7.4

Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit afdeling Grondzaken en Vastgoed 2021
Gemeente Ede - Verkeersbesluit laadhub, deelauto's en deelfietsen Hely - Twijnerij, Ede
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Dorpsstraat 225 en 225a
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Dorpsstraat 225 en 225a
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Ede, bedrijventerrein A12, kavel 36’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Ede, bedrijventerrein A12, kavel 36’
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Boslaan 123
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Boslaan 123
Beleidsregel lozingen buitengebied
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘Bennekom, Bovenweg 36’
Omgevingsvergunning ‘Bennekom, Bovenweg 36’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Larixlaan 8’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Larixlaan 8’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lunteren, Zwartewater 19’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lunteren, Zwartewater 19’
Gemeente Ede - Laadpalen - Raaphorst, Buurtscheuterlaan en Jan Lievensstraat te Ede, Schras in Ederveen...
Subsidieregeling scholingsvouchers Regio Foodvalley 2021 - 2022
Tijdelijk aanwijzingsbesluit cameratoezicht Ede 2021-2023
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan Harskamp, Dorpsstraat 225
Ontwerpbestemmingsplan Harskamp, Dorpsstraat 225
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Harskamp, Dorpsstraat 225
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Vijfsprongweg 30’
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Vijfsprongweg 30’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Harskamp, Dorpsstraat 225
Kennisgeving voorbereiding ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Dorpsstraat 225 en 225a
Kennisgeving voorbereiding ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Dorpsstraat 225 en 225a
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Beeldkwaliteitplan vastgesteld ‘Ede, World Food Center, deelgebied K’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Ede, World Food Center, deelgebied K’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Ede, World Food Center, deelgebied K’
Beeldkwaliteitplan vastgesteld ‘Ede, World Food Center, deelgebied K’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Harskamp, Dorpsstraat 225
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Harskamp, Dorpsstraat 225
Ontwerp Startnotitie ‘transformatie Horapark Ede’
Ontwerp Startnotitie ‘transformatie Horapark Ede’
Verordening beschikkingstermijn schulddienstverlening Ede
Gemeente Ede - Laadpalen - Nieuwe Kazernelaan, Katenhorst en Lassuslaan te Ede
Gemeente Ede - Afsluiting inclusief fietsers en voetgangers - Dr. Hartogsweg
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Ede
Subsidieregeling spoor 1 Regio Deal Foodvalley
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Bennekom, Kraatsweg ongenummerd naast nummer 2a’