6.6

Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bestemmingsplan vastgesteld Harskamp, Molenweg 26
Aanvragen omgevingsvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Subsidieregeling stimulering opwek hernieuwbare energie Wageningen, Ede en Barneveld 2021-2022
Subsidieregeling Recreatie en Toerisme Ede
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019
Delegatiebesluit Ede
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Horeca- en Exploitatievergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Subsidieregeling peuteropvang Ede 2020
Subsidieregeling peuteractiviteiten, onderwijsachterstandenbeleid en onderwijsondersteuning Ede 2020-2022
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Besluit wijziging subsidieplafonds 2021 deel 1 en 2022 deel 1
Wijzigingsplan vastgesteld ‘Ede, Krommesteeg 17’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Lunteren, Hulakker
LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud en restauratie...
Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke...
Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016 ingetrokken
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Besluit subsidieplafonds en normbedragen 2020 vervallen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘Wekerom, Vijfsprongweg 30’
Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Wekerom, Edeseweg 103’
Ontwerpbestemmingsplan De Klomp, Griftweg 21
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Wekerom, Edeseweg 103’
Ontwerpbestemmingsplan Lunteren, Scharrenburgersteeg 19
Aanvragen omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ede Soembahof
Ontwerpbestemmingsplan Ede, Soembahof
Anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van Soembahof (achter Soembalaan 16)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wekerom, Edeseweg 103’
Beleidsregel prijsgrenzen, prijscategorieën en uitgangpunten woningbouwprogrammering gemeente Ede 2021
RECTIFICATIE Besluit wijziging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Jeugdactiviteiten- en preventie...
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Publicatie evenementenvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen