Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Ede - Snelfietsroute Ede-Veenendaal, segment 8 - Galvanistraat
Horeca- en Exploitatievergunningen
Gemeente Ede - Plaatsen van laadpalen - De Bivak, de Zuiderlijke Spoorstraat en de Sterkerij in Ede en...
Machtiging hoorplicht Wvggz Ede 2019
Horeca- en Exploitatievergunningen
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld Bezemronde 4, Kernen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Krommesteeg 26 Ede’
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld Bezemronde 4, Kernen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Krommesteeg 26 Ede’
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen
Algemeen mandaatbesluit Ede 2019
Verordening reclamebelasting Bennekom 2020
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede 2020
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ede 2019
Verordening Jeugdhulp Ede 2020
Ontwerpomgevingsvergunning Laarweg 8, Harskamp
Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Carré noordgevel muurwoningen ENKA terrein Ede’
Ontwerpexploitatieplan Bedrijventerrein De Klomp, 1e herziening
Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2020
Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015
Ontwerp uitwerkingsplan Ede, ‘ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent Natuurlijk...
Ontwerp uitwerkingsplan Ede, ‘ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, deelgebieden J4 en Carré’
Ontwerpomgevingsvergunning Laarweg 8, Harskamp
Ontwerpexploitatieplan Bedrijventerrein De Klomp, 1e herziening
Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Carré noordgevel muurwoningen ENKA terrein Ede’
Inzage concept-verordening leerlingenvervoer Ede 2020 (zaaknummer 116664)
Intrekken Subsidieregeling bouwen en wonen
Verleende omgevingsvergunningen
Subsidieregeling inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2017
Kennisgeving ontwerpexploitatieplan Bedrijventerrein De Klomp, 1e herziening
Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2018
Besluit subsidieplafonds en normbedragen 2020
Aanvragen omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Kennisgeving ontwerpexploitatieplan Bedrijventerrein De Klomp, 1e herziening
Intrekken besluit klachtencommissie Jeugdwet
Aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019 - 2020’
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Ede
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Poelweg 10 Ederveen’
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Lunteren, De Tuin van Euterpe (Dorpsstraat 35)
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Boerhaavelaan ongenummerd Bennekom
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Poelweg 10 Ederveen’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Boerhaavelaan ongenummerd Bennekom