7.3

Vergunningen Edam-Volendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Edam-Volendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Edam-Volendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit maatschappelijke ondersteuning Edam-Volendam 2021
Omgevingsvergunningen, 18 januari 2020
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de indexering...
Edam-Volendam - Verkeersbesluit ten behoeve aan veilig transport - Seevancksweg, Oosthuizen
Kennisgeving activiteitenbesluit, melding ontvangen oprichten tijdelijke loswal, Project versterking...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Broeckgouw, 1e herziening”
Omgevingsvergunningen, 11 januari 2020
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Broeckgouw, 1e herziening”
Verkeersbesluit instellen voetgangerszone Zuideinde en Haven Volendam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oosteinde 63a te Oosthuizen
Ontwerp omgevingsvergunning Oosteinde 63a te Oosthuizen
Omgevingsvergunningen, 4 januari 2021
gemeente Edam-Volendam - instellen votgangerszone - Zuideinde en Haven te Volendam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeevangszeedijk 6 in Edam
Verleende omgevingsvergunning Zijvend 45 Middelie
Omgevingsvergunningen, 30 december 2020
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project Versterking Markermeerdijken
Verleende omgevingsvergunning Zijvend 45 Middelie
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zeevangszeedijk 6 in Edam
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project Versterking Markermeerdijken
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Legesverordening Edam-Volendam 2021
Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2021
Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2021
Verordening watertoeristenbelasting Edam-Volendam 2021
Verordening toeristenbelasting Edam-Volendam 2021
Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2021
Verordening havengeld Edam-Volendam 2021
Verordening grafrechten Edam-Volendam 2021
Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021
Verordening hondenbelasting Edam-Volendam 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2021
Verordening marktgeld Edam-Volendam 2021
Bekendmaking ondersteuningsverklaring Verkiezingen 2021
Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de intrekking van de Verordening precariobelasting...
Ontwerp-wijzigingsplan Zeedijk 1, Edam en bijbehorend gecoördineerde omgevingsvergunning (gecoördineerde...
Ontwerpbestemmingsplan Hoogstraat 4-8 Edam
Edam-Volendam - Aanwijzen één parkeerplaats e-laden Bierkade 5 te Edam - Gemeente Edam-Volendam
Edam-Volendam - Aanwijzen twee parkeerplaatsen e-laden Hendrick Averkamplaan 1 te Volendam - Gemeente...
Edam-Volendam - Aanwijzen twee parkeerplaatsen e-laden De Wijzend 132 te Oosthuizen - Gemeente Edam-Volendam
Bekendmaking locatie ondergrondse containers
Edam-Volendam - Aanwijzen twee parkeerplaatsen e-laden Weegschaalstraat 37 te Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Edam-Volendam - Verkeersbesluit - Aanwijzen één parkeerplaats e-laden Beets 47a te Beets - Gemeente Edam-Volendam
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling van de projectlocatie...
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan t.b.h. de herontwikkeling van de projectlocatie Hoogstraat...
Ontwerp-wijzigingsplan Zeedijk 1, Edam en bijbehorend gecoördineerde omgevingsvergunning (gecoördineerde...
Omgevingsvergunningen, 14 december 2020
Omgevingsvergunningen, 7 december 2020
Collecterooster 2021
Omgevingsvergunningen, 30 november 2020