Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanwijzingsbesluit DAEB Stichting Woonstede Ede
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Standplaatsvergunning
Wijzigingsbesluit mandaatbesluit Omgevingsdienst de Vallei
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Beleidsregel leningen en garanties beleidsveld ondewijs 2019-2037
Horeca- en Exploitatievergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Subsidieregeling schoolplein en watertappunt gemeente Ede
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Langesteeg 14-16 Bennekom’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Langesteeg 14-16 Bennekom’
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerp Verordeningen Wmo en Jeugd 2020
Omgevingsvergunning ‘Ede, kavel 41a bedrijventerrein A12’
Omgevingsvergunning ‘Ede, kavel 41a bedrijventerrein A12’
Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015
Omgevingsvergunning ‘Harnsedijkje 3 en 3A, Bennekom’
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘Harnsedijkje 3 en 3A, Bennekom’
Aanwijzingsbesluit kassier, comptabele en betalingsfiatteur september 2019 (zaaknummer 2019092447022)
Wijziging Leidraad Invordering 2019
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerpstructuurvisie Pakhuisweg 2030
Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 2019, 2e ronde, Agrarisch Buitengebied en Natuurgebied Veluwe...
Horeca- en Exploitatievergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 2019, 2e ronde, Agrarisch Buitengebied en Natuurgebied Veluwe...
Ontwerpstructuurvisie Pakhuisweg 2030
Beleidsregel woonoverlast Ede 2019
Aanvragen omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren
Ontwerpomgevingsvergunning ‘Ede, Zecksteeg 40’
Verleende omgevingsvergunningen
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019
Omgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren
Ontwerpomgevingsvergunning ‘Ede, Zecksteeg 40’
Aanwijzingsbesluit DAEB Omroep Ede 2019-2024
Aanwijzingsbesluit DAEB Omroep Ede 2019-2024
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen