7.5

Vergunningen Edam-Volendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Edam-Volendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Edam-Volendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd
Omgevingsvergunningen, 24 augustus 2020
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, project versterking van de Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 17 augustus 2020
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project Versterking Markermeerdijken
Gemeente Edam-Volendam - instellen stopverbod - Graaf Willemstraat 13 te Edam
Gemeente Edam-Volendam - instellen inrijverbod vrachtverkeer - Warderweg te oosthuizen
Gemeente Edam-Volendam - instellen eenrichtingsverkeer - Nieuwhaven, Voorhaven en Achterhaven te Edam
Gemeente Edam-Volendam - instellen eenrichtingsverkeer - Burgemeester Versteeghsingel te Edam
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend Project Verstering Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 10 augustus 2020
Kennisgeving anterieure overeenkomst Kwadijk 16
Omgevingsvergunningen, 3 augustus 2020
Verleende Standplaatsvergunning "Het Edammertje"
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Project Versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 27 juli
Omgevingsvergunningen, 27 juli 2020
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Project Versterking Markermeerdijken
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend Project Versterking Makermeerdijken
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Project Versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 20 juli 2020
Omgevingsvergunningen, 14 juli 2020
Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ en Besluit Hogere grenswaarde geluid.
Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ en Besluit Hogere grenswaarde geluid.
Bekendmaking besluit bodemkwaliteit PFAS en Nota bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland
Bekendmaking Wet milieubeheer Willem Tholenstraat
Bekendmaking drank- en horecavergunning Lingerzijde 69
Bekendmaking locatie ondergrondse container
Omgevingsvergunningen, 6 juli 2020
Verkeersonderzoek ontwikkeling voormalige Blokwhere
Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg de Purmer
Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15
Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15
Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg De Purmer
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 29 juni 2020
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 22 juni 2020
Kennisgeving Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend project Markermeerdijken
Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Edam-Volendam over de bevoegdheid...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 15 juni 2020
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland...
Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland...
Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 2 juni 2020
Activiteitenbesluit, melding ontvangen project versterking Markermeerdijken
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen project versterking Markermeerdijken
Omgevingsvergunningen, 8 juni 2020