7.8

Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Spieringweg 2, Dronten (D4012)
Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Verordening OZB 2019
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 2019
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
nadere regels Jeugdhulp gemeente Dronten 2017
BEKENDMAKING ZIENSWIJZEPROCEDURE CONCEPTBESLUIT PLAATSING ONDERGRONDSE CONTAINER 73 ZWANEBLOEM/ ZONNEBLOEMPAD...
Mandaatbesluit 2018
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Dronten 2019
Terinzagelegging ontwerpbesluiten bestemmingsplan Biddinghuizen – Kubbeweg 17 (D4014)
Regeling elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats...
Nadere regels grafbedekking 2019
Wijziging Legesverordening 2019
Verordening precariobelasting 2019
Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid 2019
Beleidsregels individualisering uitkeringsnorm 2019
Onherroepelijke besluiten bestemmingsplan Dronten – Nieuwbouw Zwembad Overboord (D1001)
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Aalscholver te Dronten
Gemeente Dronten - Intrekken gehandicaptenparkeerplaats - Kruidendreef te Dronten
Terinzagelegging vastgestelde besluiten “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)”
Vastgesteld wijzigingsplan “Dronten Ketelweg 19 (D4004)” artikel 3.6 lid 1 sub a Wro
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Verordening rioolheffing 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening watertoeristenbelasting 2019
Intrekkingsverordening hondenbelasting
Aansluitverordening riolering 2019
Legesverordening 2019
Gemeente Dronten - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Kop van het Ruim te Dronten
Verordening Afvalstoffenheffing 2019
Verordening van de gemeenteraad van Dronten, houdende regels over de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten...
Verordening van de gemeenteraad van Dronten houdende regels op de heffing en invordering van Marktgeld,...
Terinzagelegging vastgesteld besluit voor het realiseren van een uitbreiding van de pluimveestal aan...
Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening Dronten; verbod op het houden van hanen in de bebouwde...
Beleidsregels peuteropvang en VVE
Wijziging subsidieregeling ondersteuning internet buitengebied
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Subsidieregeling 2019
Vastgesteld wijzigingsplan Swifterbant – Klingenweg 3 (D40003)
Onherroepelijk wijzigingsplan “wijzigingsplan Dronten – Van der Plasschelaan 8 (D40002)”
Gemeente Dronten - Gehandicaptenparkeerplaats - Kruidendreef te Dronten
Wabo vergunningenbeleid (2018) gemeente Dronten
Terinzagelegging vastgesteld besluit Dronten – Nieuwbouw Zwembad Overboord(D1001)
Ontwerp wijzigingsplan Dronten – Ketelweg 19 (D40004)
Verleende omgevingsvergunningen 28 zorgappartementen en 18 waterwoningen Centrum Dronten West
Verordening op de Auditcommissie Dronten 2018
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Dronten 2018