Vergunningen Ede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning ‘Ede, bedrijventerrein A12, kavel 48c’
Bestemmingsplan vastgesteld Parapluplan Buitengebied Ede 2020
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Ede, Soembahof
Publicatie evenementenvergunningen
Beleidsregel prijsgrenzen, prijscategorieën en uitgangpunten woningbouwprogrammering gemeente Ede 2021
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Besluit wijziging subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Jeugdactiviteiten- en preventie Ede
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verordening reclamebelasting Ede Centrum 2021
Publicatie evenementenvergunningen
Verordening Reclamebelasting Bennekom 2021
Publicatie evenementenvergunningen
Subsidieregeling tweede COVID steun- en herstelregeling lokale culturele instellingen Ede
Besluit subsidieplafonds 2022, deel 1
Horeca- en Exploitatievergunningen
Subsidieregeling Jeugdpreventie en -activiteiten Ede
Subsidieregeling Sociale Basis en Preventie Ede
Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten juli 2021 Ede
Subsidieregeling peuteropvang Ede 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Beeldkwaliteitparagraaf vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Omgevingsvergunning ‘Broekweg 7-7a Harskamp’
Publicatie evenementenvergunningen
Publicatie evenementenvergunningen
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Omgevingsvergunning ‘Wekerom, Apeldoornseweg 60’
Vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Bennekom, Kraatsweg ongenummerd naast nummer 2a’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Bennekom, Kraatsweg ongenummerd naast nummer 2a’
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Lunteren, Onderstation Meulunteren’.
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, zuidelijk deel’
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, ENKA Noord-West, plandeel zuid’
Verordening leningen en garanties Ede 2021
Grondprijzennota 2021
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Beeldkwaliteitparagraaf vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Ede, Larixlaan 8’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Bestemmingsplan vastgesteld ‘Ede, Larixlaan 8’
Algemeen belang besluit uitvoering Strategisch huisvestingsplan onderwijs
Beeldkwaliteitparagraaf vastgesteld ‘Harskamp, Dorpsstraat 28’
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Ede 2021
Publicatie evenementenvergunningen
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ‘Partiële herziening 2020, 2e ronde, Agrarisch Buitengebied en...
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ‘Partiële herziening 2020, 2e ronde, Agrarisch Buitengebied en...
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘Ede, Zonneoordlaan 17’