Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en ontwerpbesluit hogere waarden geluid 14-03-2019 14-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk (woningbouwlocatie tussen 1a en 3)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 14-03-2019 14-05-2019 detail
Meldingen Activiteitenbesluit 14-03-2019 14-05-2019 detail
Evenementenvergunningen 14-03-2019 14-05-2019 detail
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen 14-03-2019 14-05-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure 14-03-2019 14-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 14-03-2019 14-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 14-03-2019 14-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk (woningbouwlocatie tussen 1a en 3)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 14-03-2019 14-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en ontwerpbesluit hogere waarden geluid 14-03-2019 14-05-2019 detail
23 Regeling ambsteed/belofte 08-03-2019 08-05-2019 detail
20 Regeling studiefaciliteiten 08-03-2019 08-05-2019 detail
21 Regeling Bedrijfshulpverlening 08-03-2019 08-05-2019 detail
26 Regeling nevenfuncties en financiële belangen 08-03-2019 08-05-2019 detail
Beleidsregels gebiedsverboden gemeente Emmen 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 301’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 9 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbesluit paracommerciële horeca-inrichting week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Evenementenvergunningen week 10 07-03-2019 07-05-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure week 9 07-03-2019 07-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure week 9 07-03-2019 07-05-2019 detail
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting week 9 07-03-2019 07-05-2019 detail
Evenementenvergunningen week 9 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 301’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan 05-03-2019 05-05-2019 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan 05-03-2019 05-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning week 9 28-02-2019 28-04-2019 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 9 28-02-2019 28-04-2019 detail
Gemeente Emmen - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Laan van de Bork te Emmen - Gemeente Emmen 28-02-2019 28-04-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ 83’ 21-02-2019 21-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Weerdinge, Steenbakkerijweg (woning Ruimte voor Ruimte)’ 21-02-2019 21-04-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 21-02-2019 21-04-2019 detail
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure 21-02-2019 21-04-2019 detail
Evenementenvergunningen 21-02-2019 21-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 21-02-2019 21-04-2019 detail
Besluit intrekken omgevingsvergunningen uitgebreide procedure 21-02-2019 21-04-2019 detail
Rectificatie kennisgeving omgevingsvergunning 21-02-2019 21-04-2019 detail