7.5

Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam, tussen Vaart NZ en Snikke” en ontwerpbesluit hogere grenswaarde...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 70’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Emmen, Oosterveldsestraat 161’
Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam, tussen Vaart NZ en Snikke” en ontwerpbesluit hogere grenswaarde...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 70’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Emmen, Oosterveldsestraat 161’
Verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang
Verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang
Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Evenementenvergunningen
Meldingen besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ 89’ en ontwerpbesluit vaststellen...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ 91’ en ontwerpbesluit vaststellen...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Omgevingsvergunningen van rechtswege
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ 89’ en ontwerpbesluit vaststellen...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ 91’ en ontwerpbesluit vaststellen...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit uitgebreide procedure
Besluit intrekken omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Gemeente Emmen - reserveren van parkeerplaatsen bij laadpaal - nabij Laan van de Bork 362 te Emmen
Gemeente Emmen - reserveren parkeerplaatsen bij laadpaal - Nabij adres Middenhaag 351 te Emmen
Gemeente Emmen - reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij Weytackers...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 15 juli 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Emmen, woning Meester Bakkerweg 46
Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan ‘Emmen, Parc Sandur horecavoorziening Grote Rietplas’
Vastgesteld bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3"
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan ‘Emmen, Noordbargerstraat 11 (realisatie supermarkt)’
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning