7.5

Vergunningen Epe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Epe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Epe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Wijzigingsplan Kerkweg 45 Oene onherroepelijk
Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe
Vaststelling wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen
Gemeente Epe - Verkeersbesluit realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Broodakker 7 te Epe...
gemeente Epe - -
gemeente Epe - -
Vaststelling wijzigingsplan Weteringdijk 36A, Vaassen
Ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen Epe
Vaststelling wijzigingsplan Kerkweg 45 Oene
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 28 2020
Ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen Epe
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan VMI
Vaststelling wijzigingsplan Kerkweg 45 Oene
Tekstplaatsing : Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe - Kaders woningbouwinitiatieven...
gemeente Epe - -
Ontwerp bestemmingsplan Inritten Rutgershof
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.b.v. Spechtstraat 20 in Vaassen
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe deels onherroepelijk en deels vernietigd
Realisatie (tijdelijke) gehandicaptenparkeerplaatsen centrum Epe en Vaassen in het kader van de Corona...
Verkeersbesluit autovrij maken Marktplein in Vaassen tijdens toeristenseizoen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juni 2020
Woningbouwprogrammering prijsklassen huur- en koopwoningen 2020
Verkeersbesluit "Instellen voetgangerszone centrum Epe en Vaassen vanwege Corona-maatregelen”
gemeente Epe - -
gemeente Epe - -
gemeente Epe - -
Ontwerp Wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen
Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe - Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020
gemeente Epe - -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 29 april 2020
Ontwerp Wijzigingsplan Weteringdijk 36A, Vaassen
gemeente Epe - -
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe deels onherroepelijk en deels vernietigd
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 18 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 17 2020
Inspraak ontwerpbeleidsregel kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnestroomsystemen, gemeente Epe...
Verkeersbesluit 'instellen éénrichtingsverkeer Mandelahof te Vaassen'
Verruiming Winkeltijdenverordening gemeente Epe 2016 op 10 april 2020
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 16 2020
gemeente Epe - - Epe
Mandaatbesluit uitvoeringsovereenkomst werk en inkomen
MANDAATBESLUIT PROCESMACHTIGING
Subsidieregeling jeugd, gemeente Epe 2019
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 15 2020
Ambtshalve uitschrijven
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 26 maart 2020.
Ambtshalve uitschrijven