7.4

Vergunningen Eijsden-Margraten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Eijsden-Margraten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Eijsden-Margraten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Rectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods,...
Rectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods,...
Verleende plaatsen dakkapellen, omgevingsvergunning Lijster 6, 6245 RL Eijsden
Verleende omgevingsvergunning vergroten woning, Christinastraat 36, 6267 AT Cadier en Keer
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning maken erker, Boomkensstraat 20, 6245 JE Eijsden
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw kapschuur, Boomkensstraat 48, 6245 JG Eijsden
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij project sloop stal, Groot Welsden 44, 6269 EV Margraten
Sloopmelding asbesthoudend dakbeschot, Pastoor Rohsstraat 11, 6262 NL Banholt
Sloopmelding asbest, Nieuwe Hofstraat 10, 6265 AG Sint Geertruid
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer vervangen gasstation, Voerenstraat 11, 6255 PB Noorbeek
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning legalisatie 6 Tipi-tenten, Meschermolen 1, 6245 KD Eijsden
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden 't Pieterke, Raadhuisstraat 2, 6245 ER Eijsden
Verleende omgevingsvergunning bouw zomerhuis, Mostersberg 2, 6267 NG Cadier en Keer
Verleende omgevingsvergunning wintertuin, Keenkestraat 7, 6247 EJ Gronsveld
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Beezepool te Eijsden
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning legalisatie 12 wooneenheden, Prins Hendrikstraat...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen gevelopeningen, Buitenend 8, 6265 BA Sint Geertruid
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Honthem 52, 6269 NR...
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vestiging kapsalon, Rijksweg 114, 6269 AD Margraten
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vestiging kapsalon, Rijksweg 114, 6269 AD Margraten
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg...
Sloopmelding verwijderen asbesthoudend dakbeschot, Oude Akerstraat 55, 6268 NC Bemelen
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realiseren 7 woningen, Kampweg 37, 6247 AR Gronsveld
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw woning, Muurbloem kavel NR04 te Eijsden
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouw stallen tot 3 appartementen, Rijksweg 87, 6267 AD Cadier...
Verleende omgevingsvergunning bouw overkapping voor fietsen, Hoogcruts 14 B, 6255 NS Noorbeek
Verleende omgevingsvergunning kappen Esdoorn, Sint Geertruiderweg 1, 6245 SE Eijsden
Verleende omgevingsvergunning vernieuwen dak en plaatsen dakkapel, Klimmerseind 11, 6245 HH Eijsden
Verleende omgevingsvergunning legalisatie terreinverharding, Scheulderdorpsstraat 74, 6307 PC Scheulder
Sloopmelding stal/gastenverblijf, Herkenrade 34, 6265 NH Sint Geertruid
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning, Eindstraat 31, 6265 AD Sint Geertruid
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen Foodtruck voor het pand, Rijksweg 73, 6269 AB Margraten
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen schuur naar vakantiewoningen, Eijkerweg 122, 6269 GG...
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning maken inrit, Vroelen perceel MGT02-X-533 te Noorbeek
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning kappen boom, Vroelen perceel MGT02-X-533 te Noorbeek
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, Dotterbloem kavel NU7 te Eijsden
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen gebruik bedrijfswoning, Wilhelminastraat 32 6245 AW...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer uitbreiden inrichting, Zoerbeemden 7 6245 LR Eijsden
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderwijskundige aanpassingen aan Basisschool de Cramignon Kramsvogel...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning slopen aanbouw en verbouwen/uitbreiden woning, Dorpsstraat 28,...
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure gebruiksfunctie kinderopvang, Pisartlaan 3, 6245 SK...
Gemeente Eijsden-Margraten – Aanwijzingsbesluit carnaval 2021
Verleende omgevingsvergunning legaliseren schoonheidssalon, M.L. Kingstraat 25, 6245 GG Eijsden
Verleende omgevingsvergunning plaatsen overkapping/veranda, Michiels van Kessenichstraat 7, 6261 PD Mheer
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning en bouwen 2 paardenboxen, Bergstraat 7 - 7 C, 6262 NV...
Sloopmelding lichtplaten van dak stal, Kommelsweg 1, 6245 KC Eijsden
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Hoogcruts 14 B, 6255 NS Noorbeek
Sloopmelding stal, Groot Welsden 44, 6269 EV Margraten