Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Vastgesteld bestemmingsplan “Emmen, Delftlanden en besluit hogere grenswaarde geluid
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175’ en besluit vaststellen hogere...
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Emmen - Herinrichting parkeerterrein Willinkplein-Zuid en parkeerterrein Wennig - Wenning en...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, ongelijkvloerse kruising Emmerschans’ en besluit hogere grenswaarde...
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Weerdinge, Weerdingerstraat ten zuiden van 175’ en besluit vaststellen hogere...
Vaststelling beeldkwaliteitsplan “Emmen, Delftlanden”
Vastgesteld bestemmingsplan “Emmen, Delftlanden en besluit hogere grenswaarde geluid
Gemeente Emmen - Herinrichting Ermerweg - Ermerweg te Emmen
Meldingen Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmen, Oude Wilhelmsweg 13’ en verklaring van geen...
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmen, Oude Wilhelmsweg 13’ en verklaring van geen...
Gemeente Emmen - Aanpassen tijden laad- en losplaats + realiseren taxistandplaats - Kolhoopstraat / Hoofdstraat...
Aanvragen omgevingsvergunning
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schoonebeek, Norbruislaan 1’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schoonebeek, Norbruislaan 1’
Gemeente Emmen - reserveren van parkeerplaatsen bij laadpaal - Mezenveld 54
Gemeente Emmen - Laadpaal voor elektrische voertuigen - Balingerbrink Emmen
Evenementenvergunningen
Omgevingsvergunningen van rechtswege
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2020
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Nieuw-Amsterdam, woningen Van Ekelenburgstraat’
Omgevingsvergunningen van rechtswege
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schoonebeek, Woningbouw Waterbies’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Verlengde Vaart ZZ 143a (luxe huisjes recreatie)’
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Meldingen Activiteitenbesluit
Evenementenvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schoonebeek, Woningbouw Waterbies’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Verlengde Vaart ZZ 143a (luxe huisjes recreatie)’
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Nieuw-Amsterdam, woningen Van Ekelenburgstraat’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-amsterdam, Zijtak WZ 97
Ontwerpbestemmingsplan ‘Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)’
Evenementenvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerp-Omgevingsvergunning Emmer-Compascuum, woningen Kwartel