Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, op de Baant 28, 6112 BA, Sint Joost
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Kapelstraat 15, 6101 XP, Echt
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, op de Baant 28, 6112 BA, Sint Joost
Rectificatie: Informatieavond bestemmingsplan, Cultuurhuis Edith Stein, Plats, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van het bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg, Bellweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een nieuwe garage, Dieterderweg 86, Susteren
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de bestaande uitweg, Marktsingel 28, Echt
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een overkapping, Ophoven 1, Echt
Verleende omgevingsvergunning, verbreden van de uitweg, Diergaarderstraat West 24B, Maria Hoop
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een nieuw activiteitengebouw, Pepinusbrug 4, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een villa en het aanleggen van een uitweg, Gebroekerstraat,...
Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand gelegen aan de Beatrixlaan 23A,...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van tijdelijke woonunits i.v.m. de bouw van een woonhuis, Limbrichterstraat...
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Deregulering, Echt-Susteren
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Deregulering, Echt-Susteren
Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand gelegen aan de Beatrixlaan 23A,...
Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan inzake Molenstraat 69 en 71, Roosteren
Informatieavond bestemmingsplan, Cultuurhuis Edith Stein, Plats, Echt
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, tijdelijk bewonen van het bedrijfspand,...
Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van de uitweg, Rijksweg Zuid 17, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, opwaarderen en gedeeltelijk vernieuwen van de schuur, Sint Joosterweg 34,...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een nieuwe bedrijfsloods, Daalweg 24, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten van het woonhuis, Kloosterveldstraat 17, Sint Joost
Verleende omgevingsvergunning, verbreden van de uitweg, Lariksstraat 60, Echt
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van reclame, Loperweg 3, Echt
Verleende omgevingsvergunning, gebruiken van een bedrijfswoning als burgerwoning, Kerkstraat 4, Echt
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Olieslagerstraat 4, Echt
Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van 2 nieuwe uitwegen, Oevereind 80, Roosteren
Verleende omgevingsvergunning, vernieuwen/isoleren van het dak, Dieterderweg 124, Susteren
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Nobelweg 21, 6101 XB, Echt
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Nobelweg 10, 6101 XB, Echt
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Aasterbergerweg 77, 6101 PC, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van een bestaand gebouw, Pepinusbrug 4, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, Peijerstraat...
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan inzake Bovenste Eind 44, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Bocage, kadastraal sectie AA perceelnummer...
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming wonen naar opslagruimte, Klein Berkelaar 3A,...
Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van asbest, Nobelweg 21, Echt
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan inzake Molenstraat 69 en 71, Roosteren
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan inzake Bovenste Eind 44, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, verleggen van buisleidingen, Holtummerweg 2, Susteren
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de woonbestemming/begeleid wonen (met 24 uurs zorg), Diergaarderstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een extra uitweg, Marktsingel 46, Echt
Aanvraag omgevingsvergunning, gebruikmaken van het depot aan de Galvaniweg voor het vernieuwen van sporen,...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een levensloopbestendige woning, Van Baexenstraat kavel 24,...
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de brandcompartimentering, Beatrixlaan 23A, Susteren
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een garage en het plaatsen van een geluidscherm-erfafscheiding,...