Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren
Ontwerpomgevingsvergunning ‘Ede, Zecksteeg 40’
Verleende omgevingsvergunningen
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019
Ontwerpomgevingsvergunning ‘Ede, Zecksteeg 40’
Omgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren
Aanwijzingsbesluit DAEB Omroep Ede 2019-2024
Aanwijzingsbesluit DAEB Omroep Ede 2019-2024
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Gemeente Ede - Snelfiestroute Ede Veenendaal -
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Hoofdweg 112’
Aanvragen omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Hoofdweg 112’
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ede - Poortwachter eo -
Gemeente Ede - - Goudsbloemstraat en de Van der Hagenstraat
Ontwerpbestemmingsplan Otterlo, Beekdalseweg 2
Horeca- en Exploitatievergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’
Ontwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen
Ontwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen
Ontwerpbestemmingsplan Otterlo, Beekdalseweg 2
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’
Horeca- en Exploitatievergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’
Gemeente Ede - Rotonde Commandeursweg Molenstraat - Commandeursweg Molenstraat
Verordening parkeerbelastingen 2019
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Harnsedijkje 3 en 3A, Bennekom’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Harnsedijkje 3 en 3A, Bennekom’
Beleidsplan Jeugd en Onderwijs Gemeente Ede 2019-2022
Horeca- en Exploitatievergunningen
De Edese participatie aanpak