6.6

Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
Gemeente Echt-Susteren - Horeca-exploitatievergunning - Plats 11, Echt
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - dichtmaken van gevel- en dak openingen en binnendeuren...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van opslaghal - Kerkveldsweg Oost 20C,...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen – toevoegen van buitengevelkozijn -...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van voor- en zijgevel en verlengen van...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van extra in- en uitrit - Maasbrachterweg...
Gemeente Echt-Susteren - Bekendmaking tussentijdse benoeming raadslid
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - verbreden van de bestaande uitweg - Bloemenplein...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - verplaatsen van de uitweg - Sint Joosterzijweg...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning en aanleggen van een uitweg...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - plaatsen van 10 palen met vleermuiskasten -...
Gemeente Echt-Susteren - meldingen wet milieubeheer -  GAZACO - Röntgenweg 16D, Echt
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - dichtmaken van gevel- en dak openingen en binnendeuren...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de bestaande bedrijfsruimtes -...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Holtummerweg 2, Susteren
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een funderingsplaat en fundering...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een tuinhuis met afdak - Karel V straat...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een schutting en tuinhuis - Swentiboldstraat...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een electrische poort (legalisatie)...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van een bestaande oprit - Lariksstraat...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van een bedrijfspand - Marktstraat...
Gemeente Echt-Susteren - Horeca-exploitatievergunning - Bosstraat 51, Echt
Gemeente Echt-Susteren - weigering omgevingsvergunning - verlagen van de trottoirband (uitweg) - Beatrixlaan...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk verlengen van een reeds verleende...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - realiseren van een interne...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande fietsenstalling...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de bestemming naar wonen - Oude...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning -  bouwen van een activiteitenruimte zeugen en...
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Mohammed Farook Taleb
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit -  Lariksstraat...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning -  verbreden van een bestaande uitweg -  Bloemenplein...
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Daniel Abera Tafes
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een tuinhuis met afdak - Karel V straat...
Gemeente Echt-Susteren - meldingen wet milieubeheer - Zuiderpoort 14, Echt
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Shepherd Maphosa
Gemeente Echt-Susteren - Alcoholwetvergunning - Bosstraat 51, Echt
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van een bestaande oprit - Lariksstraat...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een bestaand kantoorpand - Palmbrugweg...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een schutting - Wolfswei 1 en 3,...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een erfafscheiding / hekwerk -...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - aanleggen (verplaatsen) van een gasleiding -...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning -  plaatsen van nieuwe kozijnen -  Nieuwe Markt...
Gemeente Echt-Susteren - sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet
Gemeente Echt-Susteren - sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Aslami, Wahida
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - huisvesten van 4 shortstay arbeidsmirgranten...
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Aslami, Behroz
Gemeente Echt-Susteren - intrekken blauwe zone - Diepstraat-Sint Jorisstraat, Echt