Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Enkhuizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enkhuizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enkhuizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2018 t/m 2020 17-01-2019 17-03-2019 detail
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Koekoekspad 17 te Enkhuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Sloopmelding Breedstraat 87, Enkhuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Havenweg 9 1ev, Enkhuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Venedie 18, Enkhuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 81, Enkhuizen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Sloopmelding Molenweg 41, Enkhuizen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 120, Enkhuizen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Tureluurshof 5, Enkhuizen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Sloopmelding Korte Westerstraat 2 en Noorder Boerenvaart 11, Enkhuizen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 15, Enkhuizen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening Jeugdhulp Enkhuizen 2016 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen gemeente Enkhuizen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Reinigingsrechten 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit vuurwerk gemeente Enkhuizen 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van leges Enkhuizen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Vermakelijkhedenretributie 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Marktgelden 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening nachttoeristenbelasting 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van haven- en liggelden Enkhuizen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van Begraaf- en grafrechten gemeentelijke begraafplaats Enkhuizen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Enkhuizen 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Kwijtscheldingsverordening 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 65, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 65, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 2,4,6 en Westerstraat 9, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Westerstraat 202, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning nabij Wierdijk 12, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Compagnieshaven 7, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Noorder Boerenvaart 55, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Inspraak wijziging Welstandsnota voor het gebied Recreatieoord Enkhuizer Zand 24-12-2018 24-02-2019 detail
Sloopmelding Romeinstraat 53, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Oude Gracht 87, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Ketenwaal, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning naast De Star 44, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Driebanen 8, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 9, Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderpad 3, Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Elsenburg 21e, Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 81, Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Staaleversgracht 9 Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Elsenburg 21e Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen 19-12-2018 19-02-2019 detail