7.5

Vergunningen Druten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Druten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Druten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Energieweg ongenummerd, Druten
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Energieweg 12 t/m 26, Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heersweg 14, Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 13, Druten
Ontwerp-omgevingsvergunning Waalbandijk 179 in Druten
Verleende omgevingsvergunning De Gelenberg 8 Druten
Verleende omgevingsvergunning Molenweg 15, Horssen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Corterhoven 58 Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Hogestraat 17 Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Postelkamp 1D, Druten
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 10 augustus 2020
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Grind 13, Deest
Sloopmelding Scharenburgsestraat 9, Puiflijk
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Klepperheide 17, Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsweg 8B, Druten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Wethouder Bruensstraat 22, Deest
Bestemmingsplan ‘Rijdt 65, Horssen’
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Klepperheide 17, Druten
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 15 juli 2020
Toepassen coördinatieregeling en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning...
gemeente Druten - reserveren parkeerplaats - ter hoogte van Steenakker 170
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Busstation de Scharenburg in Druten
gemeente Druten - reserveren parkeerplaats - ter hoogte van Celestinelaan 63
gemeente Druten - reserveren parkeerplaats - ter hoogte van Steenakker 170
Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Waalbandijk 155-173, vastgesteld
Deelverordening Toetsingskader Subsidies gemeente Druten 2016
Subsidieregeling Druten 2020
Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Verordening rekenkamer commissie gemeente Druten 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 juli 2020
Herstelbesluit omgevingsvergunning 14 woningen Obsidiaan 16 t/m 30, Grind 1 en 3 en Kiezel 2 t/m 8 te...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 15 juni 2020
gemeente Druten - optimaliseren blauwe zone en instellen éénrichtingsverkeer - Raadhuisstraat en Tussenweg...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 juni 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 11 mei 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijdt 65, Horssen’, gemeente Druten
gemeente Druten - geslotenverklaring Kooistraat - Deest
Druten, Energieweg 7
Druten, Dokter Wasmannstraat 8
Druten, Nijenkamp 147
Deest, Vriezeweg 101
Afferden, De Tolboom 5
Puiflijk, Koningsweg 51
Afferden, Hoogstraat 7
Horssen, Rijdt 61
Druten, Stoker 1
Druten, Ticheldreef 100
Aanwijzing leden van het bestuur werkorganisatie Druten Wijchen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 april 2020