Vergunningen Enschede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Enschede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Enschede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen bushaltes op de Wesseler-nering en Bleekhofstraat... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen bushaltes (lijn 60) op de Deurningerstraat... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen bushaltes (lijn 7) op de Marssteden, Josink... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Melding Verkeersbesluit aanwijzen tweetal bushaltes (lijn 5),t.h.v. Broekheurne-Ring 08-12-2023 08-02-2024 Details
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Enschede 2024 08-12-2023 08-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen bushaltes (lijn 8) op de Usselerrondweg en de Auke Vleerstraat... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit aanwijzen tweetal bushaltes (lijn 5) op de Broekheurne-ring te Enschede... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Enschede 2024 08-12-2023 08-02-2024 Details
Nadere procedurele en uitvoeringsregels kabels en leidingen behorend bij de AVOI 2024 08-12-2023 08-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit aanwijzen bushaltes (lijn 6) op de Oldenzaalsestraat te Enschede... 08-12-2023 08-02-2024 Details
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ, 2023 gemeente Enschede 07-12-2023 07-02-2024 Details
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Enschede 2024-2028 07-12-2023 07-02-2024 Details
Tijdelijke Subsidieverordening Versnelling Sociale Woningbouwprojecten Enschede 07-12-2023 07-02-2024 Details
Drank- en Horecaverordening Enschede 2024 07-12-2023 07-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Mooienhof 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vastertlanden 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen t.b.v. grondbemal,De Ossenboer... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vellen van 1 berk en 1 den, Scheperijweg 12, 7524 NG Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Dievelaarshoek 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone ,Cromhoffsbleekweg 1, 7513 ET Enschede, Industriestraat... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vellen van een amerikaanse eik, Park de Kotten 105, 7522 EE Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding melding brandveilig gebruik t.b.v. Streetsoccer Toernooi 05-02-2024,Vliegveldweg 345, 7524 PT... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vergroten van een woonhuis d.m.v een nok verlegging, Van Hogendorpstraat 1, 7522 AS... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Mastbos 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis, Het Leuriks, kavel 17 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vernieuwen van een woonhuis en schuur, Hofmanweg 2, 7524 RG Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Mastbos 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vergroten van een loods, Penninkskottenweg 9, 7532 RJ Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het vellen van 5 beuken, Zuidkampweg t.h.v. nr. 31 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lintveldebrink blok 1 & 2 (even nrs. 2 t/m... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Halsterhoek 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor het realiseren van appartementen boven een winkel, Haaksbergerstraat 124, 7513 EA Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Het Lentfert 3 06-12-2023 06-02-2024 Details
Aanvraag voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. speciaalbiercafe , Oldenzaalsestraat... 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Amstelstraat 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 125 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding brandveilig gebruik t.b.v. 25 jarige bestaan Saxion,M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding het kappen van 7 bomen (beuken, acacia's, kersen en eiken),Kanaalstraat t.h.v. nr 145 06-12-2023 06-02-2024 Details
Gemeente Enschede - Verkeersbesluit opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Broekheurne-ring 06-12-2023 06-02-2024 Details
Melding het kappen van 7 bomen (els, eik en berk),Kanaalstraat t.h.v. nr. 145 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt 18, 19 en 20. 06-12-2023 06-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Centrum Enschede (start Parallelweg... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Voornemen tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst met betrekking tot bouwplaats aan de Molenstraat... 01-12-2023 01-02-2024 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning H.J. van Heekplein 96 01-12-2023 01-02-2024 Details
Pacht landbouwperceel Demmersweg 01-12-2023 01-02-2024 Details
Voornemen tot verkoop van gronden direct grenzend aan de Diekmanstraat 01-12-2023 01-02-2024 Details
Tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan “Blekerstraat locaties 61 en 83” (NL.IMRO.0153.BP20112-0002) 29-11-2023 29-01-2024 Details
Aanvraag voor het vellen van 5 beuken en 2 berken, Weerseloseweg en Oldenzaalsestraat 29-11-2023 29-01-2024 Details
Melding melding brandveilig gebruik t.b.v. het bedrijven verzamelgebouw,Rigtersbleek-Aalten 4, 7521 RB... 29-11-2023 29-01-2024 Details
Voornemen tot het leveren van gronden gelegen op de hoek Kuipersdijk/Wethouder Beverstraat te Enschede... 29-11-2023 29-01-2024 Details