7.4

Vergunningen Eemsdelta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemsdelta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemsdelta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Eemsdelta 2021
Besluit categorale aanwijzing toezichthouders Awb Eemsdelta
Beeldkwaliteitplan 'Versterkingsprojecten Opwierde-I'
Gemeente Eemsdelta - Aslastbeperking en Gewichtsbeperking - Hoofdweg-Noord te Spijk
gemeente Eemsdelta - parkeerverbod Concordiastraat - Concordiastraat Farmsum
gemeente Eemsdelta - Aslastbeperking en Gewichtsbeperking Wartumerklap - Wartumerklap Borgsweer
Gemeente Appingedam - reservering parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Solwerderstraat...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 7 bomen t.b.v. versterkingsopgave Lunetstraat...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 15 bomen t.b.v. Kindcentrum Delfzijl West Barklaan...
Milieumelding, Dijkumerweg 1 te Zeerijp
Milieumelding, 2e Industrieweg 1, 2 en 13 te Appingedam
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 18 bomen t.b.v. herinrichten terrein Jachtlaan...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen 6 tijdelijke wisselwoningen Burgemeester...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen dakkapel Eilandweg 42 te Delfzijl
Milieumelding, Loodweg 3 te Farmsum
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren woongedeelte in stal Garsthuizerweg 4 te Zeerijp
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom Ganzenerf 113 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom uitvrezen boomstronk Nassaulaan tegenover huisnummer 23 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlengen hoofdgebouw uitbouw zijkant Huizingerweg 17 te Westeremden
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het restaureren dak villa en koetshuis Heiliggravenweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 4 bomen verwijderen opslag i.v.m. aanpassen tuin Raadhuisstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen op schuur De Hoogte 26B te Wagenborgen
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen op schuur De Hoogte 26B te Wagenborgen
Aanvraag omgevingsvergunning, verbeteren fundering Polarisweg 20 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom Singel 27 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuurtje Westersingel 92 te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren oprit Barklaan 19 te Delfzijl
Milieumelding, Oosterburen 8 te Middelstum
Aanvraag omgevingsvergunning, vellen bomen i.v.m. plaatsen tijdelijke woningen Abel Eppensstraat 14 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren Bed & Breakfast Oude Schoolsterweg 14 te Middelstum
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 6 woningen Noorderstraat te Zeerijp
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 40 bomen diverse bossages (i.v.m. verkaveling percelen) Rehoboth...
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen voorgevel Landstraat 23 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, realiseren dakopbouw Trekweg 1 te Middelstum
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning De Tip 3 te Appingedam
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 165 woningen te Appingedam (Opwierde-Zuid)
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 10 woningen Hink Oostingstraat te 't Zandt
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen woning Delfstraat 46 te Loppersum
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen Raadhuisstraat 6 te Loppersum
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 1 boom Delfstraat tegenover huisnummer 9 te Loppersum (aanvraag...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakramen Dijkstraat 53a te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Grote Belt 22 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg (d.m.v. een dam) Tuindersweg 2 te Leermens
Aanvraag omgevingsvergunning, (her)bouwen voorhuis versterken achterhuis Eenumerweg 5 te Zeerijp
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen woning Burg. Garreltsweg 23 te Woldendorp
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen handelsreclame Heerestraat 32 te Middelstum