7.3

Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende APV vergunning het innemen van een vaste standplaats op de standplaatslocatie Braadkamp voor...
Aangevraagde omgevingsvergunning Watermunt 11, 3755 TE, het vergroten van de woning
Verleende omgevingsvergunning Meeuwiskamp 38, 3755 JN, het plaatsen van een dakkapel
BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE GRENSWAARDEN WEGVERKEER...
Vastgesteld wijzigingsplan Nieuweweg 9 Eemnes
Vastgesteld wijzigingsplan Nieuweweg 9 Eemnes
Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) aanleg vierentwintig gesloten bodemenergiesystemen aan...
Verleende omgevingsvergunning Jhr C Roëlllaan 7, 3755 CL, het plaatsen van dakkapel op het voor- en...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 35, 3755 DB, het uitbreiden van de loods
Aangevraagde omgevingsvergunning Kamille 10, 3755 TD, het realiseren van een overkapping aan de achterzijde
Aangevraagde omgevingsvergunning Aartseveen 35, 3755 VB, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning Veldweg 3 t/m 59, 3755 AJ, het vellen van 9 bomen (gemeentelijk kaplijst)
Verleende omgevingsvergunning Vogelkersberg 4 A t/m D en 6 A t/m D, 3755 BN, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw,...
Verleende omgevingsvergunning Hoogeboomstraat, 3755 SE, het realiseren van een grondkerende constructie...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Vogelkersberg 20, 3755 BN, het bouwen van een bedrijfspand
Aangevraagde omgevingsvergunning Meeuwiskamp 16, 3755 JN, het bouwen van een veranda
Aangevraagde omgevingsvergunning Raadhuislaan 47, 3755 HA, het realiseren van een overkapping
Aangevraagde omgevingsvergunning Ploeglaan 61, 3755 HS, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
gemeente Eemnes - vrachtwagenparkeren - Vlierberg, Walnootberg, Bramenberg
Beleidsregels behorende bij de Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018
Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2020
Verleende omgevingsvergunning Patrijzenhof 119, 3755 EN, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Bekendmaking subsidieplafond inwonersinitiatieven 2021
Legesverordening 2021
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening Begrafenisrechten 2021
Verordening Rioolheffing 2021
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Verordening Hondenbelasting 2021
Verordening Toeristenbelasting 2021
Verordening Precariobelasting kabels en leidingen 2021
Marktgeldverordening 2021
Verleende omgevingsvergunning Wakkerendijk 148, 3755 DG, het verbouwen en vergroten van de woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Meeuwiskamp 38, 3755 JN, het plaatsen van een dakkapel
Verleende APV vergunning Het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van vis, visproducten...
Verleende APV vergunning Het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van vis en visproducten...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat 35 t/m 51 en Hoogeboomstraat 39 t/m 67, 3755 ntb, het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Roerdomp 25, 3755 GG, het vellen van 4 bomen
Aangevraagde omgevingsvergunning Aartseveen 3, 3755 VA, het realiseren van een garage met veranda en...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogeboomstraat, 3755 ntb, het realiseren van een grondkerende constructie...
Gemeente Eemnes - Vrachtwagenparkeren Bramenberg - Walnootberg en Vlierberg
gemeente Eemnes - Laadpaal - Zomertaling
Verleende omgevingsvergunning Aartseveen 48, 3755 VD, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Aangevraagde omgevingsvergunning Aartseveen 48, 3755 VD, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat 23, 3755 ntb, het bouwen van een woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Walnootberg 8, 3755 BP, het plaatsen van een erfafscheiding d.m.v. 2...
Verleende omgevingsvergunning Rietgors 17, 3755 GA, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 40, 3755 DC, het herbouwen van de hooiberg
Vastgesteld uitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3 Zuidpolder Woongebied Eemnes
Vastgesteld uitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3 Zuidpolder Woongebied Eemnes