7.6

Vergunningen Edam-Volendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Edam-Volendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Edam-Volendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15
Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15
Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg De Purmer
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 29 juni 2020
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 22 juni 2020
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend project Markermeerdijken
Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Edam-Volendam over de bevoegdheid...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 15 juni 2020
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland...
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland...
Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Omgevingsvergunningen, 8 juni 2020
Omgevingsvergunningen, 2 juni 2020
Activiteitenbesluit, melding ontvangen project versterking Markermeerdijken
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 3 juni 2020
Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Slobbeland
Omgevingsvergunningen, 25 mei 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oud-Raeffeldamweg 3a te Hobrede
Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Slobbeland
Gemeente Edam-Volendam - intrekken verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Julianaweg ter hoogte...
Bekendmaking Wet milieubeheer
Omgevingsvergunningen, 18 mei 2020
Gemeente Edam-Volendam – kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden...
Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats....
Omgevingsvergunningen, 11 mei 2020
Protocol coronavirus voor hoorzittingen
Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk deel 3A en Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid.
Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2020
Legesverordening Edam-Volendam 2020
Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk deel 3A en Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid
Omgevingsvergunningen, 4 mei 2020
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Markermeerdijken
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend IJsselmeerdijk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Baandervesting, Edam en vaststelling welstandscriteria A3. Beschermd...
Omgevingsvergunningen, 28 april 2020
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend IJsselmeerdijk
Ontwerp bestemmingsplan “Stationsweg, Kwadijk”
Ontwerp bestemmingsplan Stationsweg Kwadijk
Omgevingsvergunningen, 14 april 2020
Omgevingsvergunningen, 20 april 2020
Bekendmaking locaties ondergrondse containers
Mandaatregeling gemeente Edam-Volendam
Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam
Subsidieregeling sport Edam-Volendam
Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam