7.4

Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Meldingen besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Meldingen Activiteitenbesluit
Gemeente Emmen - diverse verkeersmaatregelen i.v.m. de herinrichting van het gebied - Hoofdstraat (noord),...
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Kap te Klazienaveen
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Banken te Zwartemeer
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Verleende Ontheffing Geluidshinder APV
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jan Jolingstraat te Nieuw-Weerdinge
Aanvragen omgevingsvergunning
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Vaststelling wijzigingsplan ‘Emmen, Meerdijk school aan Velodrome’ en Besluit hogere grenswaarde
Vaststelling wijzigingsplan ‘Emmen, Meerdijk school aan Velodrome’ en Besluit hogere grenswaarde
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen, facetregeling geitenhouderijen
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen, facetregeling geitenhouderijen
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
BELEIDSREGELS BBZ 2004 BOCE-GEMEENTEN
Compensatie Corona Amateurkunst
Beleidsregel Compensatie Corona Culturele Infrastructuur
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, Huurdemanlaan 17’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, Huurdemanlaan 17’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Oosterdiep WZ 2a’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Oosterdiep WZ 2a’
Geneente Emmen - Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van een elektrisch voertuig - nabij...
Gemeente Emmen - Uitbreiding van de 30 km zone - Koppelwijk OZ e.o. te Emmer-compascuum
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Emmen 2021
Ontwerpbestemmingsplan Emmer-Compascuum, rand Koppelwijk/Maatschappijweg
Ontwerpbestemmingsplan Emmer-Compascuum, rand Koppelwijk/Maatschappijweg
Omgevingsvergunning Zwartemeer, 6 seniorenwoningen Kniepveen
Omgevingsvergunning Zwartemeer, 6 seniorenwoningen Kniepveen
Gemeente Emmen - Uitbreiding 30 km zone - Oranjedorpstraat te Nieuw-Dordrecht
Gemeente Emmen - Herinrichting gedeelte Verlengde Herendijk - tussen de Nieuw-Amsterdamsestraat en de...
Gemeente Emmen - Aanleggen van een voorrangsplein - kruising Statenweg/Landschaplaan te Emmen
Gemeente Emmen - besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Halssteenstraat Klazienaveen
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Melde Klazienaveen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parc Sandur, Onyxdreef 1 en 11’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parc Sandur, Onyxdreef 1 en 11’
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘bedrijfswoning Zijtak OZ 56 Nieuw-Amsterdam en Besluit hogere...
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Sint Gerardusstraat 76, Emmen’
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘bedrijfswoning Zijtak OZ 56 Nieuw-Amsterdam en Besluit hogere...
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Sint Gerardusstraat 76, Emmen’