Vergunningen Enkhuizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enkhuizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enkhuizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning Westerstraat 88, Enkhuizen
gemeente Enkhuizen - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wortelmarkt te Enkhuizen
Preventie-en handhavingsplan 2019-2022 Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Breedstraat 151, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Houttuin 27, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Breedstraat 151, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Nanne Sluisstraat 1, Enkhuizen
Sloopmelding Flevolaan 1, Enkhuizen
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Driebanen 49 te Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Westeinde 107, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Immerhornweg 15, Enkhuizen
Ontwerp Omgevingsvergunning Roerdompplein 9 Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Gommerwijk, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 111, Enkhuizen
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing toezichthouder
Gemeente Enkhuizen - Aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen -...
Verleende omgevingsvergunning Katschip 39, Enkhuizen
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Baansteeg 7 te Enkhuizen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Capellesloot 1 Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 88, Enkhuizen
Verleende ontheffing geluidshinder N505, Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Hoogstraat te Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Westerstraat 59, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Kuipersdijk 13, Enkhuizen
Ingetrokken gewijzigde verleende omgevingsvergunning Wortelmarkt 16 Enkhuizen
Geweigerde omgevingsvergunning Spoorstraat 1 Enkhuizen
Sloopmelding Immerhornweg 5, Enkhuizen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning t.h.v. Tussen Twee Havens 11, Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdompplein te Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning De Laars 31, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Houttuin 27, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Handvastwater 16 , Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Dijk 4, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 18, Enkhuizen
KENNISGEVING GEDOOGBESCHIKKING ÉÉNMALIG PUINBREKEN, ZOUTKETEN 53 IN ENKHUIZEN
Aanvraag omgevingsvergunning t.h.v. Westeinde 134, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning rotonde nabij Piet Smitstraat 1, Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Dijk 66, Enkhuizen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Flosbeugel 5 Enkhuizen
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Om de Lande 28 te Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Capellesloot 1, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Katschip 39, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Heiligeweg 20, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Nanne Sluisstraat 1, Enkhuizen
Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen
Verleende omgevingsvergunning Sint Nicolaasstraat 14, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 107, Enkhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning Flosbeugel 5, Enkhuizen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning naast Wethouder Jan Visserpad Enkhuizen
Kennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen