7.3

Vergunningen Epe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Epe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Epe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 3 2021
Vastgesteld wijzigingsplan “Klimaatbos Kopermolen”
Concept Bosbeheerplan 2020-2030 ter inzage gelegd
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 2 2021
Verlenging handhavingsbeleid 2017-2020
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 53 2020
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 1 2021
Beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen
Ambtshalve uitschrijven
Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021
Nadere regels urgentie
Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften 2015
Intrekking reglementen
Huisvestingsverordening Gemeente Epe 2021
Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021
Ambtshalve uitschrijven
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021
Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 51 2020
Ontwerp-besluit locaties ondergrondse container voor huishoudelijk afval en grondstoffen
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 50 2020
Ontwerp bestemmingsplan Poelweg 45 Vaassen
Ontwerp-besluit locaties ondergrondse container voor huishoudelijk afval en grondstoffen
Gemeente Epe - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Patrijsweg 11 te Epe -...
Gemeente Epe - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Patrijsweg 11 te Epe -...
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 49 2020
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Ds. van Rhijnstraat 88 te Emst
Concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030
Ambtshalve uitschrijven
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 48 2020
gemeente Epe - -
Ontwerp Bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 Epe
Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 47 2020
Ontwerp Bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 Epe
verkeersbesluit 'voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het openbaar laden...
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2020
Legesverordening 2020
gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 46 2020
Concept Gemeentelijk Watertaken Plan (GWP) ter inzage gelegd
Concept Gemeentelijk Watertaken Plan (GWP) ter inzage
Reglement Burgerlijke Stand 2020 gemeente Epe
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 45 2020
Verkeersbesluit "instellen bushalte Tongerenseweg ter hoogte van Gagelstraat te Epe”
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 44 2020
Beleidsregels ondergrondse containers voor huishoudelijk afval Gemeente Epe