Vergunningen Epe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Epe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Epe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 8 2020
Vaststelling bestemmingsplan Klaarbeek, herziening woonwerk
Gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 7 2020
Wijzigingsplan Korte Slijkhuisstraat 5 Vaassen onherroepelijk
Ambtshalve uitschrijven
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 6 2020
Gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 5 2020
Ambtshalve uitschrijven
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 4 2020
Bevoegdhedenlijst Samenleving
Bevoegdhedenlijst Algemeen
Bevoegdhedenlijst Ruimte
Bevoegdhedenlijst Ondersteuning
Bevoegdhedenlijst Directie
gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 3 2020
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Reglement van Orde raadscommissie
Bevoegdhedenbesluit
Bevoegdhedenlijst Ondersteuning 2016, 1ste wijziging
Bevoegdhedenlijst Ruimte 2016, 2de wijziging
Bevoegdhedenlijst Samenleving 3de wijziging
Benoemingsbesluit commissieleden
Bevoegdhedenlijst Algemeen 2016, 2de wijziging
gemeente Epe - -
Gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 52 2019
Bestemmingsplannen onherroepelijk
Bekendmaking Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 Noord Veluwe
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe
Verordening Stimuleringslening woningen gemeente Epe
Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 51 2019
Besluit wet milieubeheer Weteringdijk 119b
gemeente Epe - -
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 50 2019
Vaststelling wijzigingsplan Korte Slijkhuisstraat 5 Vaassen
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 49 2019
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet basisregistratie personen
Gemeente Epe - -
Inspraak concept Grondstoffenplan
Ambtshalve uitschrijven
Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 48 2019
Verordening rioolaanleggeld 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening hondenbelasting 2020