Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Enschede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enschede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enschede. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Monumentenverordening Enschede 2010 25-03-2019 25-05-2019 detail
Legesverordening 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Reconstructie wegvak - Oldenzaalsestraat, tussen Boulevard 1945 en Oosterstraat 20-03-2019 20-05-2019 detail
Tervisielegging Vastgesteld Bestemmingsplan “Parkeren Enschede” (NL.IMRO.0153.BP00176-0003) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg” (NL.IMRO.0153.BP00193-0002) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Lage Bothofstraat – Fase 3” (NL.IMRO.0153.BP00181-0002) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Wijzigingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016 – Wijziging 3” (NL.IMRO.0153.BP00189-0002) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van stopkruising - Parkweg, ten noorden van nummer 37-39 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Heutinkstraat, thv nr. 1 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties binnen de gemeente Enschede 20-03-2019 20-05-2019 detail
Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet en Drank- en Horecaverordening 2018 19-03-2019 19-05-2019 detail
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021 Gemeente Enschede 18-03-2019 18-05-2019 detail
Drank- en Horecaverordening Enschede 2014 18-03-2019 18-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Verkeersmaatregelen Marathon 2019 - diverse locaties 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties 13-03-2019 13-05-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Wijzigingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016 – Wijziging 1” (NL.IMRO.0153.BP00146-0002) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Wijzigingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016 – Wijziging 3” (NL.IMRO.0153.BP00189-0002) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Vervangingsregeling (artikel 10 van het Mandaatbesluit 2018) 11-03-2019 11-05-2019 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Padangstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Wijzigen verplicht bromfietspad in verplicht fietspad - Pierenkampweg 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties binnen de gemeente Enschede 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Cort van der Lindenlaan 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen eenrichtingsverkeer op het schoolterrein voor OBS Glanerbrug Zuid - Ouverturestraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Sperwerstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Verkeersmaatregelen reconstructie - Raiffeisenstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Verkeersmaatregelen werkzaamheden project Kop Boulevard - Haaksbergerstraat, Piet Heinstraat, Nijverheidstraat, Ripperdastraat, Beltstraat, Zuiderval en aansluitende straten 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Enschede - Instellen verbod tot stilstaan - Daalweg, tussen Menadostraat en de Makassarstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost - Slaghekkeweg” (nl.imro.0153.bp00185-0003) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Tervisielegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning (nl.imro.0153.20185086-0002) 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties in Enschede 20-02-2019 20-04-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Beekwoude-Bergvennenhoek” (NL.IMRO.0153.BP00196-0002) 20-02-2019 20-04-2019 detail
Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - diverse locaties 13-02-2019 13-04-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied Noordwest – Wijziging 3” (NL.IMRO.0153.BP00194-0002) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost – Helmerstraat 245 - 247” (NL.IMRO.0153.BP00188-0003) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Tervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Meester de Wolfstraat 40” (NL.IMRO.0153.BP00201-0002) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gedragscode publiceren persoonsgegevens op de website van gemeente Enschede 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
Gemeente Enschede - opheffen taxistandplaats - Stroinksbleekweg 06-02-2019 06-04-2019 detail
BVTH uitvoeringsprogramma 2019 fysieke leefomgeving gemeente Enschede 05-02-2019 05-04-2019 detail
VTH-beleid Twente 05-02-2019 05-04-2019 detail
BVTH-beleid Enschede 05-02-2019 05-04-2019 detail
Gemeente Enschede - instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Diverse locaties binnen de gemeente Enschede 30-01-2019 30-03-2019 detail
Tervisielegging Ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” (NL.IMRO.0153.BP00166-0002) 30-01-2019 30-03-2019 detail