7.4

Vergunningen Eemsdelta

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eemsdelta. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eemsdelta. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl-Wonen met een Plus".
Ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl-Wonen met een Plus".
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Tuinbouwstraat 12 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, wijzigen gevel van het museum aan de Mello Coendersbuurt...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning Wierdeweg 2 te Leermens
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, restaureren dak villa en koetshuis Heiliggravenweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Oosterstraat 41 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verlengen schuur achter woonhuis Oosterburen 8 te...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Gerard van Damstraat 9 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Oosterstraat 37 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Molenweg 30 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Tuinbouwstraat 10 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verplaatsen uitweg Hoofdstraat 14 te 't Zandt
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Tuinbouwstraat 6 te 't Zandt
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten kleine windturbine Stadsweg 18 te Wirdum
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren elektrisch laadstation Waterstraat 65 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom (noodkap) Hippolytuslaan tegenover huisnummer 62 te Middelstum
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen Fazantstraat 1 te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen kabels, leidingen Hoofdstraat te Stedum
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woningen Antoni Verburghwijk 21 te Termunterzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen bedrijfshal IJzerweg nabij nummer 2 te Farmsum
Milieumelding, Loodweg 2 te Farmsum
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning Fivelkade 50 te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom (slechte conditie) Hoofdweg-Zuid 13A te Spijk
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen handelsreclame Waterstraat 2 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen carport Redgerlaan 7 te Delfzijl
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen berging Plataanlaan 5 te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg Beukenlaan 75 te Appingedam
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom (noodkap) Onderdendamsterweg 8 te Middelstum
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren kleine erker Delf 6 te Delfzijl
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwkundig versterken woning Wijmersweg 69 te Loppersum
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen linker- en rechterachtergevel bestaande schuur Tjamsweersterweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden Hotel Spoorzicht Molenweg 9 te Loppersum
Aanvraag omgevingsvergunning, renoveren dak Hoofdweg 20 te Huizinge
Kennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Delfzijl Kindcentrum Noord"
Gewijzigd vastgesteld Facetplan Cultuurhistorie.
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen 7 tijdelijke woningen 1 container Welhaak...
Gewijzigd vastgesteld Facetplan Cultuurhistorie.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, herstellen steilkant wierde Wirdum nabij Kerkeweg...
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, bouwen woning De Tip 16 te Appingedam
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, vergroten woning Bredeweg 19 te Westeremden
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen kleine windmolen Halteweg 3 te Middelstum
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, (her)bouwen woning Stenenpad 6 te Holwierde
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verbouw woningen en nieuwbouw garage Farmsumerweg...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, nieuwbouw boerderij Krewerderweg 2 te Oosterwijtwerd
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, kappen 2 bomen (slechte conditie) Grote Belt achter...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, plaatsen 10 tiny houses Eendrachtslocatie te Appingedam
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verlengen tijdelijke vergunning Zwet 1 te Delfzijl