Vergunningen Echt-Susteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Echt-Susteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Echt-Susteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beheerregeling basisregistratie personen (BRP) 2020
Beheerregeling waardedocumenten 2020
Privacyreglement BRP 2020
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis -...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de garage - Prinsenbaan 181,...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een opslagloods - Brachterzijde 21,...
Gemeente Echt-Susteren - noodbevel ex artikel 175 Gemeentewet - Echt Feesten - Leisurepark in de Bandert,...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande woning - Marialaan...
Gemeente Echt-Susteren - aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden -...
Gemeente Echt-Susteren - sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet - Kasselemeier 8, Nieuwstadt
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning - Olieslagerstraat...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een schuilgelegenheid voor dieren...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de reeds verleende vergunning m.b.t....
Gemeente Echt-Susteren - meldingen wet milieubeheer - Provinciale Automobielclub P.A.C - Akerstraat 26,...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Gebroekerstraat, Echt
Gemeente Echt-Susteren - meldingen wet milieubeheer - Handboogschutterij De Ster - Sectie C nummer 6749,...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de reeds verleende vergunning m.b.t....
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 12...
Gemeente Echt-Susteren - aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden -...
Nadere regels re-integratie gemeente Echt-Susteren 2020
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een nieuw activiteitengebouw - Pepinusbrug...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de woning - Veestraat 6, Maria...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - vergroten van het woonhuis - Waldfeuchterstraat...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van een uitweg - Prinsenbaan 69,...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een garage en het plaatsen van een...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - verwijderen van de draagmuur en het plaatsen...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - verkleinen van het raam aan de voorgevel - Winkelstraat...
Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - bouwen van 6 bungalows - Op de Kasselemeier,...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - ombouwen van 2 vleesvarkensstallen tot scharrelstallen...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - aanbrengen van een overkapping over de bestaande...
Gemeente Echt-Susteren - vertrokken met onbekende bestemming - Wojciech Kaczan
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - cascorestaureren van de 2 fabriekshallen en de...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de garage - Prinsenbaan 181, Koningsbosch
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een uitweg - Kerkveldsweg Oost...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een kleine bebouwing voorzien van...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een 2e uitweg - Abeelstraat 59,...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van huisvesting voor 16 shortstay...
Gemeente Echt-Susteren - sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet - Weidestraat 23, Echt
Gemeente Echt-Susteren - sluiting woning in verband met overtreding Opiumwet - Bernhardstraat 14, Echt
Gemeente Echt-Susteren - meldingen wet milieubeheer - Achter de Brachterzijde 2, Sint-Joost
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Marktsingel,...
Gemeente Echt-Susteren - ontwerpbestemmingsplan - Prinsenbaan 69, Koningsbosch
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - veranderen en verminderen van het aantal varkens...
Gemeente Echt-Susteren - verlenging omgevingsvergunning - uitbreiden van de garage - Prinsenbaan 181,...
Gemeente Echt-Susteren - ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken - Sportpad 11A, Echt
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van huisvestingsvoorziening voor vier...
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de woning - Hoordstraat 7, Nieuwstadt
Gemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Thaalweg West 61, Echt