7.3

Vergunningen Emmen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Emmen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Emmen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Jaarverslag 2018 & 2019 - Commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Emmen
Intrekking van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020
Nadere regels op de Parkeerverordening 2020, eerste wijziging
Aanwijsbesluit parkeervoorzieningen 2021
Verordening Reclamebelasting Emmen en Klazienaveen 2021
Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening tarieven gemeentelijke sportvoorzieningen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening Reclamebelasting Nieuw-Amsterdam / Veenoord 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Verordening rioolaansluitrecht 2021
Gemmente Emmen - verkeerbesluit plaatsing bushaltes - diverse locaties
Gemeente Emmen - Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hesselterbrink...
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2021
Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen
Gemeente Emmen - Instellen van een 60 km zone op het deel van de Trekkenweg buiten de bebouwde kom -...
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmer-Compascuum, Kwartel 49-51’
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmer-Compascuum, Kwartel 49-51’
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Vaart zz 87
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Vaart zz 87
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 153’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Emmen, Meerdijk school aan Velodrome’ en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde...
Ontwerp wijzigingsplan ‘Emmen, Meerdijk school aan Velodrome’ en ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Roswinkel, Roswinkelerstraat 153’
Ontwerpbestemmingsplan Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)
Ontwerp-Omgevingsvergunning Zwartemeer, 6 seniorenwoningen Kniepveen
Ontwerp-Omgevingsvergunning Zwartemeer, 6 seniorenwoningen Kniepveen
Ontwerpbestemmingsplan Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)
Ontwerp - Beleidsregel Verruiming bouwmogelijkheden ruime woonpercelen
Aanwijzen gebied en vaststellen Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer Emmen
Gemeente Emmen - het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020
Gemeente Emmen - Het reserveren van parkeerplaatsen voor het oplade van elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Gemeente Emmen - Het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het...
Gemeente Emmen - Het reserveren van parkeerplaaten voor het opladen van elektrische voertuigen - op het...
Gemeente Emmen - Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - aan de...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmer-Compascuum, tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ’
Gemeente Emmen - besluit Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Laan van het Kinholt...
Gemeent Emmen - Besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spoel te Emmer-Compascuum
Ontwerp-Omgevingsvergunning bedrijfswoning Zijtak OZ 56 Nieuw-Amsterdam en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde
Gemeente Emmen - besluit geresveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Laan van het Kinholt te...
Ontwerp-Omgevingsvergunning bedrijfswoning Zijtak OZ 56 Nieuw-Amsterdam en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde