7.6

Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmen, Westerstraat naast nr. 82 tot 88’
Gemeente Emmen - Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij 't...
Gemeente Emmen - besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spoel te Emmer-Compascuum
gemeente Emmen - besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 1 juli 2020
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmen (Weerdinge), Dorpsstraat 70’
Besluit - goedkeuring uitgangspuntendocument (UPD)
Meldingen Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmen (Weerdinge), Dorpsstraat 70’
Gemeente Emmen - aanwijzen verhard pad als verplicht fietspad - tussen de Huizingsbrinkweg en de Borgerbrink...
Gemeente Emmen - instellen voorrangsregeling - ter hoogte van de Heirbrug bij de Heirweg te Emmen
Gemeente Emmen - instellen stopgebod - kruispunt Houtweg/Laan van de Bork/Laan van de Marel te Emmen
Gemeente Emmen - reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Ubbekingecamp...
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Laan van de Marel te...
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Herendijk 7’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting
Aanvragen omgevingsvergunning
Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan ‘Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf)’
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Herendijk 7’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf)’
Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan ‘Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schoonebeek, Norbruislaan 1’
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)’
Beleidsregel voor evenementen tot 2024 (een nieuwe aanpak)
Vastgesteld bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak WZ 97"
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schoonebeek, woningbouw Waterbies’
Gemeente Emmen - plaatsing laadpaal Schoonebeek - parkeerterrein Burg.Osselaan/hoek Kerkeind te Schoonebeek
Gemeente Emmen - plaatsing laadpaal nabij de sporthal Barger-compascuum - Postweg 138 Barger-compascuum
Gemeeente Emmen - plaatsing laadpaal Nieuw-Schoonebeek - nabij Kerkenweg 6 te Nieuw-Schoonebeek
Gemeente Emmen - plaatsing laadpaal parkeerterrein AH - nabij Karel Palmstraat 50 Nieuw-Amsterdam
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schoonebeek, woningbouw Waterbies’
Gemeente Emmen - plaatsing laadpaal De Blokken 41 Zwartemeer - De Blokken 41 Zwartemeer
Vastgesteld bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak WZ 97"