6.6

Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 86A, 3755 AS, het plaatsen van een pergola
Aangevraagde omgevingsvergunning Plantsoen 20, 3755 HJ, het plaatsen van een carport, pergola en erfafscheiding
Aangevraagde omgevingsvergunning Molenweg 2G, 3755 BD, het realiseren van een inrit
Verleende omgevingsvergunTroeveveen 38, 3755 JW, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Simonsveen 24, 3755 JR, het plaatsen van een erker aan de voorzijde...
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder en medewerker invordering en mandaatbesluit invordering van belastingen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 86A, 3755 AS, het plaatsen van een pergola
Aangevraagde omgevingsvergunning Patrijzenhof 7, 3755 EL, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Mandaatbesluit voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften 2021
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 78, 3755 AR, het vergroten van de woning
Gemeente Eemnes - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Korenschoof
Aangevraagde omgevingsvergunning Hasselaarlaan 1C (kadastraal perceel: A 4370), 3755 AV, het vellen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Troeveveen 38, 3755 JW, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Plantsoen 20, 3755 HJ, het vervangen van de carport en plaatsen schutting...
: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Eemnes
Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Eemnes 2021-2024
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Eemnes
Intrekken aangevraagde omgevingsvergunning Hasselaarlaan 1C (kadastraal perceel: A 4370), 3755 AV, het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 47, 3755 PA, het vervangen van de rieten kap
Verleende omgevingsvergunning Aartseveen 96, 3755 VE, het vellen van 16 gemeentebomen t.b.v. nieuwbouw...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hasselaarlaan 1C (kadastraal perceel: A 4370), 3755 AV, het...
Verleende omgevingsvergunning Hoogeboomstraat kruising Blomsingel, 3755 DH, het realiseren van een brugduiker...
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg K747, 3755 ntb, het realiseren van een droge ligplaats incl....
Gemeente Eemnes - Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen vrachtautoparkeerplaatsen - bedrijventerrein...
Legesverordening 2021
Verleende omgevingsvergunning Nabij Wiggertsweg, perceel kadastraal bekend sectie K nummer 589, 3755...
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Noord, perceel kadastraal bekend sectie K nummer 1007, 3755AA,...
Verleende omgevingsvergunning Kamille 19, 3755 TD, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Aangevraagde omgevingsvergunning Haagwinde 22, 3755 TA, het vellen van 2 bomen (gemeentelijke kap met...
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 16, 3755 SV, het realiseren van een berging
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 52A, 3755 AP, het wijzigen van het gebruik van detailhandel...
Verleende omgevingsvergunning Herderstasje 5, 3755 TB, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) voor de aanleg gesloten bodemenergiesysteem aan de Goyergracht...
Aangevraagde omgevingsvergunning Blomsingel (kavel 484), 3755 SV, het bouwen van een woning en realiseren...
Aangevraagde omgevingsvergunning Eemnes Veerhaven Eemdijk-Eemnes, K 589, 3755 ntb, het vervangen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kastanjeberg 1, 3755 BM, het plaatsen van 2 vlaggenmasten
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 52A, 3755 AP, het wijzigen van de bestemming detailhandel...
Aangevraagde omgevingsvergunning Eemnesser Vaartsteeg K 507 (thv Wakkerendijk 25) 3755 DA, het realiseren...
Verleende omgevingsvergunning Blomsingel 26, 3755 SN, het bouwen van een woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 103, 3755 PC, het bouwen van een woning met bijgebouw
Verordening behandeling bezwaarschriften Eemnes 2021
Gemeente Eemnes – bekendmaking Ontwerp Eerste Bestuursrapportage RUD Utrecht 2021
Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
Verleende omgevingsvergunning Blomsingel 26, 3755 SN, het bouwen van een woning
ONTWERP BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE GRENSWAARDEN...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning bouw woning Goyergracht Noord 12 Eemnes
Verleende omgevingsvergunning Vogelkersberg 2 en 2A, 3755 BN, het bouwen van een bedrijfspand, het plaatsen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat 16, 3755 SV, het realiseren van een berging
Verleende omgevingsvergunning ’t Raboes 2 WS-1, 3755 NR, het bouwen van een berging