Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Omgevingsvergunningen van rechtswege
Evenementenvergunningen
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Meldingen Activiteitenbesluit
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - in nabijheid van Spil...
Gemeente Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nabijheid van perceel...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbarge, Rietlandenstraat 74 en 75’
Aanvragen omgevingsvergunning week 36
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 36
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 36
Meldingen Activiteitenbesluit week 36
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 93’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidbarge, Rietlandenstraat 74 en 75’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 93’
Rectificatie kennisgeving omgevingsvergunning
Meldingen Activiteitenbesluit
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Evenementenvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Emmen - Besluit toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid...
gemeente Emmen - toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van...
Gemeente Emmen - Besluit toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid...
Meldingen Activiteitenbesluit
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Omgevingsvergunningen van rechtswege
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Evenementenvergunningen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Emmen - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Julianastraat te Emmen
Gemeente Emmen - Besluit toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Voeghoutenstraat...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure week 32
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedure week 32
Evenementenvergunningen week 32
Exploitatie en/of drank- en horecavergunningen commerciële horeca-inrichting week 32
Meldingen Activiteitenbesluit week 32