Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
ontwerp-omgevingsvergunning ‘Hoofdweg 23 te Ederveen’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonneveld Meikade 4B en 4C, Ede’
Verleende omgevingsvergunningen
Mandaatbesluit afdeling Grondzaken en Vastgoed 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende ontheffingen zondagsopenstelling supermarkten
Horeca- en Exploitatievergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Gemeente Ede - Intrekken verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats en laad- en losplaats - Groenendaal...
ontwerp-omgevingsvergunning ‘Hoofdweg 23 te Ederveen’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonneveld Meikade 4B en 4C, Ede’
Gemeente Ede - Verkeersbesluit uitbreiding reguleringstijden blauwe zone - Stadspoort Jumbo Ede
Intrekken oude subsidieregelingen (zaaknummer 127980)
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Uitkijktoren de Belt’
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Bruinhorsterpad 20
Ontwerpbestemmingsplan “Ede, Parapluplan Wonen”
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Bruinhorsterpad 20
Ontwerpbestemmingsplan “Ede, Parapluplan Wonen”
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Uitkijktoren de Belt’
Gemeente Ede - Tijdelijke wegafzetting eenrichtingsweg west-oost - Stakenberg
Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’.
Ontwerp-omgevingsvergunning Buurtweg 32 te Ederveen
Omgevingsvergunning ‘Postweg 98 te Lunteren’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’
Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’.
Ontwerp-omgevingsvergunning Buurtweg 32 te Ederveen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’
Omgevingsvergunning ‘Postweg 98 te Lunteren’
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Subsidieregister 2019
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Vastgesteld Milieueffectrapportage Structuurvisie World Food Center, gemeente Ede. zaaknummer 113114
Vastgesteld Milieueffectrapportage Structuurvisie World Food Center, gemeente Ede. zaaknummer 113114
Standplaatsvergunning
Uitwerkingsplan vastgesteld ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Uitwerkingsplan vastgesteld ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Lunteren, Hoge Valkseweg 46’