Vergunningen Edam-Volendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Edam-Volendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Edam-Volendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Omgevingsvergunningen, 17 februari 2020
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd versterking Markermeerdijken
Bekendmaking locaties ondergrondse containers
Omgevingsvergunningen, 10 februari 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2020
Omgevingsvergunningen, 3 februari 2020
Bekendmaking individuele inkomenstoeslag en studietoeslag 2020
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd versterking Markermeerdijken
Vergunning FC Volendam - Telstar SC
Omgevingsvergunningen, 27 januari 2020
Gemeente Edam-Volendam - Wijzigingen eenrichtingsverkeer W.J. Tuijnstraat - Oude kom Volendam
Vergunning FC Volendam – Helmond Sport
Omgevingsvergunningen, 20 januari 2020
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor alleen gebruik wegbrengen...
Omgevingsvergunning, 7 januari 2020
Bekendmaking locaties ondergrondse containers
Omgevingsvergunningen, 13 januari 2020
Omgevingsvergunningen, 6 januari 2020
Omgevingsvergunningen, 30 december 2019
Verordening marktgeld Edam-Volendam 2020
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam
Legesverordening Edam-Volendam 2020
Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2020
Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2020
Verordening grafrechten Edam-Volendam 2020
Verordening hondenbelasting Edam-Volendam 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2020
Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2020
Bouwverordening Edam-Volendam 2019
Verordening toeristenbelasting Edam-Volendam 2020
Verordening watertoeristenbelasting Edam-Volendam 2020
Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2020
Verordening havengeld Edam-Volendam 2020
Kennisgeving omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk)
Kennisgeving omgevingsvergunning Val van Urk 1/3
Omgevingsvergunningen, 23 december 2019
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en vaststelling besluit van...
Gemeente Edam-Volendam – kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor de activiteit...
Ontwerpbestemmingsplan Baandervesting, Edam
Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan derde ontsluitingsweg Edam-Volendam
Collecterooster 2020
Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020
Uitvoeringsregelingtoeristenbelasting Edam-Volendam 2020
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaats alleen voor elektrische voertuigen...
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen alleen voor elektrische voertuigen...
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen alleen voor elektrische voertuigen...
Verkeersbesluit vrachtauto's oude kom Edam
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring vrachtauto's oude kom Edam - Oude...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen IJsselmeerdijk, Warder
Omgevingsvergunningen, 16 december 2019