Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aanleggen van een laagspanningskabel, Ruitersdijk 17, Roosteren detail
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor het realiseren van een parkeerterrein en pocketpark aan de Haverterstraat 12 en perceel naast Haverterstraat 6, Nieuwstadt detail
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor het wijzigen van bedrijfswoning naar woning aan de Waldfeuchterbaan 101 te Maria Hoop detail
Verleende omgevingsvergunning, renoveren van 2 woningen tot 1 woning, Maasheuvel 33 en 35, Roosteren detail
Verleende omgevingsvergunning, renoveren van de woning, Maasheuvel 31, Roosteren detail
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Industrieweg 5, 6114 KP te Susteren, Oud Roosteren 24, 6116 AC te Roosteren en Pastoor Cramerstraat 2K, 6102 AC te Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 17 woningen, Bocage, deelgebied T/U/V/, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk bewonen van het bedrijfspand, Handelsweg 50, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van 2 nieuwe uitwegen, Oevereind 80, Roosteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Oude Rijksweg Noord 59C, Susteren detail
Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een aardingskabel tussen de bestaande pijpleiding en aardingspunten, Oude Sint Joosterweg nabij kruispunt Oppikweg, kadastraal sectie AD perceelnummer 848, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, moderniseren en aanbouwen van de woning, Springweg 16, Maria Hoop detail
Aanvraag omgevingsvergunning, moderniseren en aanbouwen van de woning, Springweg 16, Maria Hoop detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tent tijdens de kermis, Plats 5, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbreden van de bestaande uitweg, Prinsenbaan 69, Koningsbosch detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een terrasoverkapping, Diergaarderstraat West 35, Maria Hoop detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de bestaande loods met een overkapping, Limbrichterstraat 55, Nieuwstadt detail
Verleende omgevingsvergunning, bergen van een vliegtuigwrak uit WOII, Pepinusbrug, kadastraal sectie AB perceelnummer 376, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een multifunctionele groepsaccommodatie, Leisurepark ‘in de Bandert’, kadastraal sectie C perceelnummer 6745, Echt detail
Verkeersbesluit, wijzigen eenrichtingverkeer, Majoor Evanslaan, Susteren detail
Verkeersbesluit, instellen gereserveerde invalidenparkeerplaats, Ploeghenpoort 5, Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Verleende omgevingsvergunning, intern verbouwen van het bestaande pand, Salvatorstraat 4, Susteren detail
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Voltaweg 24B, 6101 XK, Echt detail
Sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet, Kleine Staat 1C, Nieuwstadt detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wijzigen van de verleende omgevingsvergunning bouwen van een woning, Hammerweg 3, Echt detail
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aanbouwen aan de bestaande woning en het aanleggen van een uitweg, Kantstraat 2, Sint Joost detail
gemeente Echt-Susteren - instellen gereserveerde invalidenparkeerplaats - Ploeghenpoort 5, Susteren detail
gemeente Echt-Susteren - wijzigen eenrichtingverkeer - Majoor Evanslaan, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen en bouwen van een wand, Burgemeester WIllemeplein 3, Nieuwstadt detail
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, diverse plaatsen, Echt-Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van bomen in de achtertuin, Kerkweg 101, Maria Hoop detail
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, In de Mehre 85-87 in Susteren detail
Intrekken omgevingsvergunning wegens het niet meer in werking zijn van een inrichting waar productie van asfaltbetonmengsels en alle bijbehorende activiteiten plaats vond, Havenweg 30, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Olieslagerstraat, kadastraal sectie G perceelnummer 7428 kavel A8, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aan huis verkopen van eigen gemaakte producten, Roosterderweg 30, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van de bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw, Tiendschuur 2, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een parkeerterrein, Newtonweg 3, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een mantelzorgwoning, Molenweg 108, Koningsbosch detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van een handelsreclame, Eyckholtstraat 1, Roosteren detail