7.4

Vergunningen Epe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Epe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Epe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Epe - -
Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe
Vaststelling bestemmingsplan Poelweg 45 Vaassen
Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen onherroepelijk
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 13 2021
Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe
Concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie ‘Wat als het samen kan?!’
Vaststelling bestemmingsplan Poelweg 45 Vaassen
Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Baltus Bloembollen onherroepelijk
Ambtshalve uitschrijven
Ontwerp bestemmingsplan Functieverandering Heemhoeveweg 2 Emst
Bevoegdhedenbesluit raad afdoening kennelijk niet-ontvankelijke bezwaren
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 12 2021
Ontwerp bestemmingsplan Functieverandering Heemhoeveweg 2 Emst
Ontwerpbesluit voor plaatsing ondergrondse containers
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 11 2021
Definitief plaatsingsplan ondergrondse container voor huishoudelijk afval en grondstof (Ratelplein te...
Definitief plaatsingsplan ondergrondse container voor huishoudelijk afval en grondstof (Kerkhofweg te...
Definitief plaatsingsplan ondergrondse container voor huishoudelijk afval en grondstof (Sint Martinusplein...
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 10 2021
Strategisch informatieveiligheidsbeleid en SUWI-beleid vastgesteld
Nieuwe verordening starterslening Gemeente Epe 2021 vastgesteld
Beleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen vastgesteld
Besluit plaatsing ondergrondse containers
Verordening starterslening gemeente Epe 2021
Vaststelling Bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 Epe
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 9 2021
Vaststelling Bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 Epe
Hoge Weerd (fase 3) - vervangen riolering en nieuwe inrichting, ter inzage
Ambtshalve uitschrijven
Vaststelling wijzigingsplan Arkemeenseweg 6a Oene
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 8 2021
Vaststelling wijzigingsplan Arkemeenseweg 6a Oene
Inspraak concept Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente...
Inspraakperiode Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 7 2021
Concept vaststelling verkeersmaatregelen (zijnde de aanleg van twee plateaus) Officiersweg te Epe
Instellen rotonde Quickbornlaan-Hoofdstraat-Bloemstraat in Epe
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Epe
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Epe
Beleidsregel Bewoning recreatieverblijven in ‘schrijnende situaties’
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 6 2021
Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning het realiseren van een familiebegraafplaats op landgoed Welna...
gemeente Epe - - Hoge Hagt, Epe
gemeente Epe - - Allendelaan, Epe
Beleidsregel hinderlijke/gevaarlijke beplanting in de openbare ruimte Epe 2020
Gemeente Epe - Verkeersbesluit realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Broodakker 7 te Epe...
Vaststelling bestemmingsplan Inritten Rutgershof Epe
Gemeente Epe - Verkeersbesluit realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Broodakker 7 te Epe...