Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning Hasselaarlaan 58, 3755 AX, het plaatsen van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning Laarderweg 15 A t/m E en Braadkamp 15 A t/m D, 3755 AK, het realiseren...
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Noord, K 204, 3755 AA, het legaliseren van hekwerken, balenopslag...
1a. Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) Bekendmaking melding van een activiteit aan de Wakkerendijk...
Aangevraagde omgevingsvergunning Pijlenkamp 21, 3755 JJ, het vervangen van kozijnen
Aangevraagde omgevingsvergunning Watermunt 4, 3755 TE, het veranderen van de woning
Ingekomen melding milieu bekendmaking melding voor het Activiteitenbesluit
De verordening dode gezelschapsdieren gemeente Eemnes vast te stellen.
Verleende omgevingsvergunning De Minnehof 10, 3755 AK, het plaatsen van een koelunit
Aangevraagde omgevingsvergunning Hasselaarlaan 58, 3755 AX, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord K 65, 3755 AA, het legaliseren van een erfafscheiding,...
Aangevraagde omgevingsvergunning ’t Raboes K 543, 3755 NR, het realiseren van een waterkerende kade
Aangevraagde omgevingsvergunning Noordersingel 22, 3755 EZ, het uitbreiden van de opslag in het kader...
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord K 204, 3755 AA, het legaliseren van hekwerken en bouwen...
Ingekomen melding milieu (activiteitenbesluit) Bekendmaking melding Besluit lozen buiten inrichtingen...
Verleende omgevingsvergunning Meentweg 45A, 3755 PA, het plaatsen van een erfafscheiding
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Eemnes 2019
Verleende omgevingsvergunning Noordersingel ter hoogte van huisnummer 4B ‘Skatepark’, 3755 EZ, het vellen...
Verleende omgevingsvergunning Watersnip 38, 3755 GL, het plaatsen van een dakkapel en het isoleren van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Noordersingel 20, 3755 EZ, het verbouwen van het bestaande woonhuis
Uitwerkingsplan 9, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.3
Uitwerkingsplan 9, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.3
Gemeente Eemnes - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Karperweg
Aangevraagde omgevingsvergunning Vlierberg 4, 3755 BS, het veranderen van de entree en wijzigen van de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wakkerendijk 8, 3755 DC, het vervangen van het dak en uitbreiding van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Aartseveen 90, 3755 VE, het bouwen van een uitbouw
Aangevraagde omgevingsvergunning De Minnehof 10, 3755 AK, het plaatsen van een koelunit
Ingekomen melding milieu bekendmaking melding van een activiteit aan de Rijksweg 2 B in Eemnes
Verleende APV vergunning het innemen van een standplaats op de vrijdag in de periode van 1 januari 2020...
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Noord K 211, 3755 AA, het legaliseren van een erfafscheiding...
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 128, 3755 AT, het vellen van 2 bomen
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 45A, 3755 PA, het plaatsen van een erfafscheiding
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Nieuweweg 42, 3755 AD, het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Noord 18, 3755 AA, het legaliseren van een paardenbak, hekwerk,...
Ingekomen melding milieu besluit lozen buiten inrichtingen aan de Molsingel 2 in Eemnes
Verleende omgevingsvergunning Rietgors 3, 3755 GA, het wijzigen van de gevel
BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE GRENSWAARDEN WEGVERKEER...
Verleende APV vergunning Het organiseren van een evenement ‘’Parade van Eemnes’’ op 5 oktober 2019 van...
Verleende APV vergunning Het innemen van een tijdelijke standplaats door middel van het plaatsen van...
Wijzigingsplan Wakkendijk 242 te Eemnes vastgesteld
Wijzigingsplan Wakkendijk 242 te Eemnes vastgesteld
Nadere regeling subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen gemeente Eemnes 2020-2023
BEL Combinatie - Instellen fietspad - Zuidersingel Eemnes
Verleende omgevingsvergunning Schoolpad 1, 3755 TK, het plaatsen van een erfafscheiding en berging
Aangevraagde omgevingsvergunning Brink 20, 1251 KW, het aanbrengen van constructiewerkzaamheden
Geweigerde omgevingsvergunning Zevenend 45- IA, het plaatsen van een noodstroom aggregaat
Aangevraagde omgevingsvergunning Oude Naarderweg 12, 1251 BK, het verbouwen van het woonhuis
Aangevraagde omgevingsvergunning Gooyergracht Noord, sectie K nummer 57, 3755 AA, het legaliseren van...
Bekendmaking intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Eemhof
Bekendmaking intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Eemhof