Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Enschede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enschede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enschede. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten 17-01-2019 17-03-2019 detail
Bouwverordening Enschede 2012 17-01-2019 17-03-2019 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat 17-01-2019 17-03-2019 detail
Besluit verlenen ondermandaat ondergeschikten 16-01-2019 16-03-2019 detail
Tervisielegging gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Velve–Lindenhof - ‘t Wooldrik” (NL.IMRO.0153.BP00099-0003) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Mandaatbesluit college Enschede aan Omgevingsdienst Twente 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder 10-01-2019 10-03-2019 detail
Beleidsregels PGB Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet Enschede 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening begraafrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Enschede 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Beleidsregel gebruikelijke hulp WMO en Jeugd 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Enschede 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Reclamebelasting Centrum 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Parkeerbelastingen 2019’ 31-12-2018 28-02-2019 detail
Beleidsregel ondersteuning bij opgroeien en participeren, wonen en verblijf 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening haven-, kade- en opslaggelden 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Hondenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Marktgeldverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Rioolheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 28-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties in Enschede 24-12-2018 24-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening leerlingenvervoer Gemeente Enschede 2017 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Keppelerdijk, ter hoogte van nummer 2 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties binnen Enschede 19-12-2018 19-02-2019 detail
Besluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs Glanerbrug 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Enschede 2015 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening op de rekeningencommissie 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Cobercoterrein” (NL.IMRO.0153.BP00178-0002) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Tervisielegging Vastgesteld Bestemmingsplan “Boswinkel 2018” (NL.IMRO.0153.BP00130-0003) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Enschede - intrekken van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Diverse locaties in Enschede 12-12-2018 12-02-2019 detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten 11-12-2018 11-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018/2019 03-12-2018 03-02-2019 detail
BESLUIT tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging bestuurorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 03-12-2018 03-02-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Diverse locaties binnen Enschede 28-11-2018 28-01-2019 detail
Bijzonder mandaatbesluit concerndirecteur 2018 26-11-2018 26-01-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats - diverse locaties 21-11-2018 21-01-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Zweringweg 21-11-2018 21-01-2019 detail