Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Eijsden-Margraten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eijsden-Margraten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eijsden-Margraten. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Honthemerweg/Eijckestraat (percelen MGT02-M-382, 422 en 424) te Eckelrade 24-05-2019 24-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verhogen woningen, Wilhelminastraat 25 en 27, 6245 AT Eijsden 24-05-2019 24-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbreden uitweg Mgr. Willigersstraat 10 6247AZ Gronsveld 24-05-2019 24-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik 5 vakantieappartementen, Stationsplein 6, 6245 AE Eijsden 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning veranderen bestemming, Rijksweg 79, 6247 AC Gronsveld 23-05-2019 23-07-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Holstraat 41, 6269 AW Margraten 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen uitweg/inrit, Julianalaan 8, 6269 CN/Sebastiaanstraat te Margraten 23-05-2019 23-07-2019 detail
Sloopmelding asbest dakbeschot, Ir. Rocourstraat 18, 6245 AD Eijsden 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Eijsden-Margraten - Verkeersbesluit Parrestraat - Parrestraat Oost-Maarland 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Eijsden-Margraten - VB Mergellandroute - 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe woonwagen, Capucijnenstraat 5, 6245 HX Eijsden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning, Groot Welsden 1, 6269 ET Margraten 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning verbouwen monumentale hoeve Stallestraat 18, 6261 ND te Mheer 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Emmastraat 27, 6245 HS Eijsden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Hoogstraat 41, 6245 LT Eijsden 20-05-2019 20-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden HoutCenter Jan Opreij, Holstraat 41, 6269 AW Margraten 20-05-2019 20-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Dorpsstraat 13, 6261 NH Mheer 20-05-2019 20-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Rijksweg perceel MGT02-M-184 te Cadier en Keer 20-05-2019 20-07-2019 detail
Besluit buiten behandeling laten aanvraag kappen 3 bomen, Wesch 15, 6255 NH Noorbeek 17-05-2019 17-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning kappen 3 bomen, Blankenberg 3 (nabij), 6267 NN Cadier en Keer 17-05-2019 17-07-2019 detail
Besluit buiten behandeling laten aanvraag Burgemeester Smeetsstraat 6, 6247 CP Gronsveld 17-05-2019 17-07-2019 detail
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Pannepad EDN00-F-875 te Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning Beatrixstraat 60, 6267 BH Cadier en Keer 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitvoeren onderhoudswerkzaamheden Graaf de Geloeslaan 10 en 12, 6245 AS te Eijsden 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfspand Pasveld 1, 6269 NJ (achter Rijksweg 87, 6269 AB) Margraten 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw carport, Broekstraat 41, 6247 BP Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
Sloopmelding dakbedekking, Gloriet 32, 6247 BB Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Ir. Rocourstraat 8, 6245 AD Eijsden 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning doorbraak dragende muur, Breusterstraat 101, 6245 EH en Breusterhof 2, 6245 EL Eijsden 14-05-2019 14-07-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit Korpendu 7 te Margraten 13-05-2019 13-07-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Oosterweg 5, 6245 LC Eijsden 13-05-2019 13-07-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Bredeweg 29, 6262 NX Banholt 13-05-2019 13-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning van Gulpenstraat 9, 6269 CJ Margraten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsing buitendeel warmtepomp, Boterbloem 16, 6245 TA Eijsden 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 3 bomen, Pater Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en Keer 10-05-2019 10-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vernieuwen dak aanbouw, Schoolstraat 42, 6245 CG Eijsden 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen winkelbestemming, Rijksweg 124, 6247 AL Gronsveld 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Spauwenstraat 5, 6245 BW Eijsden 07-05-2019 07-07-2019 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Honthem perceel MGT02-L-226 te Margraten 07-05-2019 07-07-2019 detail
Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot garage, Rijksweg 173, 6247 AE Gronsveld 07-05-2019 07-07-2019 detail
Sloopmelding asbest, Ir. Rocourstraat 9A, 6245 AC Eijsden 07-05-2019 07-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen tussenwanden, Rijksweg 30, 6269 AC Margraten 07-05-2019 07-07-2019 detail
Sloopmelding slopen woning, Sint Jozefstraat 4, 6245 LN Eijsden 06-05-2019 06-07-2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning realiseren aanbouw Ursulinenstraat 25, 6245 CH Eijsden 03-05-2019 03-07-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning wijzigen bestemming Sint Jozefstraat 87, 6245 LM Eijsden 03-05-2019 03-07-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning aanleggen veevoederssleufsilo Kapelkesstraat 84, 6245 AK Eijsden 03-05-2019 03-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw carport, Kapelweg 27, 6267 BT Cadier en Keer 02-05-2019 02-07-2019 detail