Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Evenementenvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 26 maart 2020
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Emmen 2020
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Emmen, Wilhelmsweg 36’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Barger-Compascuum, Limietweg 136’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Evenementenvergunningen
Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘Zwartemeer, Bonkveen 13’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Emmen, Wilhelmsweg 36’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Barger-Compascuum, Limietweg 136’
Gemeente Emmen - Reserveren parkeerplaats bij laadpaal - Noorderpassage Emmen
Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘Zwartemeer, Bonkveen 13’
Verklaring van Algemeen Belang afval scheiden
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Erica, zonnethermiepark aan Warmoesweg 4-6’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, woningen Kloosterweg’
Evenementenvergunningen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Erica, zonnethermiepark aan Warmoesweg 4-6’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, woningen Kloosterweg’
Intrekken omgevingsvergunningen reguliere procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Ontwerpbestemmingsplan Emmen, woning Meester Bakkerweg 46
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Emmen 2020
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Ontwerpbestemmingsplan Emmen, woning Meester Bakkerweg 46
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3’
Evenementenvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Laan van de Marel te...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3’
Aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen Activiteitenbesluit
Evenementenvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere proceduretitel