Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Eemhof detail
Bekendmaking intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Eemhof detail
Verleende APV vergunningen Het organiseren van een evenement, ‘’The Youngsters Auction’’ (springpaardenveilig) op 1 oktober 2019 van 15.30 uur tot en met 23.00 uur detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Nabij Noordersingel 4b, 3755 EZ, het vellen van 4 bomen detail
Verleende omgevingsvergunningen Molsingel / Ruizendaallaan (thv nr 91), 3755 SB, het realiseren van een brugduiker detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders wegsleepverordening detail
Ondermandaatbesluit wegslepen detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Watersnip 38, 3755 GL, het plaatsen van een dakkapel en isoleren kap detail
Verleende omgevingsvergunningen Meentweg 69, 3755 PB, het realiseren van een inrit detail
Verleende omgevingsvergunning Wakkerendijk 9, 3755 DA, het wijzigen van het monument detail
Verleende omgevingsvergunning Vogelkersberg 16 A t/m D en 18 A t/m D, 3755 BN, het bouwen van een bedrijfshal detail
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 7, 3755 SV, het bouwen van een woning detail
Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) Bekendmaking melding van het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Meentweg 10, 3755 PE, in Eemnes detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Rietgors 3, 3755 GA, het wijzigen van de gevel detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Goyergracht Noord 18, 3755 AA, het legaliseren van een paardenbak, hekwerk, uitrit, paardenbak, mestopslag detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord K 211, 3755 AA, het legaliseren van een erfafscheiding, paardenbak, mestcontainer en oppervlakteverharding detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Eemhof 1, 3755 JA, het plaatsen van een reclame/naambord detail
Mandaat- en machtigingsbesluit Landelijke Toegang Maatschappelijke Opvang detail
Beleidsregels gemeente Eemnes inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang voor ingezetenen van Nederland detail
Ingekomen melding milieu Bekendmaking verlenen vergunning Eemweg 31 A in Eemnes detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Eemlustlaan 39, 3755 TN, het aanleggen van een inrit detail
Aangevraagde omgevingsvergunning ’t Raboes, perceel K543, 3755 NR, het herprofileren van het grasland, inclusief dempen van een poel en graven van een nieuwe sloot en laagtes detail
Verleende APV vergunning Het organiseren van een evenement ‘’Zomerspektakeldagen’’ op het grasveld naast de Hilt aan de Hasselaarlaan 1c, 3755 AV, op 30 augustus 2019 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur en 31 augustus 2019 van 11.00 uur tot en met 15.00 uur detail
Verleende omgevingsvergunning Ruiterskamp 22, 3755 JG, het plaatsen van een dakkapel detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Veldweg 29, 3755 AG, het bouwen van een erker detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Wakkerendijk 9, 3755 DA, het wijzigen van het monument detail
Bekendmaking melding van lozing van afvalwater aan de Dorpsingel (bouwplan Ruijtersweide) in Eemnes detail
Huisvestingsverordening Eemnes 2019 detail
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Goyergracht Zuid 41B in Eemnes detail
Beleidsregels behorende bij de Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018 detail
Intrekking diverse beleidsregels Sociaal Domein detail
Ontwerpuitwerkingsplan 9 deelgebied 3.3 ‘Zuidpolder Woongebied’ detail
Ontwerpuitwerkingsplan 9 deelgebied 3.3 ‘Zuidpolder Woongebied’ detail
Rectificatie publicatie verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Beukenlaan 1 Eemnes voor het bouwen van twee overkappingen voor het stallen van golfbuggy's. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Ruiterskamp 22, 3755JG, het plaatsen van een dakkapel detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 69, 3755 PB, het realiseren van een inrit detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Schoolpad 1, 3755 TK, het plaatsen van een erfafscheiding detail
Rectificatie publicatie verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Beukenlaan 1 Eemnes voor het bouwen van twee overkappingen voor het stallen van golfbuggy's. detail
Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Beukenlaan 1, 3755 MP, het bouwen van twee overkappingen voor het stallen van golfbuggy's detail
Verleende omgevingsvergunning Jonneveen 11, 3755 XA, het plaatsen van een dakkapel detail
Verleende omgevingsvergunning Wakkerendijk 102A, 3755 DE, het verplaatsen van de karakteristieke schuur detail
Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) Bekendmaking melding gesloten bodemenergiesysteem de Goyergracht Zuid 27A in Eemnes detail
Aanwijzingsbesluit Artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Ruizendaallaan ter hoogte van nummer 91, 3755 SB, het realiseren van een brugduiker detail
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 3B, 3755 SV, het bouwen van een woning detail
Verleende omgevingsvergunning Eemweg 29K, 3755 LC, het wijzigen van het pand detail
Verleende APV vergunning Het organiseren van ‘Vakantiedagkamp Agnes 2019’ op het terrein De Lieberg te Eemnes vanaf 15 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Noord 4, 3755 AA, het legaliseren van hekwerken, toegangspoort, mestplaat, verharding, paardenbak en paddock detail
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 3A, 3755 SV, het bouwen van een woning detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord 18, 3755 AA, het legaliseren van een paardenbak, hekwerk, uitrit, paardenbak, mestopslag, verharding detail