanvraag vergunning voor brandveilig gebruiken van de tijdelijke extra opvangcapaciteit voor de locatie...