7.3

Vergunningen Enkhuizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enkhuizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enkhuizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Wagenaarstraat 17-18, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 114, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Noorder Boerenvaart 51, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat 13, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Spaans Leger 12, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Westerstraat 30-32, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Westerstraat 133 en 266, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning De Trompet 4, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Kruislaan 70, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhavenstraat 51a, Enkhuizen
Ontwerp-omgevingsvergunning De Star 13 te Enkhuizen
Geweigerde omgevingsvergunning Wegje 20, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Zuider Havendijk 96, Enkhuizen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Immerhornweg 15, Enkhuizen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning nabij Elsenburg 8E, Enkhuizen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Wegje 20, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning nabij Nanne Sluisstraat en Nassaustraat, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Elsenburg 21E, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Heiligeweg 20-21, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Breedstraat 154, Enkhuizen
Kennisgeving vooraankondiging wijzigen bestemmingsplan voor het plangebied Gommerwijk-west-west
Sloopmelding Westeinde 62, Enkhuizen
Verordening Toekomstbestendig wonen Enkhuizen
Uitvoeringsregels jeugdhulp Enkhuizen 2020
Nadere regels jeugdhulp Enkhuizen 2020
Financieel besluit Jeugdhulp 2020 Gemeente Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Goudenregenstraat 25, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Westeinde 62, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning De Traanbok I 1053, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Breedstraat 154, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Kruislaan 70, Enkhuizen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Spaans Leger 28 en 29, Enkhuizen
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Enkhuizen 2021
Nadere regels grafbedekking begraafplaats Enkhuizen 2021
gemeente Enkhuizen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Spaans Leger in Enkhuizen
Algemene plaatselijke verordening Enkhuizen 2020
Beleidsregels bijzondere bijstand Enkhuizen 2021
Verleende omgevingsvergunning De Hoek 93 t/m 131, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Noordergracht 47, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Vijzelstraat 55,57, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Venedie 19, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Klooster 3, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Langeland 51 en 53, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning t.o. Oosterhavenstraat 32, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Houttuin 20, Enkhuizen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Pannewal 2, Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kloet te Enkhuizen
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening rioolheffing 2021