Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Evenementenvergunningen 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Meldingen Activiteitenbesluit week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Omgevingsvergunningen van rechtswege week 21 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure 16-05-2019 16-07-2019 detail
Evenementenvergunningen 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure met verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming 16-05-2019 16-07-2019 detail
Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure 16-05-2019 16-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 16-05-2019 16-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 16-05-2019 16-07-2019 detail
Voorbereidingsbesluit 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbarge, Halvemaanweg 8’ 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Emmen, Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 113” 16-05-2019 16-07-2019 detail
Voorbereidingsbesluit 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbarge, Halvemaanweg 8’ 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Emmen, Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 113” 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Emmen - Verkeersbesluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van De Traden te Emmen - Emmen 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Emmen - Besluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van Houtweg te Emmen - Emmen 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Emmen - verkeersbesluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van De Banken te Zwartemeer - Zwartemeer 16-05-2019 16-07-2019 detail
Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019, B&W nummer: 19.0136; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2019 Tabel behorende bij de legesverordening 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Beleidsregel gezondheidsbevorderingbehorende bij de Algemene subsidieverordening Gemeente Emmen 10-05-2019 10-07-2019 detail
Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Evenementenvergunningen 09-05-2019 09-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’ 09-05-2019 09-07-2019 detail
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure 09-05-2019 09-07-2019 detail
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ontwerpbesluit paracommerciële horeca-inrichting 09-05-2019 09-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure 09-05-2019 09-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’ 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 18 02-05-2019 02-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning week 18 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Emmen - op parkeerterrein De Pallert te Schoonebeek een geslotenverklaring in te stellen gedurende de markt en het realiseren van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - De Pallert te Schoonebeek 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Zwartemeer, nieuwe natuur Noordoost’ 25-04-2019 25-06-2019 detail
Evenementenvergunningen 25-04-2019 25-06-2019 detail
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen 25-04-2019 25-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 25-04-2019 25-06-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 25-04-2019 25-06-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Zwartemeer, nieuwe natuur Noordoost’ 25-04-2019 25-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 22’ en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde geluid 18-04-2019 18-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 18-04-2019 18-06-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure 18-04-2019 18-06-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 18-04-2019 18-06-2019 detail
Meldingen Activiteitenbesluit 18-04-2019 18-06-2019 detail
Evenementenvergunningen 18-04-2019 18-06-2019 detail
Exploitatievergunningen escortservice 18-04-2019 18-06-2019 detail