Vergunningen Eijsden-Margraten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eijsden-Margraten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eijsden-Margraten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Lemoen 12 A, 6245 PH Eijsden
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Stationsstraat 77, 6247 BK Gronsveld
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw werktuigenberging, Rijksweg 110, 6269 AD Margraten
Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Lemoen 12 A, 6245 PH Eijsden
Gemeente Eijsden-Margraten - Stopverbod Holstraat - Holstraat, Margraten
Sloopmelding dak overkapping, Bergenhuizen 15, 6255 NJ Noorbeek
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning vestigen kapsalon, Rijksweg 114, 6269 AD Margraten
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning restauratie dak, Dorpstraat 11, 6255 AM Noorbeek
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Doctor Poelsstraat 1, 6269 BT Margraten
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, Klompenstraat 1, 6251 NE Eckelrade
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure wijzigen gebruik camping voor 7 extra kampeermiddelen...
Ontwerpbestemmingsplan Eindstraat 35 Sint Geertruid
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure wijzigen gebruik camping voor 7 extra kampeermiddelen...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen interieur Protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, 6245...
Sloopmelding verwijderen asbest, Duivenstraat 45, 6261 NV Mheer
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning verbouwen Breustermolen, Kapelkesstraat 66, 6245AK Eijsden
Verleende omgevingsvergunning verbouwen/renoveren vm. woonboerderij, Dorpsstraat 48-48A, 6267 AB Cadier...
Verleende omgevingsvergunning dakkapel, Kennedylaan 36, 6245 EN Eijsden
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2020
Verleende omgevingsvergunning bouw hobbyruimte, Veldekestraat 8, 6269 EE Margraten
Verleende omgevingsvergunning aanbouw serre bij Loods81, Rijksweg 81 A, 6269 AB Margraten
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woning, Schey (links naast 11), 6255 NL Noorbeek
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen 24 Populieren, Gasthuisdelleweg te Bemelen
Verleende omgevingsvergunning verbouwen brandweerkazerne An Mhaerebaom 3, 6261 PE Mheer
Verleende omgevingsvergunning bouwen 2 recreatiewoningen Gasthuis 3-100 en 3-69, 6268 NN Bemelen
Verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning Gasthuis 3-107, 6268 NN Bemelen
Verleende omgevingsvergunning veranderen gebruik van bedrijfswoning naar woning Rijksweg 143 A 6247...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning sportschool, Rabauw 2, 6269 BX Margraten
Verleende omgevingsvergunning bouw woning, 12e Septemberlaan 6, 6255 BA Noorbeek
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Haegerhofstraat perceel MGT02-A-6632 te Margraten
Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Dorpsstraat 2, 6252 ND Eckelrade
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie verbouw winkel tot woning, Breusterstraat 38, 6245...
Verleende omgevingsvergunning bouwen woning, Dotterbloem 4 (kavel NU02) 6245 TN Eijsden
Verleende omgevingsvergunning kappen 5 Essen, Leisendelweg (MGT02-N-479) te Eckelrade
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Overbroek perceel EDN00-M-252 in Gronsveld
Verleende omgevingsvergunning vergroten dakkapel, President Kennedystraat 36, 6269 CC Margraten
Verleende omgevingsvergunning legalisatie zwembad, Honthem 15, 6269 NP Margraten
Verleende omgevingsvergunning legalisatie kapsalon, Gele Helmbloem 18, 6245 TE Eijsden
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw nieuwe woning, Groot Welsden 1, 6269 ET Margraten
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Tiendstraat 8, 6265 AP Sint Geertruid
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen stal, 't Greuntsje / Pannepad perceel EDN00-F-1047 te Gronsveld
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen perenboom, Sint Laurentiusstraat 11 A, 6268 NJ Bemelen
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw nieuwe woning, Groot Welsden 1, 6269 ET Margraten
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning kavel 103, Gasthuis 3, 6268 NN Bemelen
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning en bouw stal/schuur, Klein Welsden...
Sloopmelding asbest rioolbuismateriaal, van Plettenbergstraat 25, 6269 CT Margraten
Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning Groot Welsden 36, 6269 EV Margraten