Vergunningen Eemnes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemnes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemnes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning Kamille 10, 3755 TD, het wijzigen van de voorgevel
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
Verleende omgevingsvergunning Lambertsveen 27, 3755 JC, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Lambertsveen 27, 3755 JC, het plaatsen van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning Goyergracht Zuid 11A, 3755 MX, het intern wijzigen (legaliseren) van het...
Verleende omgevingsvergunning Ruizendaallaan 58, 3755 SB, het plaatsen van 2 dakkapellen op het zijdakvlak...
Aangevraagde omgevingsvergunning Torenzicht 34, 3755 CC, het plaatsen van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning Ploeglaan 17, 3755 HR, het plaatsen van een erker aan de voorzijde...
Verleende omgevingsvergunning Hilhorststraat 9, 3755 SV, het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning Raadhuislaan 28, 3755 HC, het verplaatsen van de inrit
Aangevraagde omgevingsvergunning Maaibalk 7, 3755 WS, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Ruizendaallaan 58, 3755 SB, het plaatsen van twee dakkapellen
Aangevraagde omgevingsvergunning Lambertsveen 67, 3755 JC, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Goyergracht Noord (K57), 3755 AA, het legaliseren van het hekwerk
Legesverordening 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning Kamille 10, 3755 TD, het plaatsen van een voorgevel
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rijksweg A27 1 (’t Veentje), 3755 MV, het plaatsen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Pijlenkamp tussen 2 t/m 34 (achterzijde), 3755 JK, het vellen van 7...
Verleende omgevingsvergunning Wezeboom 2, 3755 WT, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Rectificatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ploeglaan 17, 3755 HR, het plaatsen van een...
Richtlijnen bijzondere bijstand
NADERE REGELS MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 7.5.2. VAN DE VERORDENING SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE...
REGELING TER UITVOERING VAN HET KINDARRANGEMENT VAN DE GEMEENTEN HUIZEN, BLARICUM, EEMNES EN LAREN
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 43, 3755 PA, het veranderen van de bijgebouwen
Verleende omgevingsvergunning Molsingel (thv Ruizendaallaan 73) 3755 SB, het aanleggen van een voetgangersbrug
Verleende omgevingsvergunning Rijksweg A 27, het bouwen van een schanskorfconstructie langs de westzijde...
Ingekomen melding milieu het oprichten van een Gemeenschapshuis met (binnen)sportvoorziening en een bibliotheek...
Verleende omgevingsvergunning Rietgors 34, 3755 GD, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van...
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Laarderweg 70 te Eemnes
ONTWERP BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE GRENSWAARDEN...
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Laarderweg 70 te Eemnes
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Ploeglaan 17, 3755 HR, het plaatsen van erker aan de voorgevel...
Verleende omgevingsvergunning Jhr C Roëlllaan 15-17 (de Bongerd), 3755 CL, het renoveren van de glasgevels...
Verleende omgevingsvergunning Wakkerendijk 188 B, 3755 DH, het vellen van 1 boom (herplantplicht)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Wezeboom 2, 3755 WT, het plaatsen van een dakkapel
Verleende APV vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting (Huis van Eemnes) aan de Noordersingel...
Verleende APV vergunning Drank- en Horecawetvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf (behorende...
Eemnes - reconstructie Wakkerendijk - Wakkerendijk, Eemnes
Verleende omgevingsvergunning Noordersingel 20, 3755 EZ, het verbouwen en vernieuwen van de woning
Ingekomen melding milieu bekendmaking melding voor het Besluit lozen buiten inrichtingen
Aangevraagde omgevingsvergunning Van Wijkplantsoen 25, 3755 ST, het bouwen van een garage
Aangevraagde omgevingsvergunning Laarderweg 74, 3755 AR, het verbouwen van het café
Aangevraagde omgevingsvergunning Raadhuislaan 28, 3755 HC, het aanleggen van een oprit
Aangevraagde omgevingsvergunning Molsingel 28, 3755 SP, het plaatsen van een erker
Ingekomen melding milieu van het aanleggen van 39 gesloten bodemenergiesystemen t.h.v. Van Wijkplantsoen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Meentweg 69, 3755 PB, het bouwen van een schuur/overkapping
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat ntb, 3755 SV, het bouwen van een nieuwe woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Rietgors 34, 3755 GD, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilhorststraat ntb, 3755 SV, het bouwen van een nieuwe woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Rietgors 34, 3755 GD, het plaatsen van een dakkapel