Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, plaatsen van een straatkast, Stationsweg kadastraal sectie AA perceelnummer 7095, Echt detail
Ontwerp omgevingsvergunning, realiseren van een parkeerterrein en pocketpark, Haverterstraat 12 en perceel naast Haverterstraat 6, Nieuwstadt detail
Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning (legalisatie), Heerdstraat 30, Sint Joost detail
Aanvraag omgevingsvergunning, gebruik nemen van het gebouw als winkelpand, Roosterderweg 30, Susteren detail
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een verdieping op de achterbouw, Sint Joosterbaan 17, Sint Joost detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de mastlocatie 82, Kadastraal sectie AD perceelnummer 829, Echt detail
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, realiseren van een overkapping, Lanterdijk 43, Roosteren detail
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitweg, Industrieweg kadastraal sectie G perceelnummer 2070, Susteren detail
Verkeersbesluit, instellen gedeeltelijk parkeerverbod Willibrordusplein donderdagochtenden ivm weekmarkt, Susteren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, realiseren van een parkeerterrein en pocketpark, Haverterstraat 12 en perceel naast Haverterstraat 6, Nieuwstadt detail
Geweigerde omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Sint Joosterbaan 41, Sint Joost detail
AMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Hommelweg 14, 6114 RT, Susteren detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een verdiepingsvloer in de bestaande berging, Bergstraat 11, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, vernieuwen van de toegangspoort, Molenweg 79, Koningsbosch detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 permanente woonunitis, Daalweg 24, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Cypresstraat 21, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Heerdstraat 18, Sint Joost detail
Verkeersbesluit, instellen gereserveerde invalidenparkeerplaats, St. Janshof, Nieuwstadt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport met berging, Wilhelminalaan 20, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten van de kern Nieuwstadt fase 2, Haverterweg, Haverterstraat, Cremerstraat, Oude Staat, Kleine Staat en Haageinde, Nieuwstadt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op de zijdakvlak, Markt 23A, Nieuwstadt detail
Echt-Susteren - instellen parkeerverbod - gedeelte van het Willibrordusplein, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg, Sint Joosterbaan 41, Sint Joost detail
Aanvraag omgevingsvergunning, legalisering van het verbouwen van een schuur tot 1 mantelzorgwoning en 3 B&B, Aasterbergerweg 77, Echt detail
Verkeersbesluit, instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, St. Janskamp, Nieuwstadt detail
Verkeersbesluit, instellen parkeerverbod lengte acht meter, Abdijlaan, Susteren detail
Verkeersbesluit, instellen gereserveerde invalidenparkeerplaats, Kloosterstraat, Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een carport/tuinhuis + erfafscheiding/schutting, Koestraat 34, Koningsbosch detail
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand (“Bouwdeel 1”) gelegen aan de Beatrixlaan 23A, Susteren detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van dienstverlening naar wonen, Raadhuisplein 11, Susteren detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de voormalige stallen van een oude boerderij tot woonruimte, Slekkerstraat 1A, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, veranderen van de brandcompartimentering, Voltaweg 10 en 12, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, transformeren van de winkelruimte naar 8 appartementen, Chatelainplein 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g en 13h, Echt detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Wilhelminalaan 82, Echt detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Oude Rijksweg Noord kavel 2, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen en heroprichten van bedrijfsruimten, Torenweg 13, Maria Hoop detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een nieuwe vleeskuikenstal en de toepassing van de biomassa verwarmingsketel, Molenweg 80, Koningsbosch detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van het pand, Handelsweg 3A, Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het appartement boven de winkel, Wijnstraat 3, Echt detail
Echt-Susteren - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kloosterstraat 13, Susteren detail
Echt-Susteren - instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - St. Janshof 11, Nieuwstadt detail
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand (“Bouwdeel 1”) gelegen aan de Beatrixlaan 23A, Susteren detail
Echt-Susteren - instellen parkeerverbod over een lengte van ca. 8 meter - overzijde Kapittelhof, aan de Abdijlaan, Susteren detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2015 detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, bestemming onbekend, Echt-Susteren detail
Aanvraag omgevingsvergunning, intern verbouwen van het bedrijfspand, Zuiderpoort 31, Echt detail