Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Glas- en blikverbod Vlegeldag Bennekom 2019 detail
Aanwijzing gebieden beperking verkoop alcohol Oud Lunterse Dag 2019 detail
Glas- en blikverbod Ede Centrum Heideweek 2019 detail
Horeca- en Exploitatievergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunningen detail
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Ede, kavel 41a bedrijventerrein A12’ detail
Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’ detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Ede, kavel 41a bedrijventerrein A12’ detail
Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’ detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’ detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’ detail
Aanwijzingsbesluit loco-secretarissen Ede juli 2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunningen detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen detail
Omgevingsvergunning Julianastraat 1 Lunteren detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen detail
Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Ede 2019 detail
Omgevingsvergunning Julianastraat 1 Lunteren detail
Gemeente Ede - Invalideparkeerplaats Dorpsstraat Otterlo - Dorpsstraat 19 detail
Bekendmaking Programma’s van Eisen 2020 detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunningen detail
Bestemmingsplan vastgesteld detail
Bestemmingsplan vastgesteld detail
Aanwijzingsbesluit gebieden parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren Ede detail
Besluit uitgifte parkeervergunningen gemeente Ede 2019 detail
Beleidsregel Parkeerschijfzone Stadspoort detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ‘Ede, Stationsweg 102’ detail
Aanvragen omgevingsvergunningen detail
Horeca- en Exploitatievergunningen detail
Bestemmingsplan niet vastgesteld ‘Lunteren, onderstation Spoorstraat’ detail
Beeldkwaliteitplan niet vastgesteld ‘Onderstation Lunteren’ detail
Beleidsregels behorend bij het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Wekerom Oost, deelgebied J’ detail
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ‘Ede, Stationsweg 102’ detail
Bestemmingsplan niet vastgesteld ‘Lunteren, onderstation Spoorstraat’ detail
Beeldkwaliteitplan niet vastgesteld ‘Onderstation Lunteren’ detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Wekerom Oost, deelgebied J’ detail
Huisvestingsverordening Ede 2019 detail
Nadere regel terrassen Ede 2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunningen detail
Gemeente Ede - - detail
Horeca- en Exploitatievergunningen detail
Bestemmingsplan vastgesteld Otterlo, Lange Heideweg 7 detail
Milieueffectrapportage Structuurvisie World Food Center, gemeente Ede. zaaknummer 110042 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, de Klinkenberg’ detail